CV-sida

Jozefine Nybom

Jozefine Nybom

Presentation

(In english below)
Bedriver forskarstudier som fokuserar på att identifiera framgångsfaktorer för företagsledning inom svensk animalieproduktion då förändringsprocessen inom jordbruket ställer nya krav på lantbrukaren som företagsledare. Exempel på övergripande frågeställningar är att bl.a. att undersöka hur förändringsprocesser kan se ut, hur redan framgångsrika företagsledare fördelar och hanterar sina resurser inom företaget som en respons på omvärldshändelser (dynamic capabilities), men även lantbruksföretagarens syn på framgång och konkurrenskraft. I syfte att finna konsensus kring framgång och konkurrenskraft används the ranking-type delphi method. Forskningen bedrivs i samarbete mellan institutionerna för Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi (AEM) och Biosystem och teknologi (BT) samt Kompetenscentrum Företagsledning (KCF) vid SLU Alnarp.

Ph.D. candidate in Business Administration aiming to identify success factors, primary associated to management matters within Swedish livestock production. The change of paradigm in farming emphasises the new demands on farmers as a business managers and leaders. Examples of overarching issues inter alia are to examine some of the different processes related to what change may look like, but also how manages make decisions about resources use and resource combinations within the organisation. The latter relates to how they respond to market events connecting to the framework of dynamic capabilities. To gain insight into the farmers perspective of success and competiviness using the ranking-type delphi method in attempt to gain consensus to success factors. Further, the research attempt to investigate the possibilities to implement already proven and successful economic business models into the sector. The research is conducted in collaboration between the Departments of Work Science, Business Economics and Environmental Psychology (AEM) and Biosystems and Technology (BT) and Agriculture Competence Management Centre (KCF) at SLU Alnarp.

 

H2020 SUPER-G, aims to co-develop sustainable permanent grassland systems and policies with farmers and policy makers that will be effective in optimising productivity, whilst supporting biodiversity and delivering a number of other public goods and services.

SUPER-G is a 5-year, multi-actor project under the Horizon 2020 SFS-27-2017 call. The SUPER-G consortium is made up of 20 project partners and will involve 20+ farm networks and 17+ experimental platforms and field experiments across 5 biogeographical regions in Europe. The project will benchmark & synthesise data on permanent grassland performance by means of: evidence reviews, field experimentation, expert elicitation and modelling.

Outputs and impacts from SUPER-G include:

·      Better understanding of the importance and functioning of permanent grasslands

·      Increased availability and uptake of grassland management options & technologies

·      Improved competitiveness of farming systems based on or including permanent grassland

·      Development of agricultural and environmental policies that support optimal management of permanent grasslands

Undervisning

(In english below)

Marknadsföring del 1 (6 hp) inom kursen "Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen, del I, 15 hp" http://www.slu.se/utbildning/program-kurser/kurser/?sprak=sv&anmkod=10092.1617

Marknadsföring del 2 (6 hp) inom kursen "Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen, del II, 20 hp" http://www.slu.se/utbildning/program-kurser/kurser/?sprak=sv&anmkod=30090.1617

Företagsstrategier (6 hp) inom kursen "Företagsstrategiska perspektiv, 15 hp" http://www.slu.se/utbildning/program-kurser/kurser/?sprak=sv&anmkod=30091.1617 

Gästföreläser i ämnet "Hållbar utveckling och CSR"

In english:

Marketing, within the course of "Business Economics for Rural Enterprises, Part I" (year one students) http://www.slu.se/en/education/programmes-courses/courses/?sprak=en&anmkod=10185.1718 

Marketing, within the course of "Business Economics for Rural Enterprises, Part 2" (year two stundents) http://www.slu.se/en/education/programmes-courses/courses/?sprak=en&anmkod=30090.1617

Business Strategic Perspectives http://www.slu.se/en/education/programmes-courses/courses/?sprak=en&anmkod=30177.1718  (year three students)

Guest lecturers in the subject "Sustainability and CSR"

 

 

Forskning

Pågågende projekt (Current projects):

 • Faktorer för framgångsrik företagsledning inom svensk animalieproduktion (Identifying key business management success factors in Swedish livestock production)
 • Benchmarkingverktyg för framgångsrik företagsledning inom lantbruksföretag (Development of benchmark tool for successful agriculture business)
 • H2020 SUPER-G: SUstainable PERmanent Grassland systems and policies. SUPER-G is a 5-year, multi-actor project under the Horizon 2020 SFS-27-2017 call. 

Bakgrund

(In english below)

 • Dokumenterad praktisk erfarenhet från lantbruket, samt rådgivning och försäljning mot lantbruk.
 • Lantmästarexamen
 • Kandidatexamen i Företagsekonomi
 • Master i Environmental Economics (SLU Ultuna)
 • MSc Environmental Managment for Business (Cranfield University, England)
 • Projekt fas 1 "Strategisk Utveckling inom den agrara näringen" SLU Skara

In english:

 • Documented  experience from farm work in Sweden and Australia
 • Documented experience as an agriculture advisor (mainly crops) and as an sales represenative 
 • University Diploma in Agricultural and Rural Managment (2 years)
 • BSc in Business Administration
 • MSc Environmental Managment for Business (Cranfield University, UK)
 • MSc in Environmental Economics SLU Ultuna
 • Project "Development of strategic business tools in the agricultre sector." SLU Skara

 

Publikationer i urval

Nybom, J. (2012). An investigation of decisions that drive socially responsible investment. Cranfield University; SLU Ultuna, Institutionen för ekonomi (Master thesis).

Nybom, J., Hunter, E., Melin, M. (2018) Faktablad "Företagsledning inom Animalieproduktion". LTV-fkultetens faktablad 2018:17

 

 

 

 


Kontaktinformation
Doktorand vid Institutionen för människa och samhälle
Telefon: +4640415506
Postadress:
Box 88
23053 Alnarp
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp