CV-sida

Johan Stendahl

Johan Stendahl

Presentation

Docent
Programchef för Markinventeringen

Forskningsområde

Min forskning är inriktat på effekter av markanvändningen på främst skogsmarkens växthusgasbalans, näringsutbud, samt trender i markens miljötillstånd. Metoder som används är bl a analyser av spatiala och temporala trender med hjälp av storskaliga miljödatabaser och simuleringsmodeller. Arbetet omfattar även utveckling av metoder för uppskalning och kartläggning av markens egenskaper.

Jag är även programchef för Markinventeringen som övervakar den svenska skogsmarken och som används bl a för utvärdering av Miljömålen och för Sveriges rapportering till klimatkonventionen och Kyotoprotokollet. Jag utför löpande uppdrag kopplade till uppföljning av markens tillstånd.

Utbildning och tjänst

 • Docent i Markvetenskap 2013
 • Doktorsexamen i Markvetenskap vid SLU 2001. Avhandlingens titel: ”Spatial aspects of forest and forest soil management”
 • Magisterexamen i Naturgeografi vid Uppsala universitet 1995
 • Anställd som forskare vid SLU sedan 2001

Pågående projekt

 • Markinventeringen (Naturvårdsverket/SLU). Projektledare sedan 2010 (50% av tjänst)
 • Övervakning av biodiversitet i svensk skogsmark - provtagning och DNA-analyser (Naturvårdsverket)
 • Importance of carbon modelling for forest bioenergy assessments in Sweden/Finland (Swedish Energy Agency)
 • FutureBioEcon (ERA-Net/SumForest)
 • INVENT (ERA-Net/ERA-Gas)

Tidigare projekt och verksamhet

 • QWARTS - Quantifying Weathering Rates for Sustainable Forestry (Formas)
 • Temporala aspekter av olika skogsbränslens klimatnytta utvärderade med LCA (Energimyndigheten/SLU). Del av SLU:s Temaforskningsprogram om stubbar som biobränsle.
 • Heureka: utveckling av system för flermålsinriktad planering av skogsbruket på skilda skalor. Projektledare för delprojekt om markens tillstånd.
 • LUSTRA: skogsbrukets påverkan på markens kolförråd och avgång av växthusgaser 
 • AFFOREST: konsekvenser på marken av beskogning av åkermark i Sverige, Danmark, Nederländerna och Belgien.

Uppdrag

 • Tf. ämnesföreträdare skogsmarkens biogeokemi.

Övrigt

Biträdande handledare till Johan Iwald (2010-), Carina Ortiz (disputation 2012-05-11) vid inst. för mark och miljö, Sophie Casetou (2013-) vid inst. för ekologi, samt Rasmus Sörensen (disputation 2009-12-11) vid inst. för miljöanalys.

Miljöanalys

- Programchef för Markinventeringen
- Koordinator för miljöanalysprogram Klimat
- Representant i nämnden för miljöanalys vid skogsfakulteten

Publikationer i urval

Akselsson, C., Belyazid, S., Stendahl, J., Finlay, R., Olsson, B., Erlandsson Lampa, M., Wallander, H., Gustafsson, J.P., Bishop, K., 2019. Weathering rates in Swedish forest soils. Biogeosciences Discuss. 2019, 1-46

Casetou-Gustafson, S., Grip, H., Hillier, S., Linder, S., Olsson, B.A., Simonsson, M., Stendahl, J., 2019. Current, steady-state and historical weathering rates of base cations at two forest sites in northern and southern Sweden: A comparison of three methods. Biogeosciences Discuss. 2019, 1-39

Hammar, T., Stendahl, J., Sundberg, C., Holmström, H., Hansson, P.-A. 2019. Climate impact and energy efficiency of woody bioenergy systems from a landscape perspective. Biomass and Bioenergy 120, 189-199.

Ranius, T., Hämäläinen, A., Egnell, G., Olsson, B., Eklöf, K., Stendahl, J., Rudolphi, J., Sténs, A., Felton, A. 2018. The effects of logging residue extraction for energy on ecosystem services and biodiversity: A synthesis. J Environ Manage 209, 409-425.

Casetou-Gustafson, S., Hillier, S., Akselsson, C., Simonsson, M., Stendahl, J., Olsson, B.A., 2018. Comparison of measured (XRPD) and modeled (A2M) soil mineralogies: A study of some Swedish forest soils in the context of weathering rate predictions. Geoderma 310, 77-88

Stendahl, J., Berg, B., Lindahl, B.D., 2017. Manganese availability is negatively associated with carbon storage in northern coniferous forest humus layers. Scientific Reports 7, 15487

Van Sundert, K., Horemans, J.A., Stendahl, J., Vicca, S., 2017. The influence of soil properties and nutrients on conifer forest growth in Sweden, and the first steps in developing a nutrient availability metric. Biogeosciences Discuss. 2017, 1-28

Stendahl, J., Repo, A., Hammar, T., Liski, J. 2017. Climate impact assessments of forest bioenergy affected by decomposition modelling – comparison of the Q and Yasso models. IEA Bioenergy: Task 43: EXCO2017-03.

Ortiz, C.A., Hammar, T., Ahlgren, S., Hansson, P.A., Stendahl, J., 2016. Time-dependent global warming impact of tree stump bioenergy in Sweden. Forest Ecology and Management 371, 5-14.

Lucas, R.W., Sponseller, R.A., Gundale, M.J., Stendahl, J., Fridman, J., Hogberg, P., Laudon, H., 2016. Long-term declines in stream and river inorganic nitrogen (N) export correspond to forest change. Ecological Applications 26, 545-556.

Ťupek, B., Ortiz, C., Hashimoto, S., Stendahl, J., Dahlgren, J., Karltun, E., Lehtonen, A., 2016. Underestimation of boreal soil carbon stocks by mathematical soil carbon models linked to soil nutrient status. Biogeosciences Discuss. 2016, 1-32.

Berg, B., Erhagen, B., Johansson, M.-B., Nilsson, M. Stendahl, J., Trum, F., Vesterdal, L. 2015. Manganese in the litterfall-forest floor continuum of boreal and temperate pine and spruce forest ecosystems– a review. Forest Ecology and Management 358, 248-260

Hammar, T., Ortiz, C.A., Stendahl, J., Ahlgren, S., Hansson, P.-A., 2015. Time-dynamic effects on the global temperature when harvesting logging residues for bioenergy. Bioenergy Research 8, 1912-1924.

Ortiz, C.A., Lundblad, M., Lundström, A., Stendahl, J. 2014. The effect of increased extraction of forest harvest residues on soil organic carbon accumulation in Sweden. Biomass and Bioenergy 70, 230-238.

Stendahl, J., Akselsson, C., Melkerud, P.-A. Belyazid, S. 2013. Pedon-scale silicate weathering in forest soils in different time scales; comparing concepts and weathering rates from the PROFILE model and the depletion method. Geoderma 211–212, 65–74.

Ortiz, C.A., Liski, J., Gärdenäs, A.I., Lehtonen, A., Lundblad, M., Stendahl, J., Ågren, G.I., Karltun, E. 2013. Soil organic carbon stock changes in Swedish forest soils—A comparison of uncertainties and their sources through a national inventory and two simulation models. Ecological Modelling 251, 221-231.

Gamfeldt, L., Snäll, T., Bagchi, R., Jonsson, M., Gustafsson, L., Kjellander, P., Ruiz-Jaen, M.C., Fröberg, M., Stendahl, J., Philipson, C.D., Mikusinski, G., Andersson, E., Westerlund, B., Andren, H., Moberg, F., Moen, J., Bengtsson, J. 2013. Higher levels of multiple ecosystem services are found in forests with more tree species. Nature Communications 4, 1340.

Iwald, J., Löfgren, S., Stendahl, J., Karltun, E. 2013. Acidifying effect of removal of tree stumps and logging residues as compared to atmospheric deposition. Forest Ecology and Management 290, 49-58.


Kontaktinformation

Prefekt, Forskare FLK vid Institutionen för mark och miljö; Skogsmarkens biogeokemi
Telefon: +4618673801
Postadress:
Box 7014
750 07 Uppsala
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala