CV-sida

Johan Pehrsson

Johan Pehrsson
Forskningsassistent vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning med huvudsaklig inriktning mot GIS och blågrön infrastruktur.

Presentation

Forskningsassistent vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning med intresse för naturbaserad samhällsplanering, GIS och rumslig analys, grön infrastruktur och dagvattenhantering. Jag är involverad i forskning inom blågrön infrastruktur och datahantering samt GIS-relaterad undervisning inom landskapsarkitektprogrammet.

Undervisning

Jag deltar i undervisningen inom följande kurser:

Planeringens grunder – LK0299 (grundnivå).
Advanced Digital Landscape Analysis with GIS – LK0376
(avancerad nivå).

Forskning

Movium Partnerskap och Fortlöpande miljöanalys. En översikt av empiriska data för NbS i Malmö – ett underlag för undervisning, forskning och samverkan. 2020–2021 (pågående projekt). Forskningsassistent.


Kontaktinformation
Extern resurs vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp