CV-sida

Ishi Buffam

Ishi Buffam
Universitetslektor, Inst. för Landskapsarkitektur, Planering och Förvaltning

Presentation

CV-sidan är på engelska. Att se den, tryck på "ENGLISH" på toppen av webbsida.

The CV page is in English. To see it, click on "ENGLISH" at the top of the web page.


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp