CV-sida

Josefina Zidar

Josefina med sina somalikatter, foto Magnus Andersson

Presentation

Jag heter Josefina Zidar och är kvalificerad handläggare på Nationellt Centrum för Djurvälfärd (SCAW) på SLU i Uppsala. Sedan hösten 2017 är jag filosofie doktor i etologi. Mitt doktorandprojekt handlade om kopplingen mellan personlighet och kognition hos höns. Efter min disputation jobbade jag på Sveriges 3R-center. Jag är fortsatt involverad i ett av Sveriges 3R-centers projekt som syftar till att ta fram riktlinjer för hållande av mushanar på labb.  

På Nationellt Centrum för Djurvälfärd arbetar jag främst med djurvälfärd. Jag är även webbansvarig och håller i SCAWs webbutbildningar.

Bakgrund

 Tjänster

2018-nu   Kvalificerad handläggare, Nationellt Centrum för Djurvälfärd

2017-2018   Handläggare/projektledare, Sveriges 3R-center

2012-2017   Doktorand Linköpings Universitet

 

Utbildning

2012-2017    Filosofie doktor i etologi. Linköpings Universitet.

2008-2011    Masterexamen med huvudområdet Biologi 120 p.SLU, Uppsala inkl. moduler från Uppsala universitet, Stockholms universitet och Linköpings universitet. 

2005-2008    Kandidatexamen med huvudämnet Biologi; Etologi- och Djurskyddsprogrammet 180 p. SLU, Skara.

Publikationer i urval

 •  Zidar J, Balogh A, Leimar O, Løvlie H. Generalization to a novel cue covaries with behavioral flexibility in red junglefowl chicks. Provisional acceptance in Behavioural Ecology.
 • Zidar J, Campderrich I, Jansson E, Wichman A, Winberg S, Keeling L, Løvlie H. 2018. Environmental complexity buffers against stress-induced negative judgement bias in female chickens. Scientific Reports 8(1): 5404.
 • Zidar J, Balogh A, Favati A, Jensen P, Leimar O, Løvlie H. 2018. The relationship between learning speed and personality is age- and task-dependent in red junglefowl. Behavioral Ecology and Sociobiology 72(10): 168.
 • Sorato E, Zidar J, Garnham L, Wilson A, Løvlie H. 2018.Heritabilities and co-variation among cognitive traits in red junglefowl. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Biological Sciences 373(1756): 20170285.
 • Abbey-Lee RN, Uhrig E, Zidar J, Favati A, Almberg J, Dahlbom J, Winberg S, Løvlie H. 2018. The Influence of Rearing on Behavior, Brain Monoamines, and Gene Expression in Three-Spined Sticklebacks. Brain, Behavior, and Evolution 91(4): 201-213.
 • Zidar J, Balogh A, Favati A, Jensen P, Leimar O, Løvlie H. 2017. A comparison of animal personality and coping styles in the red junglefowl. Animal Behaviour 130: 209-220.
 • Hayward A, Tsuboi M, Owusu K, Kotrschal A, Buechel S. D, Zidar J, Cornwallis C.K, Løvlie H and Kolm N. 2017. Evolutionary associations between host traits and parasite load: insights from Lake Tanganyika cichlids. Journal of Evolutionary Biology 30(6):1056-1067
 • Zidar J, Sorato E, Malmqvist A-M, Jansson E, Rosher C, Jensen J, Favati A, Lovlie H. 2016. Early experience affects adult personality in the red junglefowl: a role for cognitive stimulation? Behavioural processes 134: 78-86.
 • Tsuboi M, Kotrschal A, Hayward A, Buechel S. D, Zidar J,  Løvlie H, Kolm N. 2016. Evolution of brain-body allometry in Lake Tanganyika cichlids. Evolution 70: 1559-1568.
 • Favati A, Zidar J, Thorpe H, Jensen P and Løvlie H. 2015. The ontogeny of personality traits in red junglefowl, Gallus gallus. Behavioural Ecology 27(2): 484-493.
 • Tsuboi M, Husby A, Kotrschal A, Hayward A, Büchel S, Zidar J, Løvlie H, Kolm N. 2014. Comparative support for the expensive tissue hypothesis: big brains are correlated with smaller gut length but greater parental investment in Lake Tanganyika cichlids. Evolution 69(1): 190–200.
 • Jarnemo A, Minderman J, Bunnefeld N, Zidar J, Mansson J. 2014. Managing landscapes for multiple objectives: alternative forage can reduce conflict between deer and forestry. Ecosphere 5(8): 97.
 • Løvlie, H. Zidar, J and Berneheim C. 2014. A cry for help: female distress calling during copulation in context dependent. Animal Behaviour 92: 151-157.
 • Zidar J. and Løvlie, H. 2012. Scent of the enemy: behavioural responses to predator faecal odour in the fowl. Animal Behaviour. Animal Behaviour 84(3): 547-554.
 • Eriksson P, Zidar J, White D, Westander J and Andersson M. 2010. Current Husbandry of Red Pandas (Ailurus fulgens) in Zoos. Zoo Biology 29(6): 732-740.
 • Zidar J and Løvlie H. Fåglars sinne för lukt. Fauna & Flora 107:4, 2012.

 


Kontaktinformation
Kvalificerad handläggare vid SCAW Nationellt centrum för djurvälfärd
Telefon: 018-671832, 070-3826558
Postadress:
Box 7053
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, plan 5, Uppsala
Sidansvarig: Josefina.zidar@slu.se