CV-sida

Kerstin Berglund

Kerstin Berglund

Kontaktinformation
Forskare FLK vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenhushållning i jordbrukslandskapet
Telefon: 018-671185
Arbetsbeskrivning: Strukturkalkning, markstruktur, växthusgaser, organogena jordar, Personalansvarig
Postadress:
Inst för mark och miljö, JbHy, Box 7014
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala