CV-sida

Jakob Starlander

Jakob Starlander
Doktorand i Agrarhistoria med inriktning på skogsanvändning i norra Skandinavien.

Presentation

Mitt doktorandprojekt handlar om skogens förändrade betydelse under tidigmodern tid (1600-tal och 1700-tal).

Forskning

Syftet med mitt doktorandprojekt är att bidra med grundläggande historisk kunskap om hur resursutnyttjandet av skogen förändrades under 1600- och tidigt 1700-tal. De politiska, sociala och näringsmässiga omvälvningar som förändrade det svenska samhället kom att ha stor inverkan på människors vardagsliv. Trots detta vet vi tämligen lite om hur landskapsutnyttjandet kom att påverka processer av samarbete och organisation mellan människor. Avhandlingen syftar till att besvara vilka regler och normer som påverkade bönders resursuttag från skogen, samt hur detta förändrades under periodens gång. Källmaterialet som används är i huvudsak domstolsmaterial från häradsrätter i såväl Sverige som Finland.

Bakgrund

Filosofie kandidatexamen Historia, Uppsala universitet 2015

Filosofie masterexamen Historia, Uppsala universitet 2017


Kontaktinformation
Doktorand vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för agrarhistoria
Telefon: +4618672506
Postadress:
Inst för stad och land
Box 7012
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala