CV-sida

Karolina Enlund

Karolina Enlund
Veterinär, PhD, Universitetsadjunkt vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Smådjurskirurgi. Forskar och undervisar inom tandsjukdomar hos hund och katt.

Presentation

Efter veterinärexamen 2010 arbetade jag som klinikveterinär på djurklinik i Stockholm, där jag efter 2015 inriktade mig specifikt på tandskador och tandsjukdomar hos hund och katt. Parallellt med klinikarbetet 2016-2021 doktorerade jag inom ämnet tandvård hos hund. Sedan disputationen arbetar jag som universitetsadjunkt där jag bland annat undervisar veterinärstudenter i odontologi hos hund och katt.
Eftersom jag även är legitimerad djursjukskötare brinner jag också för ämnet djuromvårdnad, vilket också passar väl in i min forskning inom förebyggande tandhälsovård för hund och katt.

Forskning

Förutom forskning inom förebyggande tandvård, tandsjukdomar och tandskador hos hund och katt forskar jag även inom kommunikationens betydelse i veterinär rådgivning. Min avhandling omfattade en kartläggning av svenska hundägares och veterinärers erfarenheter, rutiner och attityder kring profylaktisk hemtandvård på hundar.

Bakgrund

2021- Universitetsadjunkt vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Smådjurskirurgi
2021 PhD (VMD) vid Institutionen för Kliniska Vetenskaper, SLU Uppsala.
2016- 2021 Doktorand vid Institutionen för Kliniska Vetenskaper, SLU Uppsala. Finansierades av Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm.
2010- 2021 Klinikveterinär Anicura Djursjukhuset Albano och Gärdets Djurklinik 
2010 Veterinärexamen, SLU, Uppsala
2001-2003 Djursjukskötare, Universitetsdjursjukhuset, SLU, Uppsala
2001 Djursjukskötarexamen, SLU, Skara

Publikationer i urval

Development and validation of two questionnaires: Dental home care and dental health in Swedish dogs. K. Brunius Enlund, C. Brunius, J. Hanson, R. Hagman, O. V. Hoglund, P. Gustas, A. Pettersson. PLoS One 2019 Vol. 14 Issue 1 e0204581


Dental home care in dogs - a questionnaire study among Swedish dog owners, veterinarians and veterinary nurses. K. B. Enlund, C. Brunius, J. Hanson, R. Hagman, O. V. Höglund, P. Gustås, A Pettersson. BMC Veterinary Research 2020 Vol. 16 Issue 1 Pages 90


Dog Owners' Perspectives on Canine Dental Health—A Questionnaire Study in Sweden. K. B. Enlund, C. Brunius, J. Hanson, R. Hagman, O. V. Höglund, P. Gustås, A. Pettersson. Frontiers in Veterinary Science 2020 Vol. 7 Issue 298


Professional dental cleaning in dogs: clinical routines among Swedish veterinarians and veterinary nurses. K. B. Enlund, M. Karlsson, C. Brunius, R. Hagman, O. V. Höglund, P. Gustås, A. Pettersson. Acta Veterinaria Scandinavica 2020 Vol. 62 Issue 1 Pages 1-10


Dental care in dogs: a survey of Swedish dog owners, veterinarians and veterinary nurses. K. Brunius Enlund. Thesis. 2021


Improved Oral Health and Adaptation to Treatment in Dogs Using Manual or Ultrasonic Toothbrush or Textile of Nylon or Microfiber for Active Dental Home Care. L. Olsén, A. Brissman, S. Wiman, F. Eriksson, C. Kaj and K. Brunius Enlund. Animals 2021 Vol. 11 Issue 9 Pages 2481


Small Animal Veterinarians' Communication With Dog Owners From a Motivational Interviewing Perspective. K. B. Enlund, E. Jennolf and A. Pettersson. Frontiers in Veterinary Science 2021 Vol. 8 Issue 1379

Länkar

https://www.slu.se/fakulteter/vh/forskning/forskningsprojekt/hund/Tandhalsa-hos-hund/


Kontaktinformation

Universitetsadjunkt vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Smådjurskirurgi
Telefon: +4618671345, 070-2521893