CV-sida

Johannes Larson

Johannes Larson
Jag studerar hur tillgången av grundvatten reglerar bildningen av organiskt material och näringsackumulationen i marken samt hur detta i sin tur påverkar trädens tillväxt i landskapet.

Forskning

I min forskning använder mig av en intensiv skog och markinventering samt högupplösta hydrologiska kartor försöka förklara den rumsliga variationen av markegenskaper och skoglig tillväxt. All min forskning är baserad i Krycklans avrinningsområde nära Vindeln i Västerbotten. Krycklan är ett kraftigt studerat avrinningsområde och ett av de mest ambitiösa projekt i boreala regionen som kombinerat vattenkvalitet, hydrologi, akvatisk ekologi samt mark och skogsvetenskap.

En ökad förståelse om hur hydrologin kontrollerar den rumsliga variationen av markkemi och skoglig tillväxt kan användas för att hitta områden med hög potentiell tillväxt och kolinlagring. Min forskning kommer även kunna bidra till en ökad förståelse för den ökade tillväxt som uppstår i topografiska gradienter mellan inströmning och utströmningsområden.

Bakgrund

2018- Masterexamen i skogsvetenskap, Jägmästarprogramet, SLU Umeå

Länkar

Läs mer om krycklan här:

https://www.slu.se/institutioner/skoglig-faltforskning/forsoksparker/Svartberget_/krycklansv/aboutkrycklan/

https://www.slu.se/en/departments/field-based-forest-research/experimental-forests/vindeln-experimental-forests/krycklan/infrastructure/


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt
Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17, Umeå