CV-sida

Katja Nilsson

Katja Nilsson
Jag arbetar med forskning och undervisning inom tillämpad husdjursgenetik

Presentation

Jag forskar om den genetiska bakgrunden till beteende- och hälsoegenskaper på flera olika djurslag, till exempel hund och gris.

Undervisning

Jag har varit kursledare, examinator och undervisat i flera kurser vid institutionen, främst på kandidatnivå. Till exempel har jag jobbat med våra grundkurser i avel och vår tidigare masterkurs i avel av hund och katt. Sedan förra året jobbar jag med SLUs nya kandidatprogram om Sport- och sällskapsdjur. Jag handleder också examensarbeten på kandidat- och masternivå.

Forskning

Jag arbetar nu med ett projekt om benhälsa hos suggor samt ett projekt om avel för temperament hos colliehundar.   

Samverkan

Jag samverkar med bland annat Svenska Kennelklubben, och håller ofta föredrag för olika rasklubbar om grundläggande avel och avel för temperament och hälsa.

Bakgrund

Jag tog min grundexamen som husdjursagronom 1997 och jobbade sedan som gymnasielärare ett år innan jag började doktorera. Mitt doktorandprojekt ingick i ett nordiskt samarbetesprojekt mellan genetiker och etologer och jag disputerade 2003 med avhandlingen ”Genetic analysis of maternal behaviour in sows”. Sedan dess jobbar jag vid Institutionen för husdjursgenetik som forskare och lärare.

Publikationer i urval

Arvelius, P., Asp, HE., Fikse, WF., Strandberg, E., Nilsson, K. 2014. Genetic analysis of a temperament test as a tool to select against everyday life fearfulness in Rough Collie,Journal of animal science,92,11,4843-4855

Asp, HE., Fikse, WF., Nilsson, K., Strandberg, E. 2015. Breed differences in everyday behaviour of dogs,Applied Animal Behaviour Science,169,,69-77

Le, H.T., Nilsson, K., Norberg, E. & Lundeheim, N. 2015. Genetic association between leg conformation in young pigs and sow reproduction. Livestock Science 178.

Le, H.T., Madsen, P., Lundeheim, N., Nilsson, K. & Norberg, E. 2016. Genetic association between leg conformation in young pigs and sow longevity. Journal of Animal Breeding and Genetics, 133: 283-290.

 Le, H.T., Norberg, E., Nielsen, B., Madsen, P., Nilsson, K. & Lundeheim, N. 2016. Genetic correlation between leg conformation in young pigs, sow reproduction and longevity in Danish pig populations. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A, 65, 132-138.


Publikationslista: