CV-sida

Ingrid Sarlöv-Herlin

Ingrid Sarlöv-Herlin
Please see the English version! https://internt.slu.se/en/cv-originals/ingrid-sarlov-herlin/

Kontaktinformation

Prefekt, Professor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: +4640415407, +46761453404
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp