CV-sida

Josefina Jonsson

Josefina Jonsson
Josefina Jonsson, Fil. Dr. är forskare i gruppen Entreprenörskap och innovation för hållbar utveckling. Hennes huvudämnen är entreprenörskap på landsbygden och sociala medier.

Undervisning

Josefina är kursledare för:

  • FÖ0428: Marknadsföring
  • FÖ0498: Ekonomistyrning för ingenjörer
  • FÖ0499: Ekonomistyrning inom livsmedelsproduktion
  • LK0449: Projektledning för landskapsingenjörer 1
  • FÖ0487: Organisationsteori II: förändring och resiliens

Josefina deltar även i undervisningen i kvalitets- och miljöledning (fördjupad teori i organisation och marknadsföring), Metodkurser samt handleder kandidat- och masteruppsatser.

Delaktig i MOTT, ett utbildningsspår inom marknadsföring och organisation som 2021 tilldelades SLU:s pedagogiska lagpris.

Forskning

Josefinas forskningsområde är inom att se hur digitala engagemang påverkar entreprenörskap på landsbygden. 

Samverkan

Josefina satt i styrgruppen för Digilo, mellan augusti 2020 – februari 2023. Projektet erbjöd kurser och företagscoaching för företag i Dalarna, Gävleborg och Värmland, relaterat till digitalisering.

Bakgrund

Josefina har tidigare studerat företagsekonomi och global miljöhistoria, samt innehar en masterexamen från Uppsala universitet. Doktorsexamen i företagsekonomi 2023. 

Publikationer i urval

Josefina Jonsson (2023) Exploring the social and spatial role of social media for community entrepreneurship, Entrepreneurship & Regional Development, DOI: 10.1080/08985626.2023.2287696

Jonsson, J. (2023). When social media backfires – intrusive ties in entrepreneurship. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 0(0). https://doi.org/10.1177/14657503231196104

Jonsson, J. and Gaddefors, J. (2023), "How online communities are important for rural entrepreneurial change – the library revolt", Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, Vol. 17 No. 4, pp. 815-833. https://doi.org/10.1108/JEC-01-2022-0016

Book
Gaddefors, J. & Jonsson, J. (Ed.) 2022. Nycklar för en levande landsbygd. Lund. ISBN: 978-91-519-7231-2


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för ekonomi; Entreprenörskap och innovation för hållbar utveckling