CV-sida

Jonas Skytte af Sätra

Jonas Skytte af Sätra
Arbetar med forskning kopplad till växtförädling på äpple

Presentation

Jag forskar innom genetik och genomik på äpple, och arbetar bl.a. för att utveckla genombaserade metoder för att effektivisera det svenska förädlingsprogrammet på äpple.

Undervisning

BI1367 - Växtförädling och Växtfysiologi,  15hp

Bakgrund

 PhD och Hortonomexamen från SLU, Alnarp.

Länkar


Kontaktinformation

Postdoktor vid Institutionen för växtförädling
Postadress:
Växtförädling, Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 10, Alnarp

Publikationslista: