CV-sida

Karina Engelbrecht Clemmensen

Karina Clemmensen
Läs mer på den engelska sidan.

Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi; Markmikrobiologi
Telefon: +4618-671874
Postadress:
Skoglig mykologi och växtpatologi , Box 7026
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, Uppsala