CV-sida

Kenneth Olofsson

Kenneth Olofsson
Docent i fjärranalys vid institutionen för skoglig resurshushållning med fokus på att utveckla och utvärdera nya algoritmer i bildanalys och signalbehandling för extrahering av skoglig information ur fjärranalysdata.

Presentation

Jag är civilingenjör, teknologie doktor samt teknologie docent och har en lång erfarenhet av optisk mätteknik och signalanalys för kartering av olika material och naturresurser. Som helhet har min forskning täckt in olika mätteknikutmaningar med allt från extrahering av stamprofiler ur laserdata till mätning av kvalitet på fibrer i pappersmassa. De senaste åren har jag fokuserat mitt arbete på fjärranalys av skog, vilket inkluderar forskning om hur skogsvolym, stamkvalitet, trädslagsbestämning och biomassa kan estimeras ur: digitala flygbilder, satellitbilder samt data från markbaserad och luftburen laserskanning.

Publikationer i urval

Kenneth Olofsson and Johan Holmgren. Co-registration of single tree maps and data captured by a moving sensor using stem diameter weighted linking. Silva Fennica, vol 56, no 3, id 10712, 2022.

Liang, X., et al. International benchmarking of terrestrial laser scanning approaches for forest inventories. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, vol 144, 137–179, 2018.

Olofsson, K. and Olsson, H. Estimating tree stem density and diameter distribution in single-scan terrestrial laser measurements of field plots: a simulation study. Scandinavian Journal of Forest Research, vol 33, no 4, 365-377, 2018.

Olofsson, K. and Holmgren, J., Single Tree Stem Profile Detection Using Terrestrial Laser Scanner Data, Flatness Saliency Features and Curvature Properties., Forests, 7(9), 207, 2016.

Olofsson, K., Holmgren, J. and Olsson, H., Tree Stem and Height Measurements using Terrestrial Laser Scanning and the RANSAC algorithm, Remote Sensing, 6, 4323-4344, 2014.

Olofsson, K. and Holmgren, J. Forest stand delineation from lidar point-clouds using local maxima of the crown height model and region merging of the corresponding Voronoi cells. Remote Sensing Letters, 5: 268-276, 2014.

Olofsson, K., Wallerman, J., Holmgren, J., and Olsson. H. Tree species discrimination using Z/I DMC imagery and template matching of single trees. Scandinavian Journal of Forest Research. Short communication, 21(Suppl 7):106-110, 2006.

Erikson, M. and Olofsson, K. Comparison of three individual tree crown detection methods. Machine Vision and Applications. 16(4), 258-265, 2005.

Dumail, J-F., Olofsson, K. and Salmén, L. An Analysis of Rolling Shear of Spruce Wood by the Iosipescu Method, Holzforschung, 54:420-426, 2000.

Olofsson, K., Molin, N.-E. and Kyösti, A. A new method to detect anisotropy and local variations in paper, Tappi Journal 74(3):195-200, 1991.


Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för skoglig resurshushållning; Avdelningen för skoglig fjärranalys
Telefon: +46907868484
Postadress:
Institutionen för skoglig resurshushållning
Avdelningen för skoglig fjärranalys
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå

Publikationslista: