CV-sida

Jakob Starlander

Doktorand i Agrarhistoria med inriktning på skogsanvändning i Norra Österbotten, Finland.

Presentation

Mitt doktorandprojekt handlar om skogens användning och förändrade betydelse under tidigmodern tid (1600-talet).

Forskning

Syftet med mitt doktorandprojekt är att bidra med grundläggande historisk kunskap om hur resursutnyttjandet av skogen förändrades under 1600-talet i Stormakten Sverige. De politiska, sociala och näringsmässiga omvälvningar som förändrade det samhället under perioden kom att ha stor inverkan på människors vardagsliv . Trots detta vet vi tämligen lite om hur landskapsutnyttjandet kom att påverka processer av samarbete och organisation mellan människor gällande skog. Avhandlingen syftar därför till att undersöka vilka regler och normer som påverkade bönders resursuttag från skogen, samt hur detta förändrades. Källmaterialet som används är i huvudsak domstolsmaterial från häradsrätter i Norra Österbotten.

Bakgrund

Filosofie kandidatexamen Historia, Uppsala universitet 2015

Filosofie masterexamen Historia, Uppsala universitet 2017

Publikationer i urval

Conflict and negotiation: management of forest commons in seventeenth-century Northern Finland, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03585522.2020.1789732

Tar and timber: Governing forest commons in seventeenth century Northern Finland, https://publications.slu.se/?file=publ/show&id=120857


Kontaktinformation