CV-sida

Josefin Wangel

Odisciplinär forskare och lärare som drivs av en kombination av nyfikenhet och frustration över världens tillstånd. I min forskning studerar jag hinder och drivkrafter för omställningen till ett mer hållbart samhälle, oftast med fokus på  konsumtion, stadsutveckling och energisystem.

Presentation

Jag är en odisciplinär forskare och lärare som drivs av en kombination av nyfikenhet och frustration över världens tillstånd. I min forskning studerar jag hinder och drivkrafter för omställningen till ett mer hållbart samhälle, oftast med fokus på  konsumtion, stadsutveckling och energisystem. Jag är väldigt förtjust i tvär- och populärvetenskapliga möten, föreläsningar och skrivande.

Jag är biträdande redaktör för den vetenskapliga tidskriften Futures och senior rådgivare för tankesmedjan Global Utmaning. Jag skriver också klimatkrönikor för ETC Nyhetsmagasin. Under 2020 var jag projektledare för SLU Framtidslabbet - ett nytt initiativ utformat för att stödja tvärvetenskapligt utforskande av framtidsutmaningar. 

Jag har en magister i geovetenskap (Stockholms universitet) och är fil. dr. i planering och beslutsanalys (KTH) samt docent i landskapsarkitektur (SLU).

Undervisning

Jag kursansvarig för kursen Making sustainable futures – An introduction to futures studies and scenario techniques (MX0150), vilket är en av SLU:s fristående skyltfönsterkurser.

Jag är också biträdande kurskoordinator för Roles and methods for landscape architecture in comprehensive planning (LK0330).

Och så handleder jag master- och kandidatarbeten, framförallt inom landskapsarkitektur.

Jag ger även gästföreläsningar och workshops i flera kurser - typiskt inom områdena framtidsstudier och hållbar stadsutveckling, och både inom högskolan och andra utbildningsformer så som folkhögskola, gymnasium och grundskola.

Forskning

Just nu arbetar jag i två forskningsprojekt:

– Lokala solelgemenskaper – en väg till stärkt energidemokrati?

Detta projekt startade i januari 2021 och syftar till att ta reda på vilka hinder och drivkrafter som finns för lokala energigemenskaper att framgångsrikt producera, lagra och dela el från solen.

Greening Urban Lifestyles through Nudging and Participation (NAP)

I NAP undersöker vi hur planering och stadsutformning (i vid bemärkelse) kan främja hållbara livsstilar. Vi är särskilt intresserade av medborgardeltagande och nudging.

Ett exempel på tidigare forskningsprojekt är:

Beyond Efficiency

Beyond Efficiency var ett designdrivet forskningsprojekt där vi ville undersöka vad hållbar stadsutveckling skulle kunna innebära bortom den ekomoderna effektivitetsnormen. Några resultat från projektet finns publicerade i Hagbert, Wangel, Broms et al. (2020) Exploring the Potential for Just Urban Transformations in Light of Eco-Modernist Imaginaries of Sustainability (open access). Resultat från projektet finns också utställda på Etnografiska Muséet i Stockholm, som den del av utställningen Human Nature. Under sommaren 2021 kommer även en bok som presenterar projektet och dess resultat. Boken heter Beyond Efficiency: A speculative design research anthology in which we seek to deconstruct ecomodern imaginaries of urban sustainability through exploring what more just and sustainble living environments could be like.

Handledning

Uppsatser på kandidat och magisternivå

Här kan du hitta en lista över tidigare handleda examensarbeten.

Doktorander

Jag är huvudhandledare till Malin Bäckman, som studerar hållbara livsstilar genom narrativ metod, Daniel Valentini, som undersöker hur lokal planering och beslutsfattande kan verka för att främja cykeln som transportmedel, och Kani Ava Lind, som utforskar relationen mellan kropp och rum i landskapsarkitektur.

Jag är också biträdande handledare till Jakob Grandin (Universitetet i Bergen) som utforskar snabb omställning av urbana miljöer.

Jag har varit biträdande handledare till Jonas Lind (industridoktorand KTH och SGBC) vars avhandlingsarbete handlade om certifieringssystem för hållbar stadsutveckling, med fokus på systemens struktur samt prestandaindikatorer, samt Fredrik Envall (Linköpings universitet) som studerade hur svenska pilotprojekt på smarta elnät uttrycks och praktiseras som hållbarhetsinterventioner. 

Jag har även varit biträdande handledare till Miriam Börjesson Rivera (KTH) som disputerade med avhandlingen What is a sustainable everyday life?: Exploring and assessing the sustainability of everyday travel, sharing and ICT, Marita Wallhagen som disputerade 2016 med avhandlingen Environmental Assessment Tools for Neighbourhoods and Buildings in relation to Environment, Architecture, and Architects.

Publikationer i urval

En fullständig publikationslista hittar du här

Framtidsstudier (backcasting, designfiktion, kontrafaktisk historia)

Wangel, J., Fauré, E. (eds.) 2021. Beyond Efficiency: A speculative design research anthology in which we seek to deconstruct ecomodern imaginaries of urban sustainability through exploring what more just and sustainble living environments could be like. AADR. 224 pages.

Wangel, J., Hesselgren, M., Eriksson, E., Broms, L., Kanulf, G., Ljunggren, A. 2019.
Vitiden: Transforming a policy-orienting scenario to a practice-oriented energy fiction, Futures 112.

Hesselgren, M. Eriksson, E. Wangel, J., Broms, L. 2018. Exploring Lost and Found in Future Images of Energy Transitions: Towards a Bridging Practice of Provoking and Affirming Design. DRS 2018, Limerick, Ireland.

Broms, L., Wangel, J., Andersson, C. 2017. Sensing Energy: Forming Stories through Speculative Design Artefacts. Energy Research & Social Science, 31C: 194-204.

Pargman, D., Eriksson, E., Höök, M., Tanenbaum, J., Pufal, M., Wangel, J. 2017. What if there had only been half the oil? Rewriting history to envision the consequences of peak oil. Energy Research & Social Science, 31C: 170-178.

Mazé, R., Wangel, J. 2016. "Future (Im)Perfect: Exploring time, becoming and difference in design and futures studies." In: Schalk, M., Kristiansson, T., Mazé, R. (ed.) Feminist Futures: Pedagogies for a critical spatial practice practice. Spurbuchverlag.

Ilstedt, S., Wangel, J. 2014. Altering expectations: how design fictions and backcasting can leverage sustainable lifestyles. pp. 243-254. In: Proceedings from DRS (Design Research Society) 2014: Design's Big Debates - Pushing the Boundaries of Design Research. Umeå, Sweden, June 16-19 2014. 

Wangel, J. 2011. Exploring social structures and agency in backcasting studies for sustainable development. Technological Forecasting and Social Change 78(5): 872-882

Hållbar stadsutveckling (klimatmål, certifieringssystem, governance)

Hagbert, Wangel & Broms (2020). Exploring the Potential for Just Urban Transformations in Light of Eco-Modernist Imaginaries of Sustainability. Urban Planning, 5(4), 204–216.

Aguiar Borges, Hammami & Wangel (2020). Reviewing Neighborhood Sustainability Assessment Tools through Critical Heritage Studies. Sustainability, 12, 1605.

Lind, J., Malmqvist, T., Wangel, J. 2019. Key Considerations When Designing Certification Systems for Urban Sustainability and Implications for The Swedish Post-Construction System Citylab, sustainability 11.

Wangel, J., Wallhagen, M., Malmqvist, T., Finnveden, G. 2016. Certification systems for sustainable neighbourhoods: What do they really certify? Environmental Impact Assessment Review 56: 200-213.

Kramers, A., Wangel, J., Johansson, S., Höjer, M., Finnveden, G., Brandt, N. 2013. Towards a comprehensive system of methodological considerations for cities' climate targets. Energy Policy 62: 1276–1287

Svane, Ö., Wangel, J., Engberg, L., Palm, J. 2011. Compromise and learning when negotiating sustainabilities: the brownfield development of Hammarby Sjöstad, Stockholm. International Journal of Sustainable Urban Development 3(2): 141-155

Populärvetenskapligt

Wangel, J. 2015. "Den sunda skulden" ("The sound guilt") . Essay for the Swedish climate magazine Effekt special issue (3/2015) of climate change and emotions. 

Wangel, J. 2015. "Den orimliga staden" ("The unreasonable city"). Chapter in: Avner et al. (Eds.) Att slakta en guldkalv: Visioner för ett hållbar samhälle. Carlsson bokförlag.

Wangel J. 2014. Konsumenter kan inte skapa hållbara konsumtionsmönster. (”Consumers cannot create sustainable consumption patterns”) Debate article for Formas EXTRAKT, published 2014-01-28.

Wangel, J. 2013. "Hur hållbara är Hammarby sjöstad och Norra Djurgårdsstaden?" (”How sustainable are Hammarby sjöstad and the Royal Seaport?” Chapter in: Teleman, H., Caldenby, C., Ullstad, E., von Platen, F. (Eds.) Hållbarhetens villkor. Arena: Malmö, Sweden.


Kontaktinformation