CV-sida

Johanna Stenfelt

Johanna Stenfelt
Doktorand vid Institutionen för biosystem och teknologi

Presentation

Mitt forskningsintresse ligger framför allt i djurs beteende och kognition, med särskilt fokus på optimering av inhysningssystem för en ökad djurvälfärd och hållbar produktion. Jag är anställd vid Institutionen för biosystem och teknologi i Alnarp men arbetar huvudsakligen från Ultuna.

Bakgrund

  • Masterexamen i Husdjursvetenskap, SLU
  • Kandidatexamen i Biologi, SLU

Länkar

Twitter: @JohannaStenfelt


Publikationslista: