CV-sida

Karin Ingemansson

Karin Ingemansson
Landskapsarkitekt och universitetsadjunkt med inriktning mot växtkännedom och vegetationsbyggnad, tillhör ämnesgruppen vegetationsbyggnad. Undervisar förutom i växtkännedom även i bl.a. förvaltning och design av trädgårds- och parkmiljöer.

Kontaktinformation

Universitetsadjunkt vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: +46708-555 460
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp