CV-sida

Katja Nilsson

Katja Nilsson
Jag arbetar med forskning och undervisning inom tillämpad husdjursgenetik

Presentation

Jag forskar om den genetiska bakgrunden till beteende- och hälsoegenskaper på flera olika djurslag, till exempel hundar, kor och grisar.

 

Undervisning

Jag är kursledare för kursen "Husdjurens avel och genetik", 15 hp. Jag undervisar även i andra kurser i flera olika utbildningsprogram vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, samt handleder regelbundet examensarbeten på kandidat- och masternivå.

Jag har också jobbat många år med utveckling av husdjursvetenskapliga utbildningar som institutions- och programstudierektor, samt är ledamot i fakultetens programnämnd.

Forskning

Gris:
Jag är projektledare för ett projekt om benhälsa hos suggor, där vi både undersöker eventuella genetiska markörer för bensvaghet, samt undersöker om suggans aktivitet innan och efter grisning kan fungera som en indikator på hälta

Jag leder också ett projekt där vi studerar modersbeteende och smågristillväxt och överlevnad hos suggor av olika raskorsningar. 

Mjölkkor:
I år har vi startat ett projekt där vi studerar om automatiskt insamlade data som registreras i SLU's infrastruktursatsning Gigacow kan användas för att förbättra avelsvärderingen för temperament, där jag är projektledare. 

Hund: 
Jag leder ett projekt om vilka egenskaper som har betydelse för hundar i olika typer av funktioner, som till exempel olika typer av arbete eller sällskap. 

Jag har också utvecklat en avelsvärdering för temperament för colliehundar som jag kört i samverkan med Svenska collieklubben sedan 2012. 

Samverkan

Jag samverkar med bland annat Svenska Kennelklubben, och håller ofta föredrag för olika rasklubbar om grundläggande avel och avel för temperament och hälsa. Sedan 2018 är jag sekreterare i 'Pig Study Commission' i European Federation of Animal Science.  

Bakgrund

Jag tog min grundexamen som husdjursagronom 1997 och jobbade sedan som gymnasielärare ett år innan jag började doktorera. Mitt doktorandprojekt ingick i ett nordiskt samarbetesprojekt mellan genetiker och etologer och jag disputerade 2003 med avhandlingen ”Genetic analysis of maternal behaviour in sows”. Sedan dess jobbar jag vid Institutionen för husdjursgenetik som forskare och lärare.


Publikationslista: