CV-sida

Josefin Wangel

Josefin Wangel
Odisciplinär forskare och lärare som drivs av en kombination av nyfikenhet och frustration över världens tillstånd. Projektledare för SLU Framtidslabbet - ett initiativ utformat för att stödja tvärvetenskapligt utforskande av framtidsutmaningar.

Presentation

Jag är en odisciplinär forskare och lärare som drivs av en kombination av nyfikenhet och frustration över världens tillstånd. I min forskning studerar jag hinder och drivkrafter för omställningen till ett mer hållbart samhälle, oftast med fokus på  livsstilar, stadsutveckling och energisystem. Jag är väldigt förtjust i tvär- och populärvetenskapliga möten, föreläsningar och skrivande.

Under 2020 är jag projektledare för SLU Framtidslabbet - ett nytt initiativ utformat för att stödja tvärvetenskapligt utforskande av framtidsutmaningar. Jag är associate editor för tidskriften Futures och senior rådgivare för tankesmedjan Global Utmaning.

Jag har en magister i Geovetenskap (Stockholms universitet) och är fil. dr. i Planering och beslutsanalys (KTH) samt docent i Landskapsarkitektur (SLU).

Undervisning

Jag håller för närvarande på att utveckla en kurs i framtidsstudier som kommer att ges vid SLU hösten 2020. Jag ger även gästföreläsningar och workshops i flera kurser - typiskt inom områdena framtidsstudier och hållbar stadsutveckling.

Jag har för tillfället inte möjlighet att handleda några examensarbeten.

Forskning

Pågående forskningsprojekt innefattar:

- Greening Urban Lifestyles through Nudging and Participation, där vi undersöker hur planering och stadsutformning (i vid bemärkelse) kan främja hållbara livsstilar.

- Beyond Efficiency, som är ett designdrivet projekt som utforskar hållbar stadsutveckling bortom effektivitetsnormen (kolla gärna in vår projektblogg). 

- Könad hållbarhet, som genom ett normkritiskt angrepssätt utforskar alternativa energipraktiker, med syfte att hitta omställningsmöjligheter för vardagslivet.

Handledning

Uppsatser på kandidat och magisternivå

Jag har för närvarande tyvärr ingen möjlighet att handleda examensarbeten. Här kan du hitta en lista över tidigare handleda examensarbeten.

Doktorander

Jag är huvudhandledare till Malin Bäckman, som studerar hållbara livsstilar genom narrativ metod, Daniel Valentini, som undersöker lokal governance för ökad cykling, och Kani Ava Lind, som utforskar relationen mellan kropp och rum i landskapsarkitektur.

Jag är biträdande handledare till Jonas Lind (industridoktorand KTH och SGBC) vars avhandlingsarbete handlar om certifieringssystem för hållbar stadsutveckling, med fokus på systemens struktur samt prestandaindikatorer, Jakob Grandin (Universitetet i Bergen) som utforskar snabb omställning av urbana miljöer, samt Fredrik Envall (Linköpings universitet) som studerar hur svenska pilotprojekt på smarta elnät uttrycks och praktiseras som hållbarhetsinterventioner. 

Jag har även varit biträdande handledare till två numer disputerade personer:

Miriam Börjesson Rivera (KTH) med avhandlingen What is a sustainable everyday life?: Exploring and assessing the sustainability of everyday travel, sharing and ICT

Marita Wallhagen med avhandlingen Environmental Assessment Tools for Neighbourhoods and Buildings in relation to Environment, Architecture, and Architects  

Publikationer i urval

En fullständig publikationslista hittar du här

Framtidsstudier (backcasting, designfiktion, kontrafaktisk historia)

Wangel, J., Hesselgren, M., Eriksson, E., Broms, L., Kanulf, G., Ljunggren, A. 2019.
Vitiden: Transforming a policy-orienting scenario to a practice-oriented energy fiction, Futures 112.

Hesselgren, M. Eriksson, E. Wangel, J., Broms, L. 2018. Exploring Lost and Found in Future Images of Energy Transitions: Towards a Bridging Practice of Provoking and Affirming Design. DRS 2018, Limerick, Ireland.

Broms, L., Wangel, J., Andersson, C. 2017. Sensing Energy: Forming Stories through Speculative Design Artefacts. Energy Research & Social Science, 31C: 194-204.

Pargman, D., Eriksson, E., Höök, M., Tanenbaum, J., Pufal, M., Wangel, J. 2017. What if there had only been half the oil? Rewriting history to envision the consequences of peak oil. Energy Research & Social Science, 31C: 170-178.

Mazé, R., Wangel, J. 2016. "Future (Im)Perfect: Exploring time, becoming and difference in design and futures studies." In: Schalk, M., Kristiansson, T., Mazé, R. (ed.) Feminist Futures: Pedagogies for a critical spatial practice practice. Spurbuchverlag.

Ilstedt, S., Wangel, J. 2014. Altering expectations: how design fictions and backcasting can leverage sustainable lifestyles. pp. 243-254. In: Proceedings from DRS (Design Research Society) 2014: Design's Big Debates - Pushing the Boundaries of Design Research. Umeå, Sweden, June 16-19 2014. 

Wangel, J. 2011. Exploring social structures and agency in backcasting studies for sustainable development. Technological Forecasting and Social Change 78(5): 872-882

Hållbar stadsutveckling (klimatmål, certifieringssystem, governance)

Lind, J., Malmqvist, T., Wangel, J. 2019. Key Considerations When Designing Certification Systems for Urban Sustainability and Implications for The Swedish Post-Construction System Citylab, sustainability 11.

Wangel, J., Wallhagen, M., Malmqvist, T., Finnveden, G. 2016. Certification systems for sustainable neighbourhoods: What do they really certify? Environmental Impact Assessment Review 56: 200-213.

Kramers, A., Wangel, J., Johansson, S., Höjer, M., Finnveden, G., Brandt, N. 2013. Towards a comprehensive system of methodological considerations for cities' climate targets. Energy Policy 62: 1276–1287

Svane, Ö., Wangel, J., Engberg, L., Palm, J. 2011. Compromise and learning when negotiating sustainabilities: the brownfield development of Hammarby Sjöstad, Stockholm. International Journal of Sustainable Urban Development 3(2): 141-155

Populärvetenskapligt

Wangel, J. 2015. "Den sunda skulden" ("The sound guilt") . Essay for the Swedish climate magazine Effekt special issue (3/2015) of climate change and emotions. 

Wangel, J. 2015. "Den orimliga staden" ("The unreasonable city"). Chapter in: Avner et al. (Eds.) Att slakta en guldkalv: Visioner för ett hållbar samhälle. Carlsson bokförlag.

Wangel J. 2014. Konsumenter kan inte skapa hållbara konsumtionsmönster. (”Consumers cannot create sustainable consumption patterns”) Debate article for Formas EXTRAKT, published 2014-01-28.

Wangel, J. 2013. "Hur hållbara är Hammarby sjöstad och Norra Djurgårdsstaden?" (”How sustainable are Hammarby sjöstad and the Royal Seaport?” Chapter in: Teleman, H., Caldenby, C., Ullstad, E., von Platen, F. (Eds.) Hållbarhetens villkor. Arena: Malmö, Sweden.


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för Landskapsarkitektur
Telefon: +4618672518
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala