CV-sida

Jerker Nilsson

Jerker Nilsson

Presentation

Jerker Nilsson är professor (emeritus) i företagsekonomi, särskilt kooperativt företagande och marknadsföring.

Forskning

Jerker Nilssons forskning är inriktad mot kooperativt företagande samt – mera brett – marknadsstrukturer inom livsmedelskedjor. Fältet omfattar hela kedjan ”från jord till bord”, ständigt med marknaden såsom utgångspunkt. Projektens teoretiska hemvist är antingen institutionell teori eller socialpsykologi.

 

Bakgrund

Innan Jerker Nilsson år 1989 anställdes vid SLU tjänstgjorde han som lektor i marknadsföring vid Handelshögskolan i Köpenhamn (1982-1989) samt Århus universitet (1977-1982). Han är civilekonom (1967) och ekonomie doktor (1980) från Lunds universitet.

Jerker Nilsson skriver löpande i lantbrukspressen – en krönika i varje nummer av månadstidningen Lantbrukets Affärer samt kvartalstidningen Lantbrukets Affärer Mjölk. Även i övrigt har Jerker Nilsson under alla åren vid SLU varit aktiv inom "tredje uppgiften", dvs förmedling av vetenskaplig information till näringsliv och samhälle.

Jerker Nilsson är medlem i redaktionsråden för tidskrifterna Agribusiness: An International Journal och Journal of Co-operative Studies.

 

Handledning

Jerker Nilsson handleder studerandes examensarbeten om interorganisatoriska relationer och marknadsförhållanden inom livsmedelssektorn.

Publikationer i urval

Nilsson Jerker, Golovina Svetlana, Hess Sebastian, Wolz Axel (in press). Governance of production co-operatives in Russian agriculture. Annals of Public and Cooperative Economics. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.12123/full

Feng Li, Friis Anna, Nilsson Jerker (2016). Social capital among members in grain marketing cooperatives of different sizes. Agribusiness. An International Journal, 32 (1), 113-126. http://pub.epsilon.slu.se/id/eprint/12999

Wolz Axel, Golovina Svetlana, Nilsson Jerker, Hess Sebastian (2016). Reviewing changing institutional conditions for private farming in Russia. Outlook on Agriculture 45(2), 111-116. http://oag.sagepub.com/content/45/2/111.abstract

Nilsson Jerker (2016). Cooperatives, Economic Democratization and Rural Development (Book Review). European Review of Agricultural Economics. http://erae.oxfordjournals.org/content/early/2016/05/06/erae.jbw010.full

Golovina Svetlana, Nilsson Jerker, Wolz Axel (2015). The role of production cooperatives in Russian agriculture. In Schmitz, A. and Meyers, W.H. (eds.), Transition to Agricultural Market Economies. The Future of Kazakhstan, Russia and Ukraine. Wallingford, U.K.: CABI, 72-80.

Morfi Chrysola, Ollila Petri, Nilsson Jerker, Feng Li, Karantininis Kostas (2015). Motivation behind members’ loyalty to agricultural cooperatives. In Windsperger, Josef, Cliquet, G., Ehrmann, Th. and Hendrikse, George (eds.). Interfirm Networks - Franchising, Cooperatives and Strategic Alliances. Heidelberg: Springer International Publishing AG, 173-190.

Nilsson Jerker, Rydberg Charlotta (2015). Factors behind the Fonterra Shareholders’ Rejection of the Board’s Capital Restructuring Plan of 2007. Journal of Cooperatives 30; 1-27. http://pub.epsilon.slu.se/id/eprint/13003

Nilsson Jerker, Lind Lena W. (2015).Institutional changes in the Swedish meat industry. British Food Journal, 117 (10), 2501-2514. http://pub.epsilon.slu.se/id/eprint/13015

Golovina Svetlana, Hess Sebastian, Nilsson Jerker, Wolz A. (2014). Social capital in Russian agricultural production co-operatives. Post-Communist Economies 26, 522-536.
http://pub.epsilon.slu.se/id/eprint/11868

Nilsson Jerker (2014). Assessment of cooperatives’ performance. In Laurinkari Juhani, Schediwy Robert, Todev Tode (eds.), Genossenschaftswissenschaft zwischen Theorie und Geschichte. Bremen: EHV Academicpress. 449-464.

Nilsson Jerker, Liljenstolpe Carolina, Lind Lena W., Liang, Se (2014). A farmer-controlled business from a farmer perspective. Journal of Chain and Network Science 14: 201-211.
http://pub.epsilon.slu.se/11856/

Ollila Petri, Nilsson Jerker, Hess Sebastian. (2014). Farmers’ reactions to the internationalisation of cooperatives. Agricultural and Food Science 23: 291-306. http://pub.epsilon.slu.se/11864/

Tuna Emelj, Nilsson Jerker (2013). Institutional mismatch in a transition economy. The collapse of Swedmilk. Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies, 3: 84-100. http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/JADEE-05-2012-0013

Golovina Svetlana, Nilsson Jerker, Wolz Axel. (2013). Members’ choice of production cooperatives in the Russian agriculture. Post-Communist Economies 25 (4), 465-491. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14631377.2013.844929

Nilsson Jerker, Ollila Petri (2013). Cooperative values in internationalized operations. Agribusiness. An International Journal 29 (1). 1-2. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/agr.21322/full

Nilsson Jerker, Pyykkönen Perttuu, Ollila Petri, Bäckman S., Kauriinoja H. (2012). Support for Farmers’ Cooperatives; Country Report Sweden. Wageningen: Wageningen UR.
http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/support-farmers-coop_en.htm

Nilsson Jerker, Svendsen Gert L.H., Svendsen GunnarT. (2012). Are large and complex agricultural cooperatives losing their social capital? Agribusiness. An International Journal, 28 (2), 187-204. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/agr.21285/full

Golovina Svetlana, Nilsson Jerker, Wolz Axel. (2012). The development of agricultural production cooperatives in the Russian Federation. Journal of Rural Cooperation 40 (1), 43-58. http://pub.epsilon.slu.se/11902/

Nilsson Jerker, Ollila Petri (2012). Editorial. Journal of Rural Cooperation 40 (2), 115-117.

Nilsson Jerker, Hendrikse George (2011) Gemeinschaft and Gesellschaft in cooperatives, in New Institutional Developments in the Theory of Networks, Franchising, Alliances and Cooperatives (ed. by Tuunanen M., Windsperger Josef, Cliquet G., Hendrikse Geogre). Physica-Verlag, Heidelberg 2011. Preprint http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1525763)
http://repub.eur.nl/resource/publication:17528/index.html

Nilsson Jerker, Svendsen Gert.Tinggaard. (2011). Free riding or trust? Why members (do not) monitor their co-operatives. Journal of Rural Cooperation 39 (2), 131-150.

Simonovska Ana, Nilsson Jerker (2011). Conditions for structural change in the Macedonian dairy industry. The dairy farmers’ choice of processors. Post-Communist Economies 23 (4). http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14631377.2011.622577?scroll=top&needAccess=true

Nilsson Jerker (2011). De lantbrukskooperativa företagens betydelse för konkurrensen inom livsmedelskedjan. Underlagsrapport till Konkurrensverkets rapport Mat och marknad – från bonde till bord (2011:3). Stockholm: Konkurrensverket. http://www.kkv.se/upload/Filer/Trycksaker/Rapporter/rapport_2011-3_lantbrukskooperativa_foretag.pdf

Nilsson, Jerker (2011). Lantbrukskooperativa företag – deras betydelse för konkurrensen inom livsmedelskedjan. Rapport 2011:5. AgriFood Economics Centre, Lund 2011. http://www.agrifood.se/publication.aspx?fKeyID=645

Andersson Martin., Nilsson Jerker (2009). Partnerships in the Irish beef industry. Contract theoretical analyses, Journal of International Food and Agribusiness Marketing, 21, 4, 312-338.

Golovina Svetlana, Nilsson Jerker (2009). Difficulties for the development of agricultural cooperatives in Russia: The case of the Kurgan Region, Journal of Rural Cooperation, 37 (1), 52-70.

Golovina Svetlana, Nilsson Jerker (2009). Russian agricultural producers’ views of top-down organized cooperatives. Journal of Rural Cooperation, 37 (2): 225-241.

Nilsson Jerker, Ollila Petri (2009). Strategies and structures in the European dairy co-operative industry. Journal of Co-operative Studies, 42 (2), 14-23. http://www.co-opstudies.org/vol_42_2_ollila.htm

Nilsson Jerker, Kihlén Anna, Norell Lennart (2009). Are traditional cooperatives an endangered species? About shrinking satisfaction, involvement and trust”, International Food and Agribusiness Management Review, 12 (4), 103-123.

Österberg Peter, Nilsson,Jerker (2009). Members' perception of their participation in the governance of cooperatives: The key to trust and commitment in agricultural cooperatives. Agribusiness. An International Journal, 25 (2), 181-197.

Nilsson Jerker, Madsen Ole Ø. (2007). Issues in cross-border mergers between agricultural co-operatives, Journal of Co-operative Studies, 27-38. http://www.co-opstudies.org/nilsson.htm

Karantininis Kostas, Nilsson Jerker (eds.) (2007). Vertical Markets and Cooperative Hierarchies. The Role of Cooperatives in the Agri-Food Industry. Springer, Dordrecht.

Nilsson Jerker, Ruffio Philippe, Gouin Stephan: Do consumers care about co-operatives? A Franco-Swedish comparative study of consumer perceptions. In: Vertical Markets and Cooperative Hierarchies. The Role of Cooperatives in the Agri-Food Industry. Karantininis, Kostas, Nilsson Jerker (eds.), Springer, Dordrecht, 2007, 225-244.

Nilsson Jerker, Ohlsson Camilla (2007). The New Zealand dairy cooperatives’ adaptation to changing market conditions. Journal of Rural Cooperation, 35 (1): 43-70. https://ideas.repec.org/a/ags/jlorco/59553.html

van der Krogt Dirk, Nilsson Jerker , Høst Viggo (2007). The impact of cooperatives’ risk aversion and equity capital constraints on their inter-firm consolidation and collaboration strategies – with an empirical study of the European dairy industry. Agribusiness – An International Journal, 23 (4), 452-472. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/agr.20140/full

Nilsson Jerker, Ollila Petri (2007). The dairy co-operatives in the Nordic countries. Report presented to The National Dairy Development Board of India, Anund. (161 pp.)

Nilsson Jerker, Ollila Petri (2007). Trends in the European dairy processing industry, With special reference to the co-operative sector. Article presented to The National Dairy Development Board of India, Anund. (21 pp.)

 

 


Kontaktinformation
Extern resurs vid Institutionen för ekonomi; Jordbruks- och livsmedelssektorns politik och handel
Telefon: 018-671768
Postadress:
Box 7013
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls hus, Ulls väg 27, 756 51 Ultuna, Uppsala