CV-sida

Karl Lundén

Karl Lundén
Karl Lundén arbetar som miljöanalysspecialist vid institutionen för vatten och miljö med eDNA inom miljöövervakningen. Engagerad i samverkan och medborgarforskning med skolor bla inom SciFest och Bioresurs och Östersjönshus. Tidigare forskare vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi samt koordinator för gymnasiesamarbetet SLU Youth Institute vid SLU Global.

Presentation

Det stora forskningsintresset är vad som styr interaktioner mellan svampar och växter. Forskningen har sedan avhandlingen om Rotröta ofta fortsatt inom skogspatologi med studier om vilka genetiska faktorer som gör träd mer eller mindre motståndskraftiga mot angripande mikroorganismer.

 

Undervisning

https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/kurssok/kurs/KE0069/10092.2223/Energisystemens-miljopaverkan/

https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/kurs/BI1427/10422.2324

Forskning

Nu arbetar Karl Lundén inom ett huvudprojekt: Nationell koordinering av utveckling av eDNA-baserad miljöövervakning av tillstånd. HOMED , Holistic management of emerging forest pest and diseases med sekvensering av Pollenrapportens mikroskoppreparat som miljöövervakning av biodiversitet hos svamp och växt är ett tidigare projekt. Dessutom har han flera mindre projekt och samarbeten med bla skolförsök, medborgarforskning, AI-inom skogspatologi och radioekologi.

Miljöanalys

Koordinator för uppdrag från HaV : 3739-22 Nationell koordinering av utveckling av eDNA-baserad miljöövervakning av tillstånd 

Projekt i samarbete med Pollenrapporten om detektion av sporer och pollen med sekvensering och bildanalys

Samverkan

Har under flera år medverkat vid SciFest med flera olika aktviteter bla anläggandet av en mykologiskträdgård i Kunskapsträdgården och i skolförsök som Strålande Jord med kärnfysiker från Uppsala universitet. SLUs representant till nationellt resurscentrum för biologiundervisning -Bioresurs.Tidigare en av koordinatorerna  för SLU Youth Institute där gymnasieelever arbetar med livsmedelstrygghet.


Kontaktinformation

Miljöanalysspecialist vid Institutionen för vatten och miljö; Avdelningen för ekologi och biodiversitet
Telefon: +4618673144, +46761309859
Postadress:
Institutionen för vatten och miljö
Box 7050
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala

Publikationslista: