CV-sida

Iris Dahlin

Jag studera betydelsen av växt-växt och växt-insekt interaktioner och hur de kan användas för att utveckla strategier för hållbart växtskydd inom lantbruket.

Presentation

Växter interagerar med varandra genom frisättning av kemikalier. Jag är intresserad av processen för kemisk kommunikation mellan växter, och dess effekter på växter, växtätande insekter och deras naturliga fiender. Mina studier fokuserar på hur inter- och intraspecifika interaktioner mellan växter påverkar bladlöss och deras populationsutveckling både i laboratorie- och fältexperiment. Ett annat fokus ligger på fysiologiska och morfologiska förändringar i växter som kan vara orsakad av interaktioner mellan växter.

Forskning

Jag är agronom och doktor i forskargruppen Växtinteraktioner i odlingssystem sedan 2015.

I mitt projekt fokuserar jag på kemiska interaktioner mellan växter och hur dessa påverkar bladlöss och deras naturliga fiender. Kornsortblandningar testas på dess motståndskraft mot skadeinsekter och deras bidrag till funktionell biologisk mångfald. För att studera funktionen av odlingssystemet är projektet strukturerat i fyra forskningsområden:

(1) växt-signalsubstanser som framkallar förändringarna i kornplantor,

(2) fysiologiska förändringar i korn som induceras av dessa signalsubstanser,

(3) bladlössens prestanda som respons på ändringarna i värdväxter,

(4) naturliga fienders svar på växtinteraktioner.

Projektet är finansierat av Formas (ekologisk produktion):

Multifunktionella odlingssystem – betydelsen av växt-växt interaktioner för insektkontroll och biologisk mångfald

 

iris1.jpg
Fältexperiment med korn sortblandningar 2015. Foto: Dimitrije Markovic
Iris4.jpg
Havrebladlöss. Foto: Sate Al Abassi
iris5.jpg
Test hur bladlöss accepterar växter. Foto: Robert Glinwood

Publikationer i urval

Dahlin I, Rubene D, Glinwood R & Ninkovic V (2018) Pest suppression in cultivar mixtures is influenced by neighbor-specific plant-plant communication. Ecological Applications, 0:1-10

Ninkovic V, Markovic D & Dahlin I (2016) Decoding neighbour volatiles in preparation for future competition and implications for tritrophic interactionsPerspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, 23:11-17

Dahlin I, Vucetic A & Ninkovic V (2015) Changed host plant volatile emissions induced by chemical interaction between unattacked plants reduce aphid plant acceptance with intermorph variation. J Pest Sci, 88(2): 249-257, doi: 1007/s10340-014-0625-z

Vucetic A, Dahlin I, Petrovic-Obradovic O, Glinwood R, Webster B & Ninkovic V (2014) Volatile interaction between undamaged plants affects tritrophic interactions through changed plant volatile emission. Plant Signal Behav, 9:e29517

Ninkovic V, Dahlin I, Vucetic A, Petrovic-Obradovic O, Glinwood R & Webster B (2013) Volatile exchange between undamaged plants – a new mechanism affecting insect orientation in intercropping . PLoS ONE, 8(7):e69431

Dahlin I & Ninkovic V (2013) Aphid performance and population development on their host plants is affected by weed-crop interactions. J Appl Ecol, 50:1281-1288

Ninkovic V, Glinwood R & Dahlin I (2009) Weed-barley interactions affect plant acceptance by aphids in laboratory and field experiments. Entomol Exp Appl, 133:38-45

 

 

Konferenser / seminarer

Nordic Association of Agricultural Scientists (2015) "Variety mixtures - linking interactions between plants and insect pest control", NJF Report 11(2) Wiik, Sverige (15 min talk)

Linnean Centre Network Meeting (2015) "Variety mixtures - linking interactions between plants and insect pest control", Uppsala, Sverige (10 min talk)

Nationell Växtskyddskonferens (2015) "Sortblandningar - ett sätt att skydda grödor mot skadeinsekter", Uppsala, Sverige (15 min talk)

26th NJF Congress: Agriculture for the next 100 years (2018) "Cultivar mixture - a multifunctional cropping system linking plant-plant and plant-insect interactions", Kaunas, Litauen (15min talk)

International Society of Chemical Ecology (2018) "Neighbour-specific plant-plant communication influences herbivore suppression in cultivar mixtures", Budapest, Ungern (poster)
 

Länkar

Forskning: Växter triggar varandra till att stå emot skadedjur - Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6499427

Avhandling: Volatile mediated plant-plant communication in cultivar mixtures from plant to aphid responses


Kontaktinformation