CV-sida

Johanna Karlsson

Disputerat med en avhandling om effektivare och mer hållbar mjölkproduktion genom utfodring av biprodukter och grovfoder till mjölkkor.

Presentation

Jag är intresserad av hållbarhet, teknik och mjölkkor. 

Forskning

  • Mjölk på gräs och biprodukter
  • Mer grovfoder till grovfodereffektiva kor - bra för korna och miljön!
  • Hitta de grovfodereffektiva korna och öka lönsamheten

 

Genomförda försök:

 

Bakgrund

Husdjursagronom sedan 2009.

Systemtestare och testledare av VMS på DeLaval International AB mellan 2010 och 2015.

Doktorand på Institutionen för husdjurens utfodring och vård mellan 2015-2020.

Publikationer i urval

J. Karlsson, R. Spörndly, M. Lindberg and K. Holtenius. 2018. Replacing human-edible feed ingredients with by-products increases net food production efficiency in dairy cows. Journal of Dairy Science. 101 (8): 7146-7155. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030218304387 

J. Karlsson, M. Ramin, M. Kass, M. Lindberg, and K. Holtenius. Effects of replacing wheat starch with glycerol on methane emissions, milk production, and feed efficiency in dairy cows fed grass silage-based diets. Journal of Dairy Science. 102 (9): 7927-7935. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030219305466 

Länkar


Kontaktinformation