CV-sida

Johan Leander

Johan Leander
Postdoktor vid Instutionen för vilt, fisk och miljö, SLU Umeå.

Forskning

Min forskning kretsar kring fiskars rörelser i det vilda där jag studerar olika livsstadier i både älv, sjö och hav. Är erfaren inom fiskspårning i utbyggda älvar samt manipulation av fiskens beteende för att styra dem mot tillgängliga fiskpassager förbi vandringshinder. För att besvara de frågeställningarna jag är intresserad av är jag beroende av tillförlitlig positionsdata av fisk i det vilda. Detta kräver expertis inom fiskmärkning, design och placering av telemetriutrustning i fält samt bearbetning och filtrering av data efter insamling.