CV-sida

Katarina Elofsson

Katarina Elofsson

Presentation

Katarina Elofsson är forskare i miljöekonomi. Hon blev docent 2012 och är suppleant i fakultetsnämnden. Hennes forskning handlar om internationell, nationell och regional miljöpolitik för förvaltning av  vattenkvalitet, jaktbart vilt, rovdjur, invasiva arter och klimat. Studierna har kopplingar till jordbruk, skogsbruk och energianvändning.

Undervisning

Katarina är ansvarig för två kurser: Environmental Policy, 7,5 hp (NA0130), och Tillämpad jordbruks- och miljöekonomi, 5,0 hp (NA0166).

Forskning

Katarinas forskning rör miljöpolitik, bland annat förvaltning av vattenkvalitet, biologisk mångfald, invasiva arter och vilda djur, kolsänkor och klimatpolitik, bevarande av åkermark och flernivåstyre i miljöpolitiken. Katarina är ansvarig för fyra pågående forskningsprojekt: NutriTrade (finansierat av Interreg Central Baltic-programmet), GO4BALTIC (finansierat av Bonus), Kostnader för rovdjur – kompensation och förebyggande åtgärder (finansierat av Naturvårdsverket) och Alternativa regimer för samförvaltning av stora växtätare (finansierat av Naturvårdsverket).

Publikationer i urval

Gren, I-M., Aklilu, A. and Elofsson, K. 2018. Forest carbon sequestration, pathogens and the costs of the EU’s 2050 climate targets. Forests 9(9): 542. DOI 10.3390/f9090542.

Gren, I-M., Häggmark, T., Elofsson, K. and Engelmann, M. 2018. Economics of wildlife management—an overview. European Journal of Wildlife Research 64(2), DOI 10.1007/s10344-018-1180-3.

Elofsson, K. and Gren, I-M. 2018. Cost-efficient climate policies for interdependent carbon pools. Environmental Modelling and Software 101: 86-101.

Widman, M. and Elofsson, K. 2018. Costs of Livestock Depredation by Large Carnivores in Sweden 2001 to 2013. Ecological Economics 143: 188–198.

Elofsson, K. 2017. Optimal strategies for inland and coastal water monitoring. In Swain, R.B. (ed.): Environmental Challenges in the Baltic Region. Palgrave MacMillan,  pp.77-104.

Elofsson, K., Mensah, J.T. and Kjellander, P. 2017. Optimal management of two ecologically interacting deer species – reality matters, beliefs don’t. Natural Resource Modeling, DOI: 10.1111/nrm.12137 (online).

Elofsson, K. and von Brömssen, C. 2017. The revealed preferences of Baltic Sea governments: goals, policy instruments, and implementation of nutrient abatement measures. Marine Pollution Bulletin 118(1–2): 188–196.

Mensah, J.T. and Elofsson, K. 2017. An empirical analysis of hunting lease pricing and value of game in Sweden. Land Economics 93(2): 292-308 .

Gren, I-M. and Elofsson, K. 2017. Credit stacking in nutrient trading markets for the Baltic Sea. Marine Policy 79:1-7.

Münnich-Vass, M., Elofsson, K. 2016. Is forest sequestration at the expense of bioenergy and forest products cost-effective in EU climate policy to 2050? Journal of Forest Economics 24: 82–105.

Elofsson, K., Bengtsson, N., Matsdotter, E. and Arntyr, J. 2016. The impact of climate information on milk demand: Evidence from a field experiment. Food Policy 58: 14–23.

Elofsson, K. and Gren, I-M. 2015. Regulating invasive species with different life history. Journal of Bioeconomics 17(2): 113-136.

Gren, I-M., Elofsson, K., 2014. Economic effects of carbon sink management for the EU climate policy. Environmental Economics, 5: 27-42.

Hasler, B., Smart, J.C.R., Fonnesbech-Wulff, A., Andersen, H.E., Thodsen, H., Mathiesen, G., Smedberg, E., Göke, C., Czajkowski, M., Was, A., Elofsson, K., Humborg, C., Wolfsberg, A., Wulff, F. 2014. Hydro-economic modelling of cost-effective transboundary water quality management in the Baltic Sea. Water Resources and Economics 5: 1–23.

Wulff, F., Andersen, H.E., Blicher-Mathiesen, G., Czajkowski, M., Elofsson, K., Fonnesbech-Wulff, A. Hasler, B., Hong, B. Humborg, C., Jansons, V., Mörth, C-M., Smart, J.C.R., Smedberg, E., Stålnacke, P., Swaney, D.P., Thodsen, H., Was, A., Żylicz, T. 2014. Reduction of  Baltic Sea Nutrient Inputs and Allocation of Abatement Costs within the Baltic Sea Catchment. Ambio 43(1):11-25.

Elofsson, K. 2014. Climate change and regulation of nitrogen loads under moral hazard. European Review of Agricultural Economics 41(2): 327-351.

Münnich-Vass, M., Elofsson, K. and Gren, I-M. 2013. An equity assessment of introducing uncertain forest sinks in the EU climate policy. Energy Policy 61:1432–1442.

Gren, I-M., Elofsson, K., Lundberg, M. 2013. Värdet av kolsänka i den europeiska klimatpolitiken. Ekonomisk Debatt 3:55-64.

Gren, I-M, Carlsson, M., Elofsson, K., Münnich, M. 2012. Stochastic carbon sinks for combating carbon dioxide emissions in the EU. Energy Economics 34(5):1523-1531.

Elofsson, K. Bengtsson, G. and Gren, I-M. 2012.  Optimal management of invasive species with different reproduction and survival strategies. Natural Resource Modeling 25(1):599-628.

Elofsson, K. 2012. Swedish Nutrient Reduction Policies: An Evaluation of Cost-Effectiveness. Regional Environmental Change 12(1): 225-235

Elofsson, K. 2011. Delegation of Decision-Rights for Wetlands. Environmental and Resource Economics, 50(2):285-303

Elofsson, K. 2010. Cost-effectiveness of the Baltic Sea Action Plan. Marine Policy 34(5):1043-1050.

Elofsson, K. 2010. The costs of meeting the environmental objectives for the Baltic Sea: a review of the literature. Ambio 39(1):49-58.

Kataria, M., Elofsson, K. and Hasler. B. 2010. Distributional Assumptions in Chance Constrained Programming Models of Stochastic Water Pollution. Environmental Modelling & Assessment 15(4):273-281.

Elofsson, K. 2007. Cost uncertainty and unilateral abatement. Environmental and Resource Economics 36:143-162.

Elofsson, K. 2006. Control of interdependent water pollutants. Environmental Management 37(1):54-68.

Gren, I-M. and Elofsson, K. 2004. Beräkning av kostnader för minskad kvävebelastning på Egentliga Östersjön. Vatten 60:85-94.

Elofsson, K. and Gren, I-M. 2004. Kostnadseffektivitet i svensk miljöpolitik för Östersjön – en utvärdering. Ekonomisk Debatt 3:57-68.

Elofsson, K., Gren, I-M., Folmer, H. 2003. Management of eutrophicated coastal ecosystems: a synopsis of the literature with emphasis on theory and methodology. Ecological Economics 47(1):1-11.

Elofsson, K. 2003. Cost efficient reductions of stochastic agricultural loads to the Baltic Sea. Ecological Economics 47(1):13-31.

Gren, I-M. Elofsson, K. and Jannke, P. 1997. Cost-effective nutrient reductions to the Baltic Sea. Environmental and Resource Economics 10(4):341-64.


Kontaktinformation
Forskare FLK vid Institutionen för ekonomi; Miljöekonomi
Telefon: 018-671798
Postadress:
Box 7013
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls hus, Ulls väg 27, 756 51 Ultuna, Uppsala