CV-sida

Jakob Starlander

Jakob Starlander
Doktorand i Agrarhistoria med inriktning på skogsanvändning i norra Skandinavien.

Presentation

Mitt doktorandprojekt handlar om skogens förändrade betydelse under tidigmodern tid (1600-tal och 1700-tal).

Forskning

Huvudsyftet med mitt doktorandprojekt är att bidra med grundläggande historisk kunskap om hur resursutnyttjandet av skogen förändrades under 1600- och 1700-talet. De politiska, sociala och näringsmässiga omvälvningar som förändrade det svenska tidigmoderna samhället kom att ha stor inverkan på människors vardagsliv, men förändrade även människors förhållande till ägande och ägandestrukturer, könsarbetsdelning och ekologiska samband. Idag vet vi tämligen lite om hur landskapsutnyttjandet kom att påverka dessa processer av samarbete och organisation mellan människor. Projektet syftar således till att besvara hur de regler och normer för regleringen av bönders möjlighet till resursuttag skapades och såg ut, samt hur detta förändrades från 1600-talets början till 1700-talet slut. Vilken betydelse hade detta för resursuttag, äganderätt och arbetsdelning? Hur påverkade expansionen av skogsbruket relationen till jordbruket när bönderna samtidigt var jordbrukare? Det källmaterial som kommer användas för att besvara dessa frågor är kamerala källor (jordeböcker, mantalslängder), kartor och domböcker.

Bakgrund

Filosofie kandidatexamen Historia, Uppsala universitet 2015

Filosofie masterexamen Historia, Uppsala universitet 2017


Kontaktinformation
Doktorand vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för agrarhistoria
Telefon: 672506, 0702250382
Postadress:
Inst för stad och land
Box 7012
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala