CV-sida

Joachim de Miranda

Joachim Rodrigues De Miranda
Jag är docent i entomologi, specialiserad på insekters hälsa, särskilt patogener och sjukdomar hos nyttiga insekter, med fokus på virus som infekterar bin, deras överföring, epidemiologi, evolution och adaptiv ekologi, och hur det påverkas av olika faktorer, i skalor som sträcker sig från långsiktiga ekologiska faktorer som verkar på landskapsnivå till kortsiktig mikroevolution på cellulär och molekylärgenetisk nivå.

Presentation

Min akademiska karriär har definierats av tre passioner: forskning, jordbruk och resor. Detta ledde till en lång karriär som kontraktsforskare och arbetade med andras projekt på många olika forskningsinstitut världen över, med både jordbruk och virus som de röda trådarna som förbinder dessa erfarenheter. Efter en period vid Penn State University fokuserade jag på binas virus och på SLU hittade jag äntligen också ett institut som gjorde att jag kunde fokusera helt på forskning och utveckla mitt eget forskningsprogram. Jag har varit en av de främsta forskarna i Honeybee Research Group vid SLU sedan 2005.

Undervisning

Jag undervisar flera dagar varje år i några BSc-, MSc- och PhD-kurser, inklusive "Bina, biodling och pollinering" (BI1320), "Molecular and Microbial Ecology" (BI1438) och "Writing Scientific Papers" (PNG0086), som samt en och annan ad hoc gästföreläsning i kurser vid andra universitet. Jag tycker om att undervisa, speciellt interaktionen och feedbacken med eleverna. Jag har alltid gott om möjligheter för studenter att delta i min forskning, antingen som en del av sina kurskrav eller som forskarassistenter.

Forskning

Mina forskningsämnen inkluderar honungsbin, humlor och solitära bin, och hur deras gemensamma patosfär (dvs. de patogener som delas mellan olika pollinatörer) och hälsa påverkas av en rad näringsmässiga, kemiska och fysiska stressfaktorer i både naturliga och odlade landskap.


Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för ekologi; NJ, Enheten för Lantbruksentomologi
Telefon: +4618672437
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala

Publikationslista: