CV-sida

Josefina Zidar

Josefina Zidar
Josefina Zidar arbetar som forskare på avdelningen för etologi och djurskydd inom Institutionen för husdjurens miljö och hälsa på SLU i Uppsala. Hennes forskning fokuserar på värphönsvälfärd och framförallt på kycklingarnas tidiga erfarenheter.

Presentation

Josefina Zidar är utbildad etolog. Hon har en doktorsexamen i etologi från Linköpings universitet. Hon har tidigare erfarenhet från arbete med djurskyddsfrågor som handläggare på Sveriges 3R-center och Nationellt centrum för djurvälfärd. 

 

Forskning

Josefina Zidar beskriver hennes kommande forskningsprojekt för tidningen Extrakt:

https://www.extrakt.se/forskare-vill-ge-varphons-en-battre-barndom/

Publikationer i urval

Weber EM, Zidar J, Ewaldsson B, Askevik K, Udén E, Svensk E, Törnqvist E. Aggression in Group-Housed Male Mice: A Systematic Review. Animals. 2023; 13(1):143. https://doi.org/10.3390/ani13010143

Lagisz M, Zidar J, Nakagawa S, Paul ES, Bateson M, Mendl M, Løvlie H. 2020. Optimism, pessimism and judgement bias in animals: A systematic review and meta-analysis. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 118, 3-17.  https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2020.07.012

Zidar J, Weber E, Ewaldsson B, Tjäder S, Lilja J, J Mount J, Svensson C, Svensk E, Udén E, Törnqvist E. 2019. Group and Single Housing of Male Mice: Collected Experiences from Research Facilities in Sweden. Animals, 9, 1010. doi:10.3390/ani9121010 https://doi.org/10.3390/ani9121010

Neville V, Nakagawa S, Zidar J, Paul ES, Lagisz M, Bateson M, Løvlie H, Mendl M. 2020. Pharmacological manipulations of judgement bias: a systematic review and meta-analysis. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 108, 269-286. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2019.11.008

Zidar J, Balogh A, Leimar O, Løvlie H. 2019. Generalization to a novel cue covaries with behavioral flexibility in red junglefowl chicks. Behavioural Ecology 30(5), 1375–1381. https://doi.org/10.1093/beheco/arz088

Zidar J, Balogh A, Favati A, Jensen P, Leimar O, Løvlie H. 2018. The relationship between learning speed and personality is age- and task-dependent in red junglefowl. Behavioral Ecology and Sociobiology 72(10): 168. https://dx.doi.org/10.1007%2Fs00265-018-2579-2  

Sorato E, Zidar J, Garnham L, Wilson A, Løvlie H. 2018. Heritabilities and co-variation among cognitive traits in red junglefowl. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Biological Sciences 373(1756): 20170285. https://doi.org/10.1098/rstb.2017.0285

Zidar J, Campderrich I, Jansson E, Wichman A, Winberg S, Keeling L, Løvlie H. 2018. Environmental complexity buffers against stress-induced negative judgement bias in female chickens. Scientific Reports 8(1): 5404. https://doi.org/10.1038/s41598-018-23545-6

Zidar, Josefina. The relationship between personality and cognition in the fowl, Gallus gallus. Dissertation No. 1818. Datum 22/09/2017. Ämnesområde Etologi https://doi.org/10.3384/diss.diva-140361

Zidar J, Balogh A, Favati A, Jensen P, Leimar O, Løvlie H. 2017. A comparison of animal personality and coping styles in the red junglefowl. Animal Behaviour 130: 209-220. https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2017.06.024

Zidar J, Sorato E, Malmqvist A-M, Jansson E, Rosher C, Jensen J, Favati A, Lovlie H. 2017. Early experience affects adult personality in the red junglefowl: a role for cognitive stimulation? Behavioural processes 134: 78-86. https://doi.org/10.1016/j.beproc.2016.06.003

Favati A, Zidar J, Thorpe H, Jensen P and Løvlie H. 2015. The ontogeny of personality traits in red junglefowl, Gallus gallus. Behavioural Ecology 27(2): 484-493. https://doi.org/10.1093/beheco/arv177

Løvlie, H. Zidar, J and Berneheim C. 2014. A cry for help: female distress calling during copulation in context dependent. Animal Behaviour92: 151-157. https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2014.04.002

Zidar J. and Løvlie, H. 2012. Scent of the enemy: behavioural responses to predator faecal odour in the fowl. Animal Behaviour. Animal Behaviour84(3): 547-554. https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2012.06.006


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa; Avdelningen för etologi och djurskydd
Telefon: +4618671832
Postadress:
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Box 7068
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala

Publikationslista: