CV-sida

Joakim Grahn

Joakim Grahn.jpg

Kontaktinformation
Stalltekniker vid Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap (NJV); Ladugårdsdrift Röbäcksdalen
Telefon: 070-283 53 47
Postadress:
Inst för NJV, Ladugårdsdrift, Röbäcksd.,
90432 UMEÅ
Besöksadress: Verkstadsgatan 20 A, Umeå