CV-sida

Karolin Andersson

Karolin Andersson
Doktorand inom landsbygdsutveckling på Institutionen för Stad och Land.

Presentation

Jag började som doktorand på Institutionen för Stad och Land i december 2018, med inriktning på landsbygdsutveckling. Tillsammans med Katarina Pettersson, Johanna Bergman Lodin och Johan Gaddefors jobbar jag inom det Formas-finansierade projektet Entreprenörskap som "empowerment"? Genusrelaterade möjligheter och utmaningar inom entreprenöriellt urbant och peri-urbant jordbruk i Rwanda.

Bakgrund

Jag är utbildad livsmedelsagronom och har en masterexamen inom jordbruksutveckling vid Köpenhamns Universitet. Min masteruppsats innefattade en kartläggning och kvalitativ analys av värdekedjan för kassavablad i Mkuranga District i Tanzania ur ett genusperspektiv (se Andersson et al. 2016). 

Mitt forskningsintresse rör studier om landsbygdsutveckling och genus- och jämställdhetsaspekter inom jordbrukssektorn, framförallt i låginkomstregioner.

Publikationer i urval

Andersson K, Pettersson K and Bergman Lodin J (2022). ‘Window dressing inequalities and constructing women farmers as problematic—gender in Rwanda’s agriculture policy’, Agriculture and Human Values, 39(2), pp. 1245–1261. DOI: 10.1007/s10460-022-10314-5

Andersson K, Bergman Lodin J and Chiwona-Karltun L (2016). ‘Gender Dynamics in Cassava Leaves Value Chains: The Case of Tanzania’, Journal of Gender, Agriculture and Food Security, 1(2), pp. 84-109. DOI: 10.19268/JGAFS.122016.5

Sundin A, Andersson K and Watt R (2018) ‘Rethinking Communication – Integrating Storytelling for Increased Stakeholder Engagement’, Journal of Environmental Evidence, 7(6). DOI: 10.1186/s13750-018-0116-4


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala