CV-sida

Katrin Jones Hammarlund

Katrin Jones Hammarlund
Projektledare vid Institutionen för stad och land; Centrum för naturvägledning. E-post: katrin.jones.hammarlund@slu.se Mobil: 073-800 92 45

Presentation

Leder två större projekt. Det ena handlar om att bygga upp ett nationellt nätverk inom limnisk pedagogik. 

Det andra handlar om att ta fram ett utbildningspaket för aktörer som vill göra en satsning på naturnära jobb för personer som står långt från arbetsmarknaden. Mer specifikt verkar vi för fler naturvägledare med olika bakgrunder och som pratar flera språk. 

Bakgrund

Magisterexamen miljö- och naturresurshushållning, Kalmar högskola

Projektledare inom: naturvägledning, tillgängliga naturområden, klimat, havsmiljö, hållbar stadsutveckling

Tidigare anställningar: CCB, Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet

Andra erfarenheter: Föreningssekreterare, personaladministratör, ekonomiredovisning


Kontaktinformation

Projektledare vid Institutionen för stad och land; Centrum för naturvägledning (CNV)
Telefon: +4618672484, +46738009245
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala