CV-sida

Jesper Larsson

Jesper Larsson
Jesper Larsson är universitetslektor och docent i agrarhistoria.

Presentation

Jespers forskning kretsar kring gemensamt ägda resurser och gemensamt arbete under tidigmodern tid (1500-tal till 1800-tal). Jesper har också ett intresse för boskapsskötsel, särskilt transhumanssystem och renpastoralism, och för utvecklingen av jordbrukssystem. Han är affiliated faculty till Ostrom workshop vid Indiana university i Bloomington.

Undervisning

Kursansvarig för Sommarkurs i agrarhistoria, LB0094, 10 hp.

Kursansvarig för Landskaps- och trädgårdshistoria samt växtkännedom, LK0365, 15 hp.

Kursansvarig för Landskapets historia och växtkännedom, LK0294, 15 hp.

Forskning

Jespers forskning om gemensamma resurser tar sin utgångspunkten i det språng i utnyttjandet av kollektivt ägda och brukade resurser som sker under 1600-talet i norra Skandinavien: storskalig rennomadism och tjärproduktion, kraftig expansion av ved och träkolsproduktionen samt framväxandet av ett nytt agrarhistoriskt system med fäbodar. Den övergripande frågan handlar om hur man skapar institutioner (regler och normer) för förvaltning av naturresureser. Viktiga delfrågor för att förstå hur landskapsutnyttjandet och bebyggelsen förändrades är förutom de institutionella förändringar, hur brukarnas organisationer utvecklades, betydelse för äganderätt, genusarbetsdelning, relationer mellan brukare och staten samt betydelsen för jordbrukets och renskötselns praktik.

Bakgrund

Filosofie doktor i agrarhistoria, 2009.

Postdoctoral fellowship vid The Vincent and Elinor Ostrom Workshop in Political Theory and Policy Analysis, Indiana University, Bloomington, USA, oktober 2010 – oktober 2012.

Forskarassistent i agrarhistoria vid Sveriges lantbruksuniversitet hösten 2012 till 30 juni 2015.

Biträdande universitetslektor i agrarhistoria vid SLU, 1 juli 2015 till 30 juni 2019.

Gästforskare Ostrom workshop, Indiana university, augusti 2016 till juli 2017

Docent i agrarhistoria 2017

Akademiforskare vid Kungliga Vitterhetsakademien 1 juli 2015 till 30 juni 2021 

Publikationer i urval

Böcker

Larsson, Jesper and Eva-Lotta Päiviö Sjaunja. 2022. Self-Governance and Sami Communities. Transitions in Early Modern Natural Resource Management. Palgrave Macmillan. xvi + 248 sidor.

Läs recentioner i tidskrifterna Pastoralism och i Transnational Environmental Law

Panjek, Aleksander, Jesper Larsson, and Luca Mocarelli, red. 2017. Integrated Peasant Economy in a Comparative Perspective: Alps, Scandinavia and Beyond. University of Primorska Press. 446 sidor.

Larsson, Jesper 2009, Fäbodväsendet 1550 - 1920. Ett centralt element i Nordsveriges jordbrukssystem, Acta Universitatis agriculturae Sueciae 2009:51, Uppsala/Östersund, (English summary: Summer Farms in Sweden 1550 to 1920. An important Element in North Swedens’s Agriculural System), 432 sidor.

 

Artiklar (i tidskrifter och böcker)

Larsson, Jesper, 2022. Självförvaltning och tidigmodernt samiskt naturesursutnyttjande. Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien Årsbok 2022. Stockholm, KVHAA. s 117–134.

Larsson, Jesper & Sjaunja, Eva-Lotta Päiviö, 2021. Hunting by Early Modern Lule Sami Households. Arctic 74(3):323–338. https://doi.org/10.14430/arctic73281

Larsson, Jesper & Sjaunja, Eva-Lotta Päiviö, 2020. Freshwater Fishing Strategies in Early Modern Sami Households. Arctic Anthropology 57(2):197-211; http://dx.doi.org/10.3368/aa.57.2.197 (published May 2021)

Larsson, Jesper, 2020. Kokonstanten – Kor och smådjur som kapital och inkomster i tidigmodern hushållsekonomi. Nötkreatur i Sverige: kulturhistoriska och samtida perspektiv, redigerade av Katharina Leibring & Ingvar Svanberg. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen, s. 41–58.

Larsson, Jesper & Sjaunja, Eva-Lotta Päiviö, 2020. Early Modern Reindeer Husbandry, Sami Economy, and Grazing Rights. International Journal of the Commons, 14(1), pp. 91–107. DOI: https://doi.org/10.5334/ijc.965

Larsson, Jesper. 2019. Lagpigor och döttrar i Orsa vallängder. Fäbodlandskap och vallmusik. Dalarna 2019, red. Jennie Tiderman-Österberg and Erik Thorell. Falun, Dalarnas Fornminnes- och hembygdsförbund. Sidorna 30–39, 277–278.

Lennartsson, Tommy, Ove Eriksson, Anamaria Iuga, Jesper Larsson, Jon Moen, Michael D. Scholl, Anna Westin and Carole L. Crumley, 2018, Diversity in Ecological and Social Contexts, In Carole L. Crumley, Tommy Lennartsson and Anna Westin, red., Issues and Concepts in Historical Ecology, The past and Future of Landscapes and Regions, Cambridge, Cambridge University Press, s. 182-239.
https://doi.org/10.1017/9781108355780.007

Larsson, Jesper, 2017, The Importance of Commons in an Integrated Peasant Economy in Early Modern Northern Scandinavia. I: Panjek, Aleksander, Jesper Larsson and Luca Mocarelli, red. 2017. Integrated Peasant Economy in a Comparative Perspective: Alps, Scandinavia and Beyond, University of Primorska Press, s. 117–136.

Larsson, Jesper, 2016. Conflict-resolution mechanisms maintaining an agricultural system. Early modern local courts as an arena for solving collective-action problems within Scandinavian Civil Law. International Journal of the Commons 10(2):1100-1118.

Larsson, Jesper, 2016, Crises, commons and collective action: The changing use of woodlands and mountains in seventeenth-century upland Scandinavia, Rural History Yearbook 12 (2015):205-215 .

Larsson, Jesper, 2014, Labor division in an upland economy: workforce in a seventeenth-century transhumance systemThe History of the Family 19(3):393-410.

Larsson, Jesper, 2014, Boundaries and Property Rights: The Transformation of a Common-Pool Resource, The Agricultural History Review,  62(1):20-40.

Blomkvist, Pär and Jesper Larsson, 2013, An analytical framework for common-pool resource–large technical system (CPR-LTS) constellations, International Journal of the Commons 7(1):113-139.

Larsson, Jesper, 2012, The Expansion and Decline of a Transhumance System in Sweden, 1550-1920, Historia Agraria 56:11-39.

Larsson, Jesper, 2011, “Fäbodens förändring: Från ryggrad i nordsvensk djurhushållning till upplevelser och märkesprodukter”. Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900 – studier av de areella näringarnas geografi och historia, H. Antonson & U. Jansson. (Red.)  SOLMED 53, s. 222–237. Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Larsson, Jesper, 2010, “Messmör och mesost – väcker känslor och smaklökar”, I: Kreativa traditioner - mat med historia, Jämten 2011, Östersund, s. 56-65, 187.

Rapporter

Larsson, Jesper, 2016, History, students, and education, a survey about students’ perspectives on history education at the Swedish University of Agricultural Sciences and implications for future teaching. Sveriges lantbruksuniversitet, Agrarhistoria 4, Uppsala. 83 sidor.

Film

Anna Rosling Larsson och Jesper Larsson. 2019. Reunited in Bishop Hill – with Hans Rosling. https://www.youtube.com/watch?v=kLgmBQMhEsI

 

Länkar


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för agrarhistoria
Telefon: +4618671853, +46725276213
Postadress:
Agrarhistoriska avdelningen, Box 7013
75007 UPPSALA
Besöksadress: Johan Brauners väg 3, Uppsala