CV-sida

Josefina Jonsson

Josefina Jonsson
Josefina Jonsson är doktorand inom forskningsgruppen Entreprenörskap och innovation för hållbar utveckling. Hennes huvudämnen är entreprenörskap och digital användning på landsbygden.

Undervisning

Josefina undervisar bland annat i kurserna Entreprenörskap och företagsutveckling - organisationsteori II, Leadership and Sustainability (master) samt handleder kandidatuppsatser.

Forskning

Josefinas forskningsområde är inom att se vilken roll digitala engagemang spelar i processen för entreprenörskap på landsbygden. Genom att genomföra en processdriven fallstudieinriktning empiriskt förankrad i Bergslagen, Sverige, vill hennes studie utveckla fältet för entreprenörskap ytterligare genom att undersöka hur användningen av nya digitala infrastrukturer interagerar med entreprenörskap på landsbygden i Sverige.

Bakgrund

Josefina har tidigare studerat företagsekonomi och global miljöhistoria, samt innehar en masterexamen från Uppsala universitet.

Länkar

Delaktig i projektet Landbygdens nycklar:

https://blogg.slu.se/landsbygdens-nycklar/


Kontaktinformation
Doktorand vid Institutionen för ekonomi; Entreprenörskap och innovation för hållbar utveckling