CV-sida

Jimmy Jönsson

Forestry science, forest management, history of ideas and sciences

Presentation

Jag är idé- och lärdomshistoriker. Min forskning är inriktad mot hur skogsbruket och skogsvetenskapen har samspelat med olika idéer, debatter och samhällsomvandlingar  under 1900- och 2000-talet. Jag har forskat om bland annat etableringen av skogsbiologisk forskning under tidigt 1900-tal, debatter om skydd av skog under 1900- och 2000-talet samt idéer om skogsrestaureringen under 1900-talet. För närvarande undersöker jag den svenska riksskogstaxeringens mottagande i svensk press under de senaste hundra åren.

Bakgrund

 

PhD, History of Ideas and Sciences, Lund University, 2019.

MA, History of Ideas and Sciences, Lund University, 2013.

BA, History, Lund University, 2011.

Publikationer i urval

Jönsson, J. (2019b). Biologernas inträde i skogsvården [The biologists’ entrance into forest management]. Skogshistoriska sällskapets årsskrift: 86–95.

Jönsson., J. (2019a). Den biologiska vändningen: biologi och skogsvård, 1900–1940 [The biological turn: biology and silviculture, 1900–1940]. Lund: Lund University, Department of Arts and Cultural Sciences.


Kontaktinformation