CV-sida

James Ajal

James Ajal

Presentation

All information ligger på den engelska sidan. Klicka på English i toppmenyn


Kontaktinformation
Doktorand vid Institutionen för växtproduktionsekologi; Enheten för växtekologi
Telefon: +4618671420
Postadress:
Inst för växtproduktionsekologi, Box 7043
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala