CV-sida

Karin Vargmar

Karin Vargmar

Kontaktinformation

Universitetsadjunkt vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för patologi
Telefon: +4618672177
Postadress:
Patologi, Box 7028
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala

Publikationslista: