CV-sida

Karl Lundén

Karl Lundén
Karl Lundén arbetar som forskare vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi inom gruppen för skogspatologi samt som koordinator för gymnasiesamarbetet SLU Youth Institute vid SLU Global.

Presentation

Det stora forskningsintresset är vad som styr interaktioner mellan svampar och växter. Forskningen har sedan avhandlingen om Rotröta ofta fortsatt inom skogspatologi med studier om vilka genetiska faktorer som gör träd mer eller mindre motståndskraftiga mot angripande mikroorganismer.

Forskning

Nu arbetar Karl Lundén inom två huvudprojekt: HOMED , Holistic management of emerging forest pest and diseases med sekvensering av Pollenrapportens mikroskoppreparat som miljöövervakning av biodiversitet hos svamp och växt samt i ett projekt om mediatorkomplexets funktion hos svamp. Dessutom har han flera mindre projekt och samarbeten med bla skolförsök, AI-inom skogspatologi och radioekologi.

Samverkan

Har under flera år medverkat vid SciFest med flera olika aktviteter bla anläggandet av en mykologiskträdgård i Kunskapsträdgården och i skolförsök som Strålande Jord med kärnfysiker från Uppsala universitet. Nu en av koordinatorerna  för SLU Youth Institute där gymnasieelever arbetar med livsmedelstrygghet.


Publikationslista: