CV-sida

Johanna Karlsson

Johanna Karlsson
Doktorand inom projekt som eftersträvar effektivare och mer miljövänlig mjölkproduktion med ökad lönsamhet och djurvälfärd genom utfodring av biprodukter och grovfoder till grovfodereffektiva mjölkkor.

Presentation

Jag är intresserad av hållbarhet, miljö och mjölkkor.

Forskning

Doktorand inom projekten:

  • Mjölk på gräs och biprodukter
  • Mer grovfoder till grovfodereffektiva kor - bra för korna och miljön!
  • Hitta de grovfodereffektiva korna och öka lönsamheten

 

Försök:

  • Fortune del 2: Change-over försök med stora grovfodergivor och biproduktbaserade kraftfoder Slutförda projekt på Lövsta
  • Glycerols inverkan på metanproduktion hos mjölkkor
  • Mycket grovfoder till 100 kor i tidig laktation Pågående projekt på Lövsta
  • Grovfodereffektiva mjölkkor - hellaktationsstudie

 

Bakgrund

Husdjursagronom sedan 2009.

Systemtestare och testledare av VMS på DeLaval International AB mellan 2010 och 2015.

Doktorand på Institutionen för husdjurens utfodring och vård sedan hösten 2015.

Handledning

Filippa Larsson, examensarbete på masternivå "Individuella skillnader i grovfoderintag hos mjölkkor".

 

Länkar


Kontaktinformation
Doktorand vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV); Näringslära idisslare
Telefon: 018-671256
Postadress:
Box 7024
75007 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala