CV-sida

Jens Sundström

Jens Sundström
Min forskning är inriktad på genetiska mekanismer som reglerar reproduktiv utveckling i blommande växter och barrträd. Jag har även ett samverkansuppdrag inriktat mot bioteknik med speciellt fokus på genteknik i växter

Presentation

Jens Sundström är docent i växtfysiologi vid Institutionen för växtbiologi (SLU Ultuna) och samverkanslektor i bioteknik med fokus på genteknologi.

Han sitter även med i styrkommittéen för den universitets övergripande centrumbildningen Linnécentrum för växtbiologi i Uppsala (SLU-Uppsala/UU). 

Undervisning

Jens är kursansvarig för introduktionskursen för master-programmet Växtbiologi för hållbar produktion vid SLU och ger frekvent föreläsningar riktad till allmänheten.

 

Forskning

Jens bedriver forskning inriktad på genetiska mekanismer som reglerar reproduktiv utveckling i blommande växter och barrträd. Exempel på forskningsprojekt är studier av en varitet av gran som initierar kottar redan efter ett par tillväxtsäsonger, till skillnad från vanlig gran som initierar kottar först efter 20-25 år.

Forskningen sker ofta i samverkan med intressenter från näringen och i samverkan med forskare från andra institutioner och andra fakulteter. I sin roll som samverkanslektor har Jens goda kontakter med myndigheter, näringsliv och skolor.

Publikationer i urval

Artiklar i vetenskapliga tidskrifter

Reimegård J, Kundu S, Pendle A, Irish VF, Shaw P, Nakayama N, Sundström JF, Emanuelsson O. 2017. Genome-wide identification of physically clustered genes suggests chromatin-level co-regulation in male reproductive development in Arabidopsis thaliana. in Nucleic Acids Research. doi: 10.1093/nar/gkx087

Sundström JF, Albihn A, Boqvist S, Ljungvall K, Marstorp H, Martiin C, Nyberg K, Vågsholm I, Yuen J, Magnusson U. 2014 Future threats to agricultural food production posed by environmental degradation, climate change, and animal and plant diseases – a risk analysis in three economic and climate settings. Number of citations: 2 in Food Security DOI 10.1007/s12571-014-0331-y

Uddenberg D, Reimegård J, Clapham D, Almqvist C, von Arnold S, Emanuelsson O, Sundström JF. 2013. Early cone setting in Picea abies acrocona is associated with increased transcriptional activity of a MADS box transcription factor. in Plant Physiol, pp. 813-823. 

Fagerström T, Dixelius C, Magnusson U, Sundström JF. 2012. Stop worrying; start growing. Risk research on GM crops is a dead parrot: it is time to start reaping the benefits of GM. in EMBO Reports, pp. 493-497.  (Editorial reviewed, published in Science & Society section)

Sundström JF, Vaculova A, Smertenko AP, Savenkov EI, Golovko A, Minina E, Tiwari BS, Rodriguez-Nieto S, Zamyatnin AA, Välineva T et al. 2009. Tudor staphylococcal nuclease is an evolutionarily conserved component of the programmed cell death degradome. in Nature Cell Biology, pp. 1347-1354.

Internationella Op-eds

Sundström JF. & Fagerström T. 2014-10-29. The Warped World of Parallel Science, The Wall Street Journal http://www.slu.se/Documents/externwebben/overgripande-slu-dokument/aktuellt-dok/Pressdokument/WallStreetJournal141029.pdf

Dixelius C, Fagerström T, Sundström JF. 2012. European agricultural policy goes down the tubers. in Nature Biotechnology, pp. 492-493.

 

 


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för växtbiologi; Växtfysiologi, Jens Sundström
Telefon: +4618673247
Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum, Uppsala