CV-sida

Johanna Boberg

Johanna Boberg

Presentation

Jag arbetar som analytiker på enheten för riskvärdering av växtskadegörare.

Läs mer om enhetens verksamhet här.

Jag har en bakgrund som forskare i skogspatologi och svampekologi. Som forskare arbetade jag framför allt med att bättre förstå invasiva främmande skadegörare och de faktorer som påverkar dessa arters utbredning och påverkan, till exempel global handel och klimatförändringar. Jag har också varit inblandad i projekt för att utveckla  metoder för detektion och övervakning av patogena svampar.

Publikationer i urval

Populärvetenskapliga publikationer

Skadegörarna utmanar skogen. Future Forest Syntes 2014. Boberg J, Klapwijk M, Stenlid J, Björkman C.

Ekologiska risker med exotiska trädslag. Fakta Skog 12. 2013. Björkman C, Felton A, Boberg J, Widenfalk O.

- Tallbarrens svampkarta ritas om. Millberg H. Boberg J. och Stenlid J.
- Bättre koll på luftens svampar med sporfällor. Boberg J. Hopkins A. Oliva J. och Stenlid J.
- Modellering av risker för nya arter i ett förändrat klimat. Boberg J. och Stenlid J.
- Invasiva arter i en föränderlig värld. Klapwijk M. Ammunét T. Boberg J. och Oliva J.
- Ekologiska risker med nya trädslag. Björkman C. Felton A. Boberg J. och Widenfalk O.

I Svampar och insekter, Rapport från Future Forests 2009-2012, Eds: Björkman C and Stenlid J. Future Forests Report series 2013:5

 

Vetenskapligt granskade publikationer

Nguyen, D., Boberg J, Ihrmark K, Stenström E, Stenlid, J. 2016. Do foliar fungal communities of Norway spruce shift along a tree species diversity gradient in mature European forests? Fungal Ecology 23, 97-108

Nguyen, D., Castagneyrol, B., Bruelheide, H., Bussotti, F., Guyot, V., Jactel, H., Jaroszewicz, B., Valladares, F., Stenlid, J., Boberg, J. 2016. Fungal disease incidence along tree diversity gradients depends on latitude in European forests. Ecology and Evolution, 6:2426-2438.

Bjelke, U., Boberg, J., Oliva, J., Tattersdill, K., McKie, B.G. 2016. Dieback of riparian alder caused by the Phytophthora alni complex: projected consequences for stream ecosystems. Freshwater Biology. Freshwater Biology, 61:565–579.

Redondo, M.A., Boberg, J., Stenlid, J., Oliva, J., 2016. First report of Phytophthora pseudosyringae causing basal cankers on horse chestnut in Sweden. Plant Disease 100:1024.

Keskitalo CH, Bergh J, Felton A, Björkman C, Berlin M, Axelsson P, Ring E, Ågren A, Roberge J-M, Klapwijk MJ, Boberg J. 2016. Adaptation to Climate Change in Swedish Forestry. Forests, 7,2:28.

Woods, A, Martín-García, J, Bulman, L, Vasconcelos, M, Boberg, J, La Porta, N, Peredo, H, Vergara, G, Ahumada, R, Brown, A, Diez, J. 2016. Dothistroma needle blight, weather and possible climatic triggers for the disease’s recent emergence. Forest Pathology. In press, doi: 10.1111/efp.12248

Millberg H, Hopkins AJM, Boberg J, Davydenko K, Stenlid J. 2016. Disease development of Dothistroma needle blight in seedlings of Pinus sylvestris and Pinus contorta under Nordic conditions. Forest Pathology, In press, doi: 10.1111/efp.12242

Felton A., Nilsson U., Sonesson J., Felton A.M., Roberge J.-M., Ranius T., Ahlström M., Bergh J., Björkman C., Boberg J., Drössler L., Fahlvik N., Gong P., Holmström E., Keskitalo E.C.H., Klapwijk M.J., Laudon H., Lundmark T., Niklasson M., Nordin A., Pettersson M., Stenlid J., Sténs A. & Wallertz K. 2016. Replacing monocultures with mixed-species stands: Ecosystem service implications of two production forest alternatives in Sweden. Ambio, 45:124-139.

Millberg H, Boberg J, Stenlid J. 2015. Changes in fungal community of Scots pine (Pinus sylvestris) needles along a latitudinal gradient in Sweden. Fungal Ecology 17: 126-139

Redondo MA, Boberg J, Olsson CHB, Oliva J. 2015. Winter conditions correlate  Phytophthora alni subspecies distribution in Southern Sweden, Phytopathology

Boberg J, Finlay R, Stenlid J, Ekblad A and Lindahl B, 2014, Nitrogen and Carbon Reallocation in Fungal Mycelia during Decomposition of Boreal Forest Litter. PLOS ONE 9, Issue 3

Baeten, L., K. Verheyen, C. Wirth, H. Bruelheide, F. Bussotti, L. Finér, B. Jaroszewicz, F. Selvi, F. Valladares, E. Allan, E. Ampoorter, H. Auge, D. Avăcăriei, L. Barbaro, I. Bărnoaiea, C. C. Bastias, J. Bauhus, C. Beinhoff, R. Benavides, A. Benneter, S. Berger, F. Berthold, J. Boberg, D. Bonal, W. Brüggemann, M. Carnol, B. Castagneyrol, Y. Charbonnier, E. Chećko, D. Coomes, A. Coppi, E. Dalmaris, G. Dănilă, S. M. Dawud, W. de Vries, H. De Wandeler, M. Deconchat, T. Domisch, G. Duduman, M. Fischer, M. Fotelli, A. Gessler, T. E. Gimeno, A. Granier, C. Grossiord, V. Guyot, L. Hantsch, S. Hättenschwiler, A. Hector, M. Hermy, V. Holland, H. Jactel, F.-X. Joly, T. Jucker, S. Kolb, J. Koricheva, M. J. Lexer, M. Liebergesell, H. Milligan, S. Müller, B. Muys, D. Nguyen, L. Nichiforel, M. Pollastrini, R. Proulx, S. Rabasa, K. Radoglou, S. Ratcliffe, K. Raulund-Rasmussen, I. Seiferling, J. Stenlid, L. Vesterdal, K. von Wilpert, M. A. Zavala, D. Zielinski, and M. Scherer-Lorenzen. 2013. A novel comparative research platform designed to determine the functional significance of tree species diversity in European forests. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 15:281-291.

Felton A, Boberg J, Björkman C, Widenfalk O. 2013. Identifying and managing the ecological risks of using introduced tree species in Sweden’s production forestry. Forest ecology and management 307:165-177

Oliva J, Boberg J, Stenlid J, 2013. First report of Sphaeropsis sapinea on Scots pine (Pinus sylvestris) and Austrian pine (P. nigra) in Sweden. New Disease Reports 27:23

Stenlid J, Oliva J, Boberg J, Hopkins A. 2011. Emerging diseases in European forest ecosystems and responses in society. Forests 2(2):486-504. On line

Boberg JB, Näsholm T, Finlay RD, Stenlid J, Lindahl B. 2011. N availability affects saprotrophic basidiomycetes degrading pine needles in a long term laboratory study. Fungal Ecology 2011, doi: 10.1016/j.funeco.2011.03.004

Boberg JB, Ihrmark K, Lindahl BD. 2011. Decomposing capacity of fungi commonly detected in Pinus sylvestris needle litter. Fungal Ecology 4:110-114.

Boberg JB, Finlay RD, Stenlid J, Lindahl B. 2010. Fungal C translocation restricts N-mineralization in heterogeneous environments. Functional Ecology 24:454-459.

Boberg JB, Finlay RD, Stenlid J, Näsholm T, Lindahl BD. 2008. Glucose and ammonium additions affect needle decomposition and carbon allocation by litter degrading fungus Mycena epipterygia. Soil Biology and Biochemistry 40:995-999.

Lindahl BD, Ihrmark K, Boberg J, Trumbore SE, Högberg P, Stenlid J, Finlay R. 2007. Spatial separation of litter decomposition and mycorrhizal nitrogen uptake in a boreal forest. New Phytologist 173: 611–620.

Bokkapitel

Oliva J, Boberg J, Hopkins A and Stenlid J. 2013. Concepts of Epidemiology of Forest Diseases. In: Paolo Gonthier (Ed) Infectious forest diseases. CABI International. UK

Lindahl, B. & Boberg, J., 2008. Distribution and function of litter basidiomycetes in coniferous forests. In: Lynne B, Frankland JC, Van West P. (Eds) Ecology of Saprotrophic Basidiomycetes. British Mycological Society Symposia Series. Chapter 10. Elsevier. UK. On line

Rapporter

Hopkins, A.J.M., Boberg, J.B., 2012. Risk assessment and establishment of a system to adress potential pathogens in Nordic and Baltic forestry as a result of climate change. SNS Research Project Report within the Selfoss declaration on sustainable forestry, www.nordicforestresearch.org/sns-research/research-projects/risk-assessment-and-establishment/

Boberg, J. 2012. Simulering av potentiell etablering av skadesvampar i svensk skog. Bilaga 6 till rapport 2012:10 Vässa växtskyddet för framtidens klimat -Hur vi förebygger och hanterar ökade problem i ett förändrat klimat. Jordbruksverket.

 


Kontaktinformation
Analytiker vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi; Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, gemensamt
Telefon: 018-671804, 070-6074769
Postadress:
Skoglig mykologi och växtpatologi , Box 7026
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, Uppsala
Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se