CV-sida

Katja Höglund

Katja Höglund

Presentation

Universitetslektor, docent i klinisk fysiologi

I min forskning arbetar jag med cirkulation och kardiologi hos hundar och katter. Forskningsområden omfattar kardiovaskulär fysiologi, grundläggande sjukdomsmekanismer samt diagnostik av hjärtsjukdomar med exempelvis olika biomarkörer. Jag arbetar även med metabolism och koppling till hundars hull och vikt samt med genetik hos hundar.

Hjärtkoll på hund

Bakgrund

Utbildning, examina & tjänster

2014   Docent i klinisk fysiologi, Inst för anatomi, fysiologi & biokemi, SLU

2010   Universitetslektor i fysiologi, Inst för anatomi, fysiologi & biokemi, SLU 

2008-2009 Post-doc i EU-projektet ‘LUPA- Unravelling the molecular basis of common complex human disorders using the dog as a model system’

2007   Universitetsadjunkt i fysiologi, Inst för anatomi, fysiologi & biokemi, SLU 

2007   Doktorsexamen (PhD) i veterinärmedicinsk fysiologi, Inst för anatomi, fysiologi & biokemi, SLU  Öppnas i nytt fönster

2000-2007  Doktorandtjänst, Inst för anatomi, fysiologi & biokemi, SLU 

1995-1999 Hästveterinär Regiondjursjukhuset, Helsingborg

             Smådjursveterinär Chase Veterinary Centre, St. Leonards-on-Sea, UK

            Distriktsveterinär, Karlshamn

1995   Veterinärexamen, Veterinärmedicinska fakulteten, SLU

Aktuell forskning

Normalvariation i kardiovaskulära biomarkörer hos hund och katt, exempelvis påverkan av ras. Utvärdering av biomarkörer för diagnos av hjärtsjukdom hos hund och katt. Utvärdering av laboratorietester som diagnostiska metoder hos hund och katt. Hjärtultraljud hos hundar. Blodtryck hos hund och katt. Patofysiologi för förvärvade hjärtsjukdomar hos hund och katt. Genetiska riskfaktorer för hjärtsjukdom. Samband mellan genetiska faktorer och fysiologisk variation hos hund. Påverkan av hull på hundens metabolism. Faktorer relaterade till kroppsvikt hos hundar och samband med ledsjukdom. Påverkan av foder på aptitreglering, metabolism och tarmflora hos hundar.

Forskningsanslag

Har erhållit forskningsmedel som huvud- eller medsökande från följande anslagsgivare: Vetenskapsrådet, Formas, Europeiska unionen, Agria och SKKs (Svenska Kennelklubbens) forskningsfond, Thure F och Karin Forsbergs stiftelse, Michael Forsgrens stiftelse, Djurskyddet Sverige, Stiftelsen för Svenska Kvinnors Djurskyddsförening, Svelands Stiftelse för Djurens Hälsa och Livskvalitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Stiftelsen sällskapsdjurens forskningsfond, Jan Skogsborgs forskningsfond, Ceva Santé Animale. 

Aktivt deltagande i internationella kongresser

Författare och medförfattare till ca 65 abstracts och inbjuden talare och föreläsare vid ett 20-tal internationella kongresser. Moderator vid flertal kongresser för bland annat European College of Veterinary Internal Medicine, ECVIM. 

Forskarutbildning

Biträdande handledare till Ingrid Ljungvall som disputerade 2011. För närvarande biträdande handledare till doktoranderna Josefin Söder, Sofia Hanås och Hanna Palmqvist samt huvudhandledare för forskarstuderande Linda Andersson. 

Akademiska föreningar & vetenskaplig granskning

Medlem i betygskommittéer på SLU och Uppsala Universitet. 

Styrelsemedlem i European Society of Veterinary Cardiology, ESVC. Granskare av forskningsansökningar till ett flertal forskningsstiftelser samt abstracts till European College of Veterinary Internal Medicines, ECVIMs, årliga konferens.

Granskare av vetenskapliga artiklar hos följande tidskrifter: Journal of Veterinary Internal Medicine, Journal of Veterinary Cardiology, Journal of the American Veterinary Medical Association, Journal of Small Animal Practice, Acta Veterinaria Scandinavica, Current Medicinal Chemistry

Universitetsuppdrag

  • Medlem i Forskarutbildningsnämnden (FUN) 2013-2016
  • Medlem i styrgruppen för Forskarutbildningsskolan TCM: Translational and Comparative Medicine, 2014-2015
  • Medlem i utvärderingskommitté för den veterinärmedicinska kandidatkursen 2014-2015
  • Medlem i utvärderingskommitté för veterinärprogrammets ‘first day skills’ 2013-2015
  • Medlem i implementeringsgrupp för nytt veterinärprogram 2007

Undervisning

Undervisar i cirkulation, kardiologi, njurfysiologi, syra-basbalans och integrativ fysiologi. Undervisningen riktar sig till programmen för veterinärmedicin, djursjukskötare, husdjursagronomer, livsmedelsagronomer, bioteknologer samt etik & djurskydd. Handledare för cirka 20 examensarbeten och cirka 20 kandidatarbeten i veterinärmedicin.

Pris: Vinnare av studenternas pedagogiska pris från Veterinärmedicinska föreningen, VMF, 2011. 

Samverkan & vidareutbildning

Organiserar och utför kontinuerlig vidareutbildning av veterinärer och avnämare genom kurser och föredrag inom Sverige och i andra länder. Presenterar forskningsresultat i artiklar i Svensk veterinärtidning, populärvetenskapliga artiklar i olika hundrastidningar samt webb-baserade nyhetsbrev. Intervjuad i radio och TV angående forskningsresultat och hälsofrågor hos hundar. Samarbetar med Svenska kennelklubben, olika hundavelsorganisationer och rasklubbar.

Publikationer i urval

Se alla vetenskapliga artiklar på Google ScholarPubmed eller annan publikationstjänst

1)      Höglund K, Lequarré A-S, Ljungvall I, McEntee K, Merveille A-C, Wiberg M, Gouni V, Lundgren Willesen J, Hanås S, Wess G, Sørensen LM, Tiret L, Kierczak M, Forsberg S, Seppälä E, Koch J, Battaille G, Lindblad-Toh K, Lohi H, Chetboul V, Fredholm M, Häggström J. Effect of Breed on Plasma Endothelin-1 Concentration, Plasma Renin Activity, and Serum Cortisol Concentration in Healthy Dogs. Journal of Veterinary Internal Medicine 2016 Jan 27. doi: 10.1111/jvim.13829. [Epub ahead of print] Öppnas i nytt fönster

2)      Söder J, Wernersson S, Hagman R, Karlsson I, Malmlöf K, Höglund K. Metabolic and hormonal response to a feed-challenge test in lean and overweight dogs. Journal of Veterinary Internal Medicine 2016 Jan 29. doi: 10.1111/jvim.13830. [Epub ahead of print] Öppnas i nytt fönster

3)     Tidholm A, Ljungvall I, Michal J, Häggström J, Höglund K. Congenital heart defects in cats: A retrospective study of 162 cats (1996 - 2013). In press Journal of veterinary cardiology 2015 Öppnas i nytt fönster 

4)      Forsberg S, Kierczak M, Ljungvall I, Merveille A-C, Gouni V, Wiberg M, Lundgren Willesen J, Hanås S, Lequarré A-S, Sørensen LM, Tiret L, McEntee K, Seppälä E, Koch J, Battaille G, Lohi H, Fredholm M, Chetboul V, Häggström J, Carlborg Ö, Lindblad-Toh K, Höglund K. The Shepherds’ tale: a genome-wide study across 9 dog breeds implicates two loci for regulation of fructosamine serum concentrations in Belgian Shepherds.PLoS ONE 2015; 10(5): e0123173. doi:10.1371/journal. pone.0123173 Öppnas i nytt fönster 

5)     Sjöstrand K, Wess G, Ljungvall I, Häggström J, Merveille A-C, Wiberg M, Gouni V, Lundgren Willesen J, Hanås S, Lequarré A-S, Mejer Sørensen L, Wolf J, Tiret L, Kierczak M, Forsberg S, McEntee K,  Battaille G, Seppälä E, Lindblad-Toh K, Georges M, Lohi H, Chetboul V, Fredholm M,Höglund K. Breed differences in natriuretic peptides in healthy dogs.Journal of Veterinary Internal Medicine 2014; 28(2):451-7 Öppnas i nytt fönster 

6)     Häggström J, Höglund K Ljungvall I. Genetic background of acquired cardiac disease in dogs. European Journal of Companion Animal Practice.Review. 2014; 23: 55-69 

7)     Carnabuci C, Hanås S, Ljungvall I, Tidholm A, Bussadori CM, Häggström J, Höglund K. Assessment of cardiac function using global and regional left ventricular endomyocardial and epimyocardial peak systolic strain and strain rate in healthy Labrador retriever dogs. Research in Veterinary Science 2013; 95:241-248 Öppnas i nytt fönster 

8)     Höglund K, Hanås S, Carnabuci C, Ljungvall I, Tidholm A, Häggström J. Blood pressure, heart rate and urinary catecholamines in healthy dogs subjected to different clinical settings  Journal of Veterinary Internal Medicine 2012;26(6):1300–1308. Öppnas i nytt fönster

9)     Ljungvall I, Höglund K, Carnabuci C, Tidholm A, Häggström J. Assessment of global and regional left ventricular volume and shape using real-time three-dimensional echocardiography in dogs with myxomatous mitral valve disease. Journal of Veterinary Internal Medicine. 2011 Sep-Oct;25(5):1036-43. Öppnas i nytt fönster

10)Höglund K, Häggström J, Bussadori C, Kvart C. A prospective study of systolic ejection murmurs and the left ventricular outflow tract in boxers.Journal of Small Animal Practice 2011 Jan;52(1):11-7. Öppnas i nytt fönster


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Telefon: +4618672118
Postadress:
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Box 7023
75007 UPPSALA
Besöksadress: VHC Huvudentré, Ulls väg 26, hus 5, plan 4, Uppsala