CV-sida

Johanna Lundström

Johanna Lundström

Presentation

Min forskning fokuserar på naturvård, skogsdynamik och planering för ett hållbart skogsbruk. Jag använder mig av matematiska optimeringstekniker och kvantitativa metoder för att lösa olika planeringsproblem som inkluderar flera ekosystemtjänster och biodiversitet. Till min hjälp har jag ofta beslutsstödssystemet Heureka.

Som analytiker i Skogsskadecenters analysfunktion för skadeprognoser och konsekvensanalyser är jag ansvarig för temaområdet risk och konsekvensanalyser med Heureka

Publikationer i urval

Hof, A.R., Lundström, J., Duveneck, M.J. 2023. Modeling the Impacts of Climate Change on Ecosystem Services in Boreal Forests. In: Girona, M.M., Morin, H., Gauthier, S., Bergeron, Y. (eds) Boreal Forests in the Face of Climate Change. Advances in Global Change Research, vol 74. Springer.

Eggers, J., Lundström, J., Snäll, T., Öhman, K., 2022. Balancing wood production and biodiversity in intensively managed boreal forest. Scand. J. For. Res. 37, 213–225.

Mazziotta, A., Lundström, J., Forsell, N., Moor, H., Eggers, J., Subramanian, N., Aquilué, N., Morán-Ordóñez, A., Brotons, L., Snäll, T., 2022. More future synergies and less trade-offs between forest ecosystem services with natural climate solutions instead of bioeconomy solutions. Glob. Change Biol. 28, 6333–6348.

Maher Hasselquist, E., Kuglerová, L., Sjögren, J., Hjältén, J., Ring, E., Sponseller, R.A., Andersson, E., Lundström, J., Mancheva, I., Nordin, A., Laudon, H., 2021. Moving towards multi-layered, mixed-species forests in riparian buffers will enhance their long-term function in boreal landscapes. For. Ecol. Manag. 493, 119254.

Lundström, J., Öhman, K., Laudon, L. 2018. Comparing buffer zone alternatives in forest planning using a decision support system. Scandinavian Journal of Forest Research

Tiwari, T., Lundström, J. Kuglerová, L., Laudon, H., Öhman, K., & Ågren, A. M. 2016. Cost of Riparian Buffer Zones: A Comparison of Hydrologically Adapted Site-Specific Riparian Buffers with Traditional Fixed Widths. Water Resources Research 52(2), 1056–1069.

Lundström, J., Öhman, K., Rönnqvist, M. & Gustafsson, L. 2016. Considering Future Potential Regarding Structural Diversity in Selection of Forest Reserves. PLoS ONE 11(2), e0148960.