CV-sida

Johan Stendahl

Johan Stendahl

Presentation

Docent, Prefekt
Programchef för Markinventeringen

Forskningsområde

Min forskning är inriktat på effekter av markanvändningen på främst skogsmarkens växthusgasbalans, näringsutbud, samt trender i markens miljötillstånd. Metoder som används är bl a analyser av spatiala och temporala trender med hjälp av storskaliga miljödatabaser och simuleringsmodeller. Arbetet omfattar även utveckling av metoder för uppskalning och kartläggning av markens egenskaper.

Jag är även programchef för Markinventeringen som övervakar den svenska skogsmarken och som används bl a för utvärdering av Miljömålen och för Sveriges rapportering till klimatkonventionen och Kyotoprotokollet. Jag utför löpande uppdrag kopplade till uppföljning av markens tillstånd.

Utbildning och tjänst

 • Docent i Markvetenskap 2013
 • Doktorsexamen i Markvetenskap vid SLU 2001. Avhandlingens titel: ”Spatial aspects of forest and forest soil management”
 • Magisterexamen i Naturgeografi vid Uppsala universitet 1995
 • Anställd som forskare vid SLU sedan 2001

Projekt och verksamheter

 • Markinventeringen (Naturvårdsverket/SLU). Projektledare sedan 2010 
 • 2020- Övervakning av biodiversitet i svensk skogsmark - provtagning och DNA-analyser (Naturvårdsverket)
 • 2017-2019: FutureBioEcon - Sustainable forest management; multifunctional forestry, European forest policy (ERA-Net, SumForest)
 • 2017-2020: INVENT - Improving National forest inventory-based carbon stock change estimates for greenhouse gas inVENTories (ERA-Net, ERA-Gas). 
 • 2016-2017: Importance of carbon modelling for forest bioenergy assessments in Sweden/Finland (Swedish Energy Agency)
 • 2014-2018: CLIMATE-LAND: Consequences of climate policies for multiple ecosystem services of semi-natural grasslands of the cultural landscape (KlimaForsk, Norway).
 • 2011-2016: QWARTS - Quantifying Weathering Rates for Sustainable Forestry (Formas). Deputy WP leader.
 • 2012-2015: Temporal aspect of the climate benefit of forest fuels analysed by LCA (Swedish Energy Agency & SLU:s programme on effects of stump harvesting). Project leader.
 • 2001-2009: Heureka: utveckling av system för flermålsinriktad planering av skogsbruket på skilda skalor (Mistra)
 • 2007-2008: Verifiering av Sveriges klimatrapportering – utvärdering av olika modeller för att beräkna klimatets påverkan på markens kolförråd. Subproject: Metoder markkol (Swedish Energy Agency).
 • 2004-2007: LUSTRA - Land Use Strategies to Reduce Greenhouse Gas Emissions (Mistra).
 • 2000-2004: AFFOREST: Afforestation management in north-western Europe - influence on nitrogen leaching, groundwater recharge, and carbon sequestration

Uppdrag

 • 2022- Prefekt vid institutionen för mark och miljö
 • 2018-2019 Tf. ämnesföreträdare skogsmarkens biogeokemi.

Övrigt

Biträdande handledare till:

 • Maximilian Schulte SLU (pågående 2020-)
 • Torun Hammar SLU (disputation 2017)
 • Carina Ortiz SLU (disputation 2012)
 • Sophie Casetou SLU (disputation 2019)
 • Rasmus Sörensen SLU (disputation 2009) .
 • Johan Iwald SLU (2010-)

Miljöanalys

 • Programchef för Markinventeringen
 • 2017-2020 Koordinator för SLU miljöanalysprogram Klimat
 • 2017-2020 Representant i nämnden för miljöanalys vid skogsfakulteten

Publikationer i urval

Lindahl, B.D., Kyaschenko, J., Varenius, K., Clemmensen, K.E., Dahlberg, A., Karltun, E., Stendahl, J., 2021. A group of ectomycorrhizal fungi restricts organic matter accumulation in boreal forest. Ecology Letters 24, 1341-1351

Petersson, H., Ellison, D., Appiah Mensah, A., Berndes, G., Egnell, G., Lundblad, M., Lundmark, T., Lundström, A., Stendahl, J., Wikberg, P.-E., 2022. On the role of forests and the forest sector for climate change mitigation in Sweden. GCB Bioenergy 14, 793-813

Spohn, M., Stendahl, J., 2022. Carbon, nitrogen, and phosphorus stoichiometry of organic matter in Swedish forest soils and its relationship with climate, tree species, and soil texture. Biogeosciences 19, 2171-2186

Karltun, E., Stendahl, J., Iwald, J., Löfgren, S., 2021. Forest biomass accumulation is an important source of acidity to forest soils: Data from Swedish inventories of forests and soils 1955 to 2010. Ambio

Högberg, P. Wellbrock, N. Högberg, M.N., Mikaelsson, H. Stendahl, J. 2021. Large differences in plant nitrogen supply in German and Swedish forests – Implications for management. Forest Ecology and Management, Volume 482.

Stendahl, J., Berg, B., Lindahl, B.D., 2017. Manganese availability is negatively associated with carbon storage in northern coniferous forest humus layers. Scientific Reports 7, 15487

Gamfeldt, L., Snäll, T., Bagchi, R., Jonsson, M., Gustafsson, L., Kjellander, P., Ruiz-Jaen, M.C., Fröberg, M., Stendahl, J., Philipson, C.D., Mikusinski, G., Andersson, E., Westerlund, B., Andren, H., Moberg, F., Moen, J., Bengtsson, J. 2013. Higher levels of multiple ecosystem services are found in forests with more tree species. Nature Communications 4, 1340.

Stendahl, J., Akselsson, C., Melkerud, P.-A. Belyazid, S. 2013. Pedon-scale silicate weathering in forest soils in different time scales; comparing concepts and weathering rates from the PROFILE model and the depletion method. Geoderma 211–212, 65–74.

Länkar

___________________________________

Länk till alla publikationer av Johan Stendahl


Kontaktinformation

Prefekt, Forskare FLK vid Institutionen för mark och miljö; Skogsmarkens biogeokemi
Telefon: +4618673801
Postadress:
Box 7014
750 07 Uppsala
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala