CV-sida

Johan Gaddefors

Johan Gaddefors
Universitetslektor och docent vid Institutionen för ekonomi

Presentation

Johan arbetar med undervisning och forskning. Undervisningen handlar i första hand om organisation, ledarskap och entreprenörskap, men också om marknadsföring och etik. På forskningssidan är han koordinator för gruppen entreprenörskap på landsbygden och handledare för tre doktorander. Johan forskningsintresse är för tillfället riktat mot hur entreprenörskap formar platser och hur platser formar entreprenörskap.

Undervisning

Johan inleder studenternas läsande på SLU med kursen Företaget och omvärlden. Den tar upp teorier om organisation och ledarskap. Han driver också en av utbildningens sista kurser, Etik. Dessutom deltar han i kurser om Entreprenörskap och Företagsledning. Ytterligare ett moment i undervisningen är handledning på olika nivåer.

Forskning

Johan driver för tillfället ett forskningsprojekt om hur entreprenörskap och landsbygd kan hänga ihop. Tidigare forskning har problematiserat marknadsföring i små, entreprenöriella företag, utvecklingsprocesser i snabbväxande företag, förändringsarbete i större livsmedelsföretag, liksom radikala förändringar på landsbygden.

Publikationer i urval

Artiklar i tidsskrifter

Anderson, A and Gaddefors, J. (Forthcoming). Entrepreneurship as a community phenomenon; reconnecting meanings and place, International Journal of Entrepreneurship and Small Business.

Korsgaard, S. Gaddefors, J and Ferguson, R. (Forthcoming). The Best of Both Worlds: How Rural Entrepreneurs Use Placial Embeddedness and Strategic Networks to Create Opportunities, Entrepreneurship and Regional Development.

Korsgaard, S, Anderson, A. and Gaddefors, J. (2016). Entrepreneurship as Re-sourcing: Towards a New image of Entrepreneurship in a Time of Financial, Economic and Socio-spatial Crisis                          Journal of Enterprising Communities, 10:3.

Gaddefors, J. and Cronsell, N. (2009). Returnees and local stakeholders co-producing the entrepreneurial region, European Planning Studies, 17: 1191-1203.

Hyder, A and Gaddefors, J. (2009). Towards a typology of strategic alliances in entrepreneurial firms, International Journal of Strategic Management, 6: 78-97.

Gaddefors, J. and Anderson, A. R. (2008). Market creation – the epitome of entrepreneurial market practices, Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 10: 19-39.

Gaddefors, J. (2007). Metaphor use in the entrepreneurial process,International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 13: 173-193.

Gaddefors, J. (2005). Creating context – entrepreneurial opportunities in a consumer market setting, Journal of Enterprising Culture, 13: 197-222.

Bokkapitel

Berglund, K. and Gaddefors, J. (2010). Entrepreneurship demands resistance to be mobilized, in Bill, F., Bjerke, B. and Johansson, A.W. (DE) Mobilizing Entrepreneurship, (Eds), Edward Elgar, Cheltenham, UK, pp.140-157.

Gaddefors, J. and Anderson, A.R. (2010). Involvement as market creation – a new way to consider customer relations, in Farkas, V.J. Customer Relations, (Ed), Nova Science Publishers, Hauppauge, NY, USA, pp. 134-142.

Gaddefors, J. (2008). Breddat entreprenörskap?, I Berglund, K. och Johansson, A.W. Arenor för entreprenörskap, (Eds), FSF, Örebro, pp. 219-224.

Avhandling

Gaddefors, J., (1996). Reflexion och handling – entreprenörskap i ett kreativt perspektiv, Uppsala: SLU, Department of Economics, Diss. No. 12. 


Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för ekonomi; Entreprenörskap på landsbygden
Telefon: 018-671789