CV-sida

Jonathan Stoltz

Jonathan Stoltz

Presentation

Jonathan holds a PhD in geography from Stockholm University and a master’s degree in cognitive science from Linköping University. He researches about environmental perception in relation to human health and wellbeing, mainly focused on the development of evidence-based planning and design tools (Stoltz 2019; Stoltz & Grahn 2021). He has worked with different kinds of landscape analyses and, e.g. epidemiological data, linking environmental perceptions to various health and wellbeing outcomes in urban (Stoltz & Schaffer 2018; Stoltz, 2012) and semi-urban (Stoltz et al. 2013) settings, forests (Stoltz et al. 2016), as well as indoor environments (Stoltz 2011, 2013). Recently, one main focus has been on developing key indicators linked with important aesthetic qualities in forests. 

Publikationer i urval

Stoltz, J., Grahn, P. 2021. Perceived Sensory Dimensions: An Evidence-based Approach to Greenspace Aesthetics. January 2021. Urban Forestry & Urban Greening 59(4):126989. Doi:10.1016/j.ufug.2021.126989

Stoltz, J. 2019. Perceived Sensory Dimensions: A Human-Centred Approach to Environmental Planning and Design. Dissertations in Physical Geography, Stockholm University, ISBN: 978-91-7797-901-2

Stoltz, J., Schaffer, C. 2018. Salutogenic Affordances and Sustainability: Multiple Benefits with Edible Forest Gardens in Urban Green Spaces. Frontiers in Psychology 9:2344

Stoltz, J., Skärbäck, E. 2017. Grupputvärdering av stödjande landskapskvaliteter – Exempel från skog och stad. (Eds.) Skärbäck, E., Mossberg, F. In: Grönska och ljudkvalitet i närmiljön – Hårda fakta för mjuka värden. ISBN: 978-91-976560-3-0.

Björk, J. & Stoltz, J. 2016. Rekreativ grönska och störning från trafikbuller i utemiljön – evidens från folkhälsodata i Skåne. In Mossberg, F., & Erik, S. (Eds.), Grönska och ljudkvalitet i närmiljön: Hårda fakta för mjuka värden, Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet, Vol. 16. 

Skärbäck, E., Grahn, P., Stoltz, J. 2016. How to develop restorative workplaces for fruitful creativity, a university green ranking model (Conference Paper). 

Stoltz, J., Lundell, Y., Skärbäck, E., van den Bosch, M.A., Grahn, P., Nordström, E.M., Dolling, A. 2016. Planning for restorative forests: Describing stress-reducing qualities of forest stands using available forest stand data. European Journal of Forest Research 2016, 135, 803-813.

Nordström E-M, Dolling A, Skärbäck E, Stoltz J, Grahn P. 2015. Forests for wood production and stress recovery: trade-offs in long-term forest management planning. European Journal of Forest Research 134(5):755–767.

Stoltz, J. et al. 2014. Green cover may be a good indicator for Serene as a restorative factor. Conference abstract, International Conference on Urban Tree Diversity, Alnarp, 2014. 

Skärbäck, E., Björk, J., Stoltz, J., Rydell-Andersson, K., & Grahn, P. 2014. Green perception for well-being in dense urban areas - A tool for socioeconomic integration. Nordic Journal of Architectural Research, 26(2).

Skärbäck, E., Nyblom, J. Stoltz, J., Grahn, P. 2014. Bra utemiljö i verksamhetsområden – Restorativa stimulerande kvaliteter på internationellt ledande campus. Rapport 2014:16. SLU, LTJ-fakulteten, Alnarp.

Stoltz, J., Björk, J., Grahn, P., Mattisson, K. & Skärbäck, E. 2013. Klassificering av utemiljöer i Kristianstad för hälsa och välbefinnande. Rapport 2013:9, SLU, LTJ-fakulteten, Alnarp

Stoltz, J. 2013. Naturljud inomhus - En pilotstudie i tre fall. Institutionen för datavetenskap, Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet. 

Stoltz J., Grahn P., Brundell-Freij K., Björk J., Skärbäck E. 2012. Malmöbors upplevelse av fem utemiljökaraktärer. Rapport 2012:10. SLU, LTJ-fakulteten, Alnarp, ISBN 978-91-87117-09-1. 

Stoltz, J. (2011). Naturljud inomhus. In Mossberg, F. (Ed.), Ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad, Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet, Vol. 9. ISSN 1653-9354

Länkar

Research gate: https://www.researchgate.net/profile/Jonathan-Stoltz

Latest publication: https://doi.org/10.1016/j.ufug.2021.126989


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för människa och samhälle
Telefon: +4640415497
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp