CV-sida

Iris Dahlin

Iris Dahlin
Agronomie doktor med mål att utveckla hållbara odlingssystem, där diversifiering spelar nyckelrollen och där samverkan med lantbrukare ingår som en viktig pusselbit för att forskningen kommer till användningen.

Presentation

Sedan maj 2022 koordinera jag ett projekt där forskare på SLU tillsammans med ekologiska lantbrukare utveckla odlingssystem med sojabönor och lupin i Sverige (PADILSO). Projektet använder ett nytt tillvägagångssätt, genom att deltagande lantbrukare odlar soja eller lupin på sina gårdar i egna experiment med egna frågeställningar. Avsikten är att sammanfatta erfarenheterna i odlingsanvisningar som kan underlätta för lantbrukare att odla dessa grödor i Sverige.

30 lantbrukare testar att odla sojabönor och smalbladig lupin i Sverige

Tidigare har jag studerad växtkommunikation i sortblandningar och hur både växter och insekter reagera på detta kemiska samspelet. Studierna visar att man kan minska angrepp av skadeinsekter och öka avkastningen när man odlar två kornsorter på en åker istället för en enda sort. Om man använder lämpliga kombinationer av sorter, kan sortblandningar minska behovet av både kemiska bekämpnings och gödsel, vilket gör ett viktig bidrag till hållbarheten inom jordbruket.

Volatile mediated plant-plant communication in cultivar mixtures

Publikationer i urval

Östman, Sundblad, Ljungberg, Levin, Blass, Kaljuste, Dahlin, Svensson & Olsson (submitted) Catches, bycatches and sustainability indicators of fisheries targeting cyprinids along the Swedish Baltic Sea coast. Fisheries Research

Dahlin, Kiær, Bergkvist, Weih & Ninkovic (2020) Plasticity of barley in response to plant neighbours in cultivar mixtures. Plant and Soil 447: 537-551.

Dahlin (2019) Volatile mediated plant-plant communication in cultivar mixtures - from plant to aphid responses. Dissertation Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet, Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 2019:3, Department of Crop Production Ecology

Ninkovic, Rensing, Dahlin & Markovic (2019) Who is my neighbor? Volatile cues in plant interactions. Plant Signaling & Behavior 14: 1634993.

Dahlin, Rubene, Glinwood & Ninkovic (2018) Pest suppression in cultivar mixtures is influenced by neighbor-specific plant-plant communication. Ecological Applications 28: 2187-2196.

Ninkovic, Markovic & Dahlin (2016) Decoding neighbor volatiles in preparation for future competition and implications for tritrophic interactions. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 23: 11-17.

Dahlin, Vucetic & Ninkovic (2015) Changed host plant volatile emission induced by chemical interaction between unattacked plants reduce aphid plant acceptance with intermorph variation. Journal of Pest Science 88: 249-257.

Vucetic, Dahlin, Petrovic-Obradovic, Glinwood, Webster & Ninkovic (2014) Volatile interaction between undamaged plants affects tritrophic interactions through changed plant volatile emission. Plant Signaling & Behavior 9: e29517.

Ninkovic, Dahlin, Vucetic, Petrovic-Obradovic, Glinwood & Webster (2013) Volatile exchange between undamaged plants- a new mechanism affecting insect orientation in intercropping. PLoS ONE 8: 1-9.

Dahlin & Ninkovic (2013) Aphid performance and population development on their host plants is affected by weed-crop interactions. Journal of Applied Ecology 50: 1281-1288.

Ninkovic, Glinwood & Dahlin (2009) Weed-barley interactions affect plant acceptance by aphids in laboratory and field experiments. Entomologia Experimentalis et Applicata 133: 38-45.

Rapporter

Dahlin, Wennerström, Ståhl, Laikre & Bergström (2021) Kartläggning och förändringar av strömmingens lekområden och bestånd längs den svenska ostkusten. Yrkesfiskarnas observationer, synpunkter och genanalyser av provfisken. Aqua reports (in preparation).

Dahlin, Levin, Olsson & Östman (2021) Fishing cyprinids for food. Evaluation of ecosystem effects and contaminants in cyprinid fish. Aqua reports 2021:20.


Kontaktinformation

Forskningsingenjör vid Institutionen för växtproduktionsekologi; Ogräsekologi
Telefon: +46703819858
Postadress:
Inst för växtproduktionsekologi, Box 7043
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala