CV-sida

Ingrid Wesström

Ingrid Wesström
Ingrid Wesström är samverkanslektor inom markfysik med inriktning mot jordbrukets vattenhushållning. Ingrid vill bidra till ett framtida livskraftigt jordbruk som bygger på en hållbar mark- och vattenanvändning.

Presentation

För mycket eller för lite vatten har alltid varit en av de största begränsningarna för en optimal växtproduktion. I ett förändrat klimat förväntas det bli en ännu större utmaning att motverka effekterna av översvämningar och torka, och SLU:s kunskap om vattenhantering och dess effekter på marken är viktig i sammanhanget. SLU har en viktig uppgift i arbetet med att bidra till klimatanpassade odlingssystem genom att sprida kunskap och samverka med berörda aktörer.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för mark och miljö; Jordbrukets vattenhushållning och vattenkvalitet
Telefon: +4618673492
Postadress:
Institutionen för mark och miljö
Box 7014
750 07 Uppsala
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala