CV-sida

Jonas Knape

Jonas Knape
Mer information finns på den engelska versionen av sidan.

Kontaktinformation
Forskare FLK vid Institutionen för ekologi; Enheten för landskapsekologi
Telefon: +4618673423
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16, Uppsala