CV-sida

Ishi Buffam

Ishi Buffam
Forskar och undervisar inom ekosystem ekologi.

Presentation

CV-sidan är på engelska. Att se den, tryck på "ENGLISH" på toppen av webbsida.


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp