CV-sida

Iris Dahlin

Iris Dahlin
Jag studera betydelsen av växt-växt och växt-insekt interaktioner och hur de kan användas för att utveckla strategier för hållbart växtskydd inom lantbruket.

Presentation

Växter interagerar med varandra genom frisättning av kemikalier. Jag är intresserad av processen för kemisk kommunikation mellan växter, och dess effekter på växter, växtätande insekter och deras naturliga fiender. Mina studier fokuserar på hur inter- och intraspecifika interaktioner mellan växter påverkar bladlöss och deras populationsutveckling både i laboratorie- och fältexperiment. Ett annat fokus ligger på fysiologiska och morfologiska förändringar i växter som kan vara orsakad av interaktioner mellan växter.

Forskning

Jag är agronom och doktorand i forskargruppen Växtinteraktioner i odlingssystem sedan 2015.

I mitt doktorandprojekt fokuserar jag på kemiska interaktioner mellan växter och hur dessa påverkar bladlöss och deras naturliga fiender. Kornsortblandningar testas på dess motståndskraft mot skadeinsekter och deras bidrag till funktionell biologisk mångfald. För att studera funktionen av odlingssystemet är projektet strukturerat i fyra forskningsområden:

(1) växt-signalsubstanser som framkallar förändringarna i kornplantor,

(2) fysiologiska förändringar i korn som induceras av dessa signalsubstanser,

(3) bladlössens prestanda som respons på ändringarna i värdväxter,

(4) naturliga fienders svar på växtinteraktioner.

Projektet är finansierat av Formas (ekologisk produktion):

Multifunktionella odlingssystem – betydelsen av växt-växt interaktioner för insektkontroll och biologisk mångfald

Mina handledare är:

Velemir Ninkovic, huvudhandledare, växtproduktionsekologi SLU Uppsala,

Robert Glinwood, växtproduktionsekologi SLU Uppsala,

Ulrika Ganeteg, skoglig genetik och växtfysiologi SLU Umeå,

Sönke Eggers, ekologi SLU Uppsala.

iris1.jpg
Fältexperiment med korn sortblandningar 2015. Foto: Dimitrije Markovic
Iris4.jpg
Havrebladlöss. Foto: Sate Al Abassi
iris5.jpg
Test hur bladlöss accepterar växter. Foto: Robert Glinwood

Publikationer i urval

Ninkovic V, Markovic D & Dahlin I (2016) Decoding neighbour volatiles in preparation for future competition and implications for tritrophic interactionsPerspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, 23:11-17

Dahlin I, Vucetic A & Ninkovic V (2015) Changed host plant volatile emissions induced by chemical interaction between unattacked plants reduce aphid plant acceptance with intermorph variation. J Pest Sci, 88(2): 249-257, doi: 1007/s10340-014-0625-z

Vucetic A, Dahlin I, Petrovic-Obradovic O, Glinwood R, Webster B & Ninkovic V (2014) Volatile interaction between undamaged plants affects tritrophic interactions through changed plant volatile emission. Plant Signal Behav, 9:e29517

Ninkovic V, Dahlin I, Vucetic A, Petrovic-Obradovic O, Glinwood R & Webster B (2013) Volatile exchange between undamaged plants – a new mechanism affecting insect orientation in intercropping . PLoS ONE, 8(7):e69431

Dahlin I & Ninkovic V (2013) Aphid performance and population development on their host plants is affected by weed-crop interactions. J Appl Ecol, 50:1281-1288

Ninkovic V, Glinwood R & Dahlin I (2009) Weed-barley interactions affect plant acceptance by aphids in laboratory and field experiments. Entomol Exp Appl, 133:38-45

 

Konferenser / seminarer

Nordic Association of Agricultural Scientists (2015) "Variety mixtures - linking interactions between plants and insect pest control", NJF Report 11(2) Wiik, Sverige

Linnean Centre Network Meeting (2015) "Variety mixtures - linking interactions between plants and insect pest control", Uppsala, Sverige

Nationell Växtskyddskonferens (2015) "Sortblandningar - ett sätt att skydda grödor mot skadeinsekter", Uppsala, Sverige
 

Länkar

Forskning: Växter triggar varandra till att stå emot skadedjur - Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6499427

 


Kontaktinformation
Doktorand vid Institutionen för växtproduktionsekologi; Enheten för växtekologi
Telefon: 018-672354
Postadress:
Inst för växtproduktionsekologi, Box 7043
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala