CV-sida

Jiasui Zhan

Jiasui Zhan
Jiasui Zhan är professor i växtpatologi, med inriktning mot växtsjukdomars epidemiologi.

Presentation

Han har en lång erfarenhet av att arbeta med statistisk genetik och evolutionär biologi av värd-patogeninteraktioner i jordbruksgrödor såväl som i naturliga ecosystem. Han har särskilt intresserat sig för adaptiva mönster, processer och mekanismer hos växtpatogener vid förändrade miljö- och klimatförhållanden. Ett annat intresse är hur växtsjukdomar kan motverkas genom tillämpning av agroekologiska och evolutionära principer.

Han har stor kunskap om svartpricksjuka i vete, orsakad av Zymoseptoria tritici, och potatisbladmögel, orsakad Phytophthora infestans. Hans tidigare arbete har bland annat bidragit till utveckling av två nya potatissorter som nu odlas i Kina.

Jiasui Zhan kom till institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi som fakultetsprofessor 2018 och är ledare för epidemiologigruppen.

Publikationer

Jiasui Zhan på Google Scholar


Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi; Avdelningen för växtpatologi/epidemiologi
Telefon: +4618-672369
Postadress:
Skoglig mykologi och växtpatologi , Box 7026
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, Uppsala