CV-sida

Jan Stenlid

Jan Stenlid

Presentation

Läs mer på den engelska sidan.


Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi; Avdelningen för skoglig patologi
Telefon: +4618-671807
Postadress:
Skoglig mykologi och växtpatologi , Box 7026
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, Uppsala
Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se