CV-sida

Johan Månsson

Johan Månsson
Min forskning handlar främst hur olika faktorer i landskapet påverkar djurens fördelnings- och födosöksmönster. Mina studieorganismer har främst varit älg, kronhjort, vildsvin, trana, sångsvan, flera arter av gäss och varg.

Forskning

Djurens födosök och fördelning påverkar inte bara deras egen fitness utan även ekosystemet och människans användande av naturresurser. Det är därför viktigt att studera dessa frågor både för att få grundläggande ekologisk kunskap men också för bättre kunna anpassa viltförvaltning och naturresursanvändande till rådande förhållanden i systemet. Mycket av min forskning är tillämpad och jag strävar efter en stark koppling med avnämarna. Många av de viltarter som jag studerar har ökat i antal de senaste åren och konflikterna mellan dessa viltarter och människan ökar. Detta gör att kunskapsbehovet är stort för att kunna minska konflikten mellan vilt och människa inom näringar som rör jordbruk, skogsbruk och jakt.

Publikationer i urval

Vetenskapliga publikationer 2012-2016

Wikenros C., Balogh G., Sand H., Nicholson K., & Månsson J.  2016. Mobility of moose – comparing the effects of wolf predation risk, reproductive status and seasonality. Ecology and Evolution 6:1870-1880. 

Allen A., Månsson J., Sand H., Malmsten J., Ericsson G., Singh N. 2016 Scaling up movements: from individual space use to population patterns. Ecosphere 7:1-16, article e01524. 

Chapron G., Wikenros C., Liberg O., Wabakken P., Flagstad Ø., Milleret C., Månsson J., Svensson L., Zimmermann B., Åkesson M. & Sand H. 2016. Estimating wolf (Canis lupus) population size from number of packs and an individual based model. Ecological modelling 339:33-44

Fuchs B., Zimmermann B., Wabakken P., Bornstein S., Månsson J., Evans A., Liberg O., Sand H., Kindberg J., Ågren E.O. & Arnemo J.M. 2016. BMC Veterinary Research 12:156

Nilsson L., Bunnefeld N., Persson J. & Månsson J. 2016. Large grazing birds and agriculture- predicting field use of common cranes and implications for crop damage prevention. Agriculture Ecosystems and Environments 219:163-170.

Andrés O., Milleret C., Kindberg J., Månsson J., Wabakken P., Swenson J.E. & Sand H. 2015. Wolves, people, and brown bears influence the expansion of the recolonizing wolf population in Scandinavia. Ecosphere 6:1-14

Härkönen L., Kaunisto S, Månsson J., Hurme E., & Kaitala A. 2015. Host-specific variation in off-host performance of a temperate ectoparasite. Biological Journal of the Linnean Society 116:902-910.

Månsson J., Roberge J.-M., Edenius L., Bergström R., Nilsson L., Lidberg M., Komstedt K. & Ericsson G. 2015. Food Plots as a Habitat Management Tool: Forage Production and Ungulate Browsing in Adjacent Forest. Wildife Biology 21:246-253.

Edenius L., Månsson J., Tobias Hjortstråle, Roberge J.-M  & Ericsson G.  2015. Browsing and damage inflicted by moose in young Scots pine stands subjected to high-stump precommercial thinning. Scandinavian Journal of Forest Research 30:382-387.

Frankowiack M., Olsson M., Cluff D.,  Evans A.L., Hellman L., Månsson J., Arnemo J.M. & Hammarström L. 2015.  IgA deficiency in wolves from Canada and Scandinavia. Developmental & Comparative Immunology 50(1):26-8.

Jarnemo A., Minderman J., Bunnefeld N., Zidar J. & Månsson J. 2014. Managing landscapes for multiple objectives: alternative forage can reduce the conflict between deer and forestry. Ecosphere 5:1-14.

Nicholson,  K. L., Milleret C., Månsson J. & Sand Håkan. 2014. Testing the risk of predation hypothesis: the influence of recolonizing wolves on habitat use of moose. Oecologia 176-69-80. 

Allen A., Jarnemo A., Månsson J. & Bunnefeld. 2014. The impacts of landscape structure on the winter movements and habitat selection of female red deer. European Journal of Wildlife Research 60:411-421

Edenius L., Roberge J.-M, Månsson J. & Ericsson G. 2014. Ungulate-adapted forest management: effects of slash treatment at harvest on forage availability and use. European Journal of Forest Research 133:191–198

Månsson J., Nilsson L. & Hake M. 2013. Territory size and habitat selection of breeding common cranes in a boreal landscape. Ornis Fennica 90:65–72.

Månsson J. & Jarnemo A. 2013 Bark-stripping on Norway spruce by red deer in Sweden: level of damage and relation to tree characteristics. Scandinavian journal of forest research 28:117-125.

Månsson J., Bunnefeld, N., Andrén, H. & Ericsson G. 2012. Spatial and temporal predictions of moose Alces alces winter distribution. Oecologia 170:411-419.

Månsson, J. & Hämäläinen, L. 2012. Spring stopover patterns of migrating whooper swans (Cygnus cygnus) at Lake Tyslingen, Sweden: consequences for predicting human-waterfowl conflicts. Journal of Ornithology 153:477-483.


Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för ekologi; NJ, Enheten för viltekologi
Telefon: +46581697325
Postadress:
Inst. för Ekologi, Viltskadecenter
739 93 RIDDARHYTTAN
Besöksadress: Viltskadecenter, Grimsö forskningsstation, Grimsö 152, Grimsö