CV-sida

Josefin Wangel

Josefin Wangel
Odisciplinär forskare och lärare inom hållbar stadsutveckling med en passion för att utforska hur hållbar + stad hänger ihop. Även biträdande programchef för plattformen SLU Framtidens städer.

Presentation

Odisciplinär forskare och lärare inom hållbar stadsutveckling med en passion för sociomateriellt systemtänkande, kritisk teori och framtidsstudier, framförallt för att utforska hur hållbar + stad hänger ihop. Kom till SLU (från KTH) i augusti 2017 som forskare och biträdande programchef för plattformen SLU Framtidens städer. Är väldigt förtjust i tvär- och populärvetenskapliga möten, föreläsningar och skrivande. Sitter i redaktionskommittén för tidsskrifterna Futures och Sustainable Development.

Undervisning

För närvarande inga egna kurser, men en del gästföreläsningar på SLU, KTH och CEMUS.

Forskning

Pågående forskningsprojekt innefattar BEYONCEY som utforskar hållbar stadsutveckling bortom effektivitetsnormen; CIPI, i vilket vi utvecklar prestandaindikatorer för hållbara städer för det svenska certifieringssystemet Citylab Action; samt Mo-Bo som utforskar hur design och arkitektur i olika skala kan användas för att skapa mer integrerade och hållbara mobilitets- och boendepraktiker.

Bakgrund

Magister i miljövetenskap (Stockholms universitet, 2004) och Fil.Dr. i Planering och beslutsanalys (KTH, 2012). Arbetade mellan 2004 och 2007 som miljöinformatör i Hammarby sjöstad, ett så kallat spjutspetsprojekt inom hållbar stadsutveckling i Stockholm.

Handledning

Uppsatser på kandidat och magisternivå

Handleder gärna uppsatser inom/med syfte att bidra till hållbar stadsutveckling. Tidigare handledda uppsatser (på KTH) kan du hitta här.

Doktorander

Biträdande handledare till Miriam Börjesson Rivera (KTH), vars avhandlingsarbete handlar om delandeekonomi och informations- och kommunikationsteknologi (IKT) ur ett sociomateriellt perspektiv, samt Jonas Lind (KTH) vars avhandlingsarbete handlar om certifieringssystem för hållbar stadsutveckling, med fokus på systemens struktur samt prestandaindikatorer.

Publikationer i urval

Framtidsstudier (backcasting, designfiktion, kontrafaktisk historia)

Broms, L., Wangel, J., Andersson, C. 2017. Sensing Energy: Forming Stories through Speculative Design Artefacts. Energy Research & Social Science, 31C: 194-204.

Pargman, D., Eriksson, E., Höök, M., Tanenbaum, J., Pufal, M., Wangel, J. 2017. What if there had only been half the oil? Rewriting history to envision the consequences of peak oil. Energy Research & Social Science, 31C: 170-178.

Mazé, R., Wangel, J. 2016. "Future (Im)Perfect: Exploring time, becoming and difference in design and futures studies." In: Schalk, M., Kristiansson, T., Mazé, R. (ed.) Feminist Futures: Pedagogies for a critical spatial practice practice. Spurbuchverlag.

Ilstedt, S., Wangel, J. 2014. Altering expectations: how design fictions and backcasting can leverage sustainable lifestyles. pp. 243-254. In: Proceedings from DRS (Design Research Society) 2014: Design's Big Debates - Pushing the Boundaries of Design Research. Umeå, Sweden, June 16-19 2014. 

Wangel, J. 2011. Exploring social structures and agency in backcasting studies for sustainable development. Technological Forecasting and Social Change 78(5): 872-882

Hållbar stadsutveckling (klimatmål, certifieringssystem, governance)

Wangel, J., Wallhagen, M., Malmqvist, T., Finnveden, G. 2016. Certification systems for sustainable neighbourhoods: What do they really certify? Environmental Impact Assessment Review 56: 200-213.

Kramers, A., Wangel, J., Johansson, S., Höjer, M., Finnveden, G., Brandt, N. 2013. Towards a comprehensive system of methodological considerations for cities' climate targets. Energy Policy 62: 1276–1287

Svane, Ö., Wangel, J., Engberg, L., Palm, J. 2011. Compromise and learning when negotiating sustainabilities: the brownfield development of Hammarby Sjöstad, Stockholm. International Journal of Sustainable Urban Development 3(2): 141-155

Smarta hållbara städer

Ringenson, T., Eriksson, E., Börjesson Rivera, M., Wangel, J. 2017. The Limits of the Smart Sustainable City. Accepted to ACM LIMITS 2017 Third Workshop on Computing within Limits, June 22-24, Santa Barbara, CA, USA.

Kramers, A., Lövhagen, N., Höjer, M., Wangel, J. 2014. Smart sustainable cities - Exploring ICT solutions for reduced energy use in cities. Environmental Modelling & Software 56: 52-62. 

Höjer, M., Wangel, J. 2016. "Smart Cities - Definition and Challenges" In: Hilty, L., Aebischer, B. (eds.) ICT Innovations for Sustainability. Springer Series Advances in Intelligent Systems and Computing. 

Katzeff, C., Wangel, J. 2016. "Social Practices, Households, and Design in the Smart Grid" In: Hilty, L., Aebischer, B. (eds.) ICT Innovations for Sustainability. Springer Series Advances in Intelligent Systems and Computing.

Populärvetenskapligt

Wangel, J. 2015. "Den sunda skulden" ("The sound guilt") . Essay for the Swedish climate magazine Effekt special issue (3/2015) of climate change and emotions. 

Wangel, J. 2015. "Den orimliga staden" ("The unreasonable city"). Chapter in: Avner et al. (Eds.) Att slakta en guldkalv: Visioner för ett hållbar samhälle. Carlsson bokförlag.

Wangel J. 2014. Konsumenter kan inte skapa hållbara konsumtionsmönster. (”Consumers cannot create sustainable consumption patterns”) Debate article for Formas EXTRAKT, published 2014-01-28.

Wangel, J. 2013. "Hur hållbara är Hammarby sjöstad och Norra Djurgårdsstaden?" (”How sustainable are Hammarby sjöstad and the Royal Seaport?” Chapter in: Teleman, H., Caldenby, C., Ullstad, E., von Platen, F. (Eds.) Hållbarhetens villkor. Arena: Malmö, Sweden.


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landskapsarkitektur
Arbetsbeskrivning: Odisciplinär forskare och lärare inom hållbar stadsutveckling med en passion för sociomateriellt systemtänkande, kritisk teori och spekulativa forskningsmetoder, framförallt för att utforska paradoxen/självmotsägelsen hållbar + stad. Kom till SLU i augusti 2017 som forskare och biträdande programchef för plattformen SLU Framtidens städer. Pågående forskningsprojekt innefattar BEYONCEY som utforskar hållbar stadsutveckling bortom effektivitetsnormen; CIPI, i vilket vi utvecklar prestandaindikatorer för hållbara städer för det svenska certifieringssystemet Citylab Action; samt Mo-Bo som utforskare hur design och arkitektur i olika skala kan användas för att skapa mer integrerade och hållbara mobilitets- och boendepraktiker. Är väldigt förtjust i populärvetenskapliga möten, föreläsningar och skrivande. Sitter i redaktionskommittén för tidsskrifterna Futures och Sustainable Development. Magister i miljövetenskap (Stockholms universitet) och Fil.Dr. i Planering och beslutsanalys (KTH).
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala