CV-sida

Karin Holmgren

Karin Holmgren
Sedan 1 mars 2016 innehar jag ett heltidsuppdrag på ledningsnivå som prorektor vid SLU. Jag har en grundanställning som professor i naturgeografi vid Institutionen för Stad och Land.

Presentation

Som prorektor vid SLU har jag ett särskilt ansvar för utvecklingen av SLU:s utbildningar. Inriktningen på SLUs utbildningar blir allt viktigare i takt med de växande utmaningarna världen står inför, som att bygga en hållbar framtid, trygga livsmedelsförsörjningen för en växande befolkning, utveckla ett fossilfritt samhälle och skapa en hälsosam värld för såväl människor som djur. Det är ett stort, viktigt och roligt uppdrag att vara med och utveckla detta.

Jag bor, sedan 2012, i Sunnersta på lagom promenadavstånd i från jobbet! När jag inte är på SLU så är jag kanske på en lång promenad, eller ligger på knä med händerna i trädgårdsjorden, eller är i matlagningsbestyr tillsammans med min Jan, leker med barnbarn, eller kanske bara njuter till musik eller en god bok.

 

 

 

Undervisning

Jag har undervisat på alla nivåer och i många undervisningsformer (föreläsningar, laborationer, övningar, exkursioner..), framförallt vid Stockholms universitet. Jag har undervisat inom geovetenskap, geografi, naturresurser, klimatutveckling mm. Jag har initierat, tillsammans med kollegor från kulturgeografi och ekonomisk historia ett nytt tvärvetenskapligt internationellt masterprogram, som heter "Globalisering, miljö och social förändring". Jag har också initierat och lett en forskarskola för gymnasielärare, med inriktning på klimatförändringar och vattenresurser.

Forskning

Mitt forskningsfokus är historiska perspektiv på klimat- och miljöutveckling, samt på kopplingar mellan klimat- och samhällsutveckling. Jag har framför allt utnyttjat  droppstenar ifrån kalkstensgrottor för att rekonstruera naturliga klimatvariationer i regioner där kunskapen om dessa varit begränsad, som i södra och östra Afrika samt i östra Medelhavs-regionen. Min forskning har bidragit till några av de första flertusenåriga hög-upplösta klimatserierna i Sydafrika och i Grekland. Kunskap om regional klimatutveckling i långt tidsperspektiv behövs för att förstå de naturliga processer som, tillsammans med människoskapade klimatförändringar, leder till klimatets utveckling.  Jag samarbetar med såväl meteorologer, ekologer och naturgeografer som med kulturgeografer, historiker och arkeologer. Mitt senaste forskningsbidrag, som ledde till ett specialnummer i den vetenskapliga tidskriften Quaternary Science Reviews, 2016, handlade om ett fördjupat tvärvetenskapligt samarbete mellan klimat- och miljöforskare, arkeologer och historiker med syfte att öka kunskapen om samspelet mellan samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga processer för utvecklingen av östra Medelhavsregionen under de senaste 10 000 åren. Men projektet handlade lika mycket om hur vi kan bryta inomvetenskapliga barriärer och förbättra tvärvetenskapliga forskningssamarbeten.

 

 

Bakgrund

Större delen av mitt tidigare yrkesliv har jag tillbringat vid Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet, där jag också läste min grundutbildning i biologi och geovetenskap. Innan jag dök ner i forskarvärlden arbetade jag för SIDA med mark- och miljövård på distrikt- och bynivå i Tanzania under tre år, samt under två år som miljöbiståndshandläggare vid huvudkontoret i Stockholm.

Parallellt med min forskning och undervisning har jag innehaft en rad olika större och mindre ledningsuppdrag, bland annat som prefekt vid Institutionen för naturgeografi, en stor institution med ca 120 anställda. Under åren 2010-2015 var jag direktör för ett strategiskt partnerskap mellan Stockholms universitet, Vetenskapsakademin i Aten och det grekiska ekoturismföretaget TEMES (Tourism Enterprises in Messinia). Partnerskapet, som kallas Navarino Environmental Observatory (NEO), syftar till att utveckla och driva högkvalitativ forskning och undervisning inom klimat- och miljöområdet med fokus på medelhavsregionen, och har en fältstation i Messenia, Peloponessos. Jag är nu ordförande i styrgruppen för NEO.

 

 

Handledning

Jag har handlett sex doktorander till disputation som huvudhandledare och ett flertal till som biträdande handledare. Jag har handlett ett oräkneligt antal studenter i deras kandidat-och masterarbeten.

Publikationer i urval

Jag har medförfattat ett 70-tal vetenskapliga artiklar och ett 20-tal debatt- och populärvetenskapliga skrifter. Ett litet urval av dessa:

Vetenskapliga artiklar:

Finné, M, Holmgren K, Shen, C-C, Hu, H-M, Boyd, M, Stocker, S. 2017. Late Bronze Age climate change and the destruction of the Mycenaean Palace of Nestor at Pylos. PLoS ONE 12(12): e0189447. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189447 http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0189447

Mbanguka, RP, Lyon, SW, Holmgren, K, Lopez, MG, Jarsjö, J. 2016. Water Balance and Level Change of Lake Babati, Tanzania: Sensitivity to Hydroclimatic Forcings. Water 2016, 8, 572; doi:10.3390/w8120572

Katrantsiotis, C, Norström, E, Risberg, J, Holmgren, K. 2016. Morphological study of Cyclotella distinguenda with a description of a new fossil species Cyclotella paradistinguenda sp. nov. from the Agios Floros fen, SW Peloponnese, Greece in relation to other Cyclotella species. Diatom Research, 2016, http://dx.doi.org/10.1080/0269249X.2016.1211178

Luterbacher, J, et al. incl. Holmgren, K, 2016. European summer temperatures since Roman times. Environment Research Letters 11 024001. doi:10.1088/1748-9326/11/2/024001.
Holmgren, K, et al. 2016. Mediterranean Holocene climate, environment and human societies, Quaternary Science Reviews, 136, 1-4. doi.org/10.1016/j.quascirev.2015.12.014
Izdebski, A, Holmgren, K, et al. 2016.  Realising consilience: How better communication between archaeologists, historians and natural scientists can transform the study of past climate change in the Mediterranean, Quaternary Science Reviews, 136, 5-22. doi.org/10.1016/j.quascirev.2015.10.038.
Weiberg, E, et al. incl. Holmgren, K, 2016. The socio-environmental history of the Peloponnese during the Holocene: Towards an integrated understanding of the past, Quaternary Science Reviews, 136, 40-65. doi.org/10.1016/j.quascirev.2015.10.042
Zhang, Q, Holmgren, K, Sundqvist, H, 2015: Decadal rainfall dipole oscillation over southern Africa modulated by variation of austral summer land-sea contrast along the east coast of Africa. Journal of the Atmospheric Sciences 72, 1827–1836,  DOI: 10.1175/JAS-D-14-0079.1
Sundqvist, HS, Holmgren, K, et al. 2013. Evidence of a large cooling between 1690 and 1740 AD in southern Africa. Scientific Reports 3:1767, doi: 10.1038/srep01767.
Holmgren, K, et al. 2012. Lake level variations at Lake Nhauhache, Mozambique, during the last 2300 years. Journal of Paleolimnology 48:311–322. DOI 10.1007/s10933-012-9596-3.
Finné, M., Holmgren, K, et al. 2011. Climate in the eastern Mediterranean, and adjacent regions, during the past 6000 years – A review. Journal of Archaeological Science 38, 3153-3173.
Westerberg, LO, Holmgren, K, et al. 2010. The development of the Engaruka irrigation system, Northern Tanzania. Physical and societal factors. The Geographical Journal doi:10.1111/j.1475-4959.2010.00370x.
Holmgren, K., Öberg, H. 2006: Climate Change in Southern and East Africa during the Past Millennium and its Implications for Societal Development. Environment, Development and Sustainability, 8, 185-195.
Moberg, A, et al. incl. Holmgren, K, 2005. Highly variable Northern Hemisphere temperatures reconstructed from low- and high-resolution proxy data.  Nature 433, 613-617.
Holmgren, K., et al. 2003: Persistent Millennial-Scale Climatic Variability over the Past 25 thousand Years in Southern Africa. Quaternary Science Reviews, 22, 2311-2326.
 

Debattartiklar, populärvetenskap:

Eckerberg, K, and 18 others, including Holmgren, K, 2012: Varför brister politikerna när det gäller miljömålen? Dagens Nyheter, Debatt 27 december.
Kleman, J, Rodhe, H, Destouni, G., Gustafsson, Ö, Holmgren, K, Jakobsson, M, Nilsson, J, Svensson, G, Tjernström, M, 2010: Rubbat förtroende för forskarna. SvD Brännpunkt 25 maj.
Benjaminsen, TA, Bryceson, I, Dahlberg, A, Holmgren K, Johansson, L, Widgren, M, Östberg, W, 2009: Svenskt bistånd ska rädda miljöfarligt etanolprojekt. DN-debatt 14 april.
Holmgren, K., Kuylenstierna, J,. 2007: Bredda perspektiven för klimatsäkrat bistånd. Göteborgsposten.
Holmgren, K. 2007: Den sårbara kontinenten – Afrikas klimat och samhällets anpassning. Framtiden 3, 4-10, Institutet för Framtidsstudier.
Holmgren, K. 2005: Fattiga samhällen drabbas hårdast. Metro 15 januari.
Holmgren, K. 2005: Klimatet, människan och samhället. In Bunte, C. (ed.), Arkeologi och naturvetenskap.  Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsens symposium 6, 2003. Book chapter. Sid 35-48.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Professor vid Universitetsledningen
Telefon: +46 18671258, +46 730215108
Postadress:
Rektor, Box 7070
75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8, Uppsala