CV-sida

Jonas Skytte af Sätra

Jonas Skytte af Sätra
Arbetar med det svenska förädlingsprogrammet på äpple

Presentation

Jag är doktorand finansierad av GroGrund projektet "Accelererad och kostnadseffektiv äpplesortutveckling genom genombaserad växtförädling". Jag arbetar för att effektivisera det svenska förädlingsprogrammet på äpple genom att implementera utnyttjandet av genetiska markörer.

Bakgrund

Hortonomexamen från SLU.

Publikationer i urval


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för växtförädling
Postadress:
Växtförädling, Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 10, Alnarp