CV-sida

Kerstin Bergvall

Kerstin Bergvall
Mitt djurintresse har alltid varit mycket starkt. Som ung jobbade jag på lantbruk med får och hästar och efter grundskolan utbildade jag mig till hundtrimmare. Jag var också aktiv som ungdomsledare inom Brukshundklubben och tävlade i lydnad med en strävhårig tax (!). Jag var tidigt fast besluten om att jag inget hellre önskade än att bli veterinär, något som gick i uppfyllelse när jag tog examen vid SLU 1981.

Presentation

Jag har deltagit i utarbetande av Sveriges veterinära nationella antibiotikapolicydokument, både 2002 och den senare, uppdaterade versionen som utkom 2009.

Efter erhållen specialistexamen i hundens och kattens sjukdomar finns en ytterligare nivå specialistkompetens i specifika ämnesområden. I examinations- och styrkommittén (ESK) inom ämnesområdet dermatologi är jag ordförande sedan start. ESK-grupperna har till uppgift att utarbeta specialistutbildningen inom sitt specifika ämnesområde. Utöver detta är jag ordförande i den övergripande styrkommittén för specialist steg II utbildningarna, vilken hanterar samtliga ämnesområden. Internationellt sitter jag i examinationskomittén för ECVD (European College of Veterinary Dermatology), vilken utformar examination av diplomates.

Jag har också återkommande föreläst på dermatologen på Karolinska Institutet (KI) samt för doktorander i immunologi i ett samverkansprojekt mellan SLU och KI.

Jag samarbetar även med forskare från flera andra länder i olika forskningsprojekt.

Residents i dermatologi från andra länder (Japan, Italien, Tyskland, USA, Sovjet, Lettland, Grekland) har som en del i sin specialistutbildning besökt och tagit del av arbetet på dermatologiavdelningen på smådjur och häst.

Forsknings- och expertområde

Mitt expertområde är dermatologi hos smådjur och häst. Min forskning har fokuserat på immunologiska hudsjukdomar med stort fokus på atopisk dermatit. Syftet med min forskning är att öka förståelsen för sjukdomarna samt utveckla bättre diagnostik och behandling.

Jag har också varit delförfattare i internationella läromedelsböcker i dermatologi och deltar aktivt i vidareutbildning av kollegor inom och utom landet och har handlett Sveriges första resident i dermatologi, Susanne Åhman, som tog sin diplomateexamen år 2010.

Undervisning

Jag undervisar på kurserna i dermatologi smådjur och häst i årskurs 4 och 5 på veterinärprogrammet vid SLU samt ger "ströföreläsningar" på ett antal andra kurser och forskarseminarier.

Internationellt föreläser jag och håller workshops i ämnet dermatologi för ECVD.

Forskning

Aktuell forskning

1. Atopisk dermatit Atopisk dermatit är en kliande hudsjukdom som kan innebära försämrad livskvalitet för hunden och därmed dess ägare. Kan vi hindra att den uppstår? Kan vi bättre behandla den? Forskningen syftar till att undersöka den genetiska, arvbara bakgrunden till atopisk dermatit och att utveckla nya, effektiva och säkra sätt att både förebygga och behandla sjukdomen.

2. Juvenil demodikos hos hund Juvenil demodikos är en sjukdom med genetisk och immunologisk bakgrund som leder till hårlöshet, bakteriella infektioner och antibiotikakonsumtion. Kan vi hindra att den uppstår? Kan vi bättre behandla den? Vår forskning syftar till att identifiera de genetiska, arvbara riskfaktorerna samt eventuellt skyddande faktorer. Forskningen ämnar även utvärdera olika behandlingsprotokoll för sjukdomen.

3. Pseudopelad hos Norsk Lundehund Denna sjukdom som innebär at hunden får hårlösa, kliande områden är tidigare inte beskriven i litteraturen. Forskningen syftar till att inhämta mer kunskap om sjukdomen, både i form av genetisk och immunologisk bakgrund, kliniskt förlopp, diagnostiska kriterier och behandling av tillståndet.

4. Ärftlig hyperkeratos hos Kromfohrländer Sjukdomen är medfödd och ärftlig och orsakar tjocka, spruckna trampdynor på alla tassarna. Forskningen syftar till att identifiera de gener som är involverade i sjukdomen, för att i framtiden kunna erbjuda möjlighet till gentest på de hundar som skall användas i avel.

5. Follikulär dysplasi hos Lagotto Vad är bakgrunden till hårlöshet på hundar av rasen Lagotto Romagnolo? Forskningen syftar till att inhämta mer kunskap om sjukdomen, både i form av kliniskt förlopp, diagnostiska kriterier och behandling av tillståndet. I ett senare led kan genetiska studier bli aktuella.

6. Förekomst av Otodectes cynotis (öronskabb) hos svenska katter Hur vanligt är det med öronskabb på svenska katter? Skiljer det sig mellan kön, ålder och ras eller olika miljöfaktorer? Forskningen syftar till att ta fram relevant information, för en mer korrekt rådgivning och behandling rörande öronskabb.

7. Kan en smartphone användas som verktyg för diagnostik och prioritering inom veterinär dermatologi? Kan bilder på hudförändringar vara ett hjälpmedel vid vårdprioritering för att förkorta väntetider för specialistvård och för att ge adekvata råd om egenbehandling för djur med hudbesvär?

8. Equina sarcoider Sarcoider, eller inkar, är den vanligaste formen av hudtumör hos häst. Forskningen syftar till att bättre förstå orsaken till denna form av tumörsjukdom, undersöka den genetiska bakgrunden och till att utveckla säker och effektiv behandling av sjukdomen.

9. Sårläkningsstudier hos häst Går det med utvärtes vård att förkorta tiden till sårläkning och minska risken för sårinfektioner hos häst? Beror tidigare konstaterade effekter av 1% väteperoxidsalva på den låga koncentrationen av väteperoxid eller själva salvbasen?

Bakgrund

Mina första år som veterinär arbetade jag huvudsakligen som distriktsveterinär, även om jag dessutom hoppade in som vikarie på institutionen för medicin på SLU samt på några smådjurssjukhus (Örebro och Borås). Från 1983 arbetade jag vid Nyköpings smådjurklinik och jag började även på Djurakuten AB 1989. Från detta år har jag uteslutande arbetat med dermatologi.

Mitt intresse för dermatologi grundlades efter en vidareutbildningskurs 1985. Därefter fick jag möjligheten att arbeta på Trångsunds Veterinärpaktik tillsammans med Britta Öhlén, som vid den tiden var Sveriges mest dermatologiinriktade veterinär. Vi skrev så småningom boken "Vanliga hudsjukdomar hos hund och katt" tillsammans. Min specialistutbildning i dermatologi, alla djurslag, gjorde jag med professor Thierry Olivry, Universitetet i NordCarolina, USA som mentor. Jag avlade min internationella specialistexamen, diplomate, i dermatologi 2004.

Sedan 1999 innehar jag, förutom min anställning vid Djurakuten AB i Stockholm (50%) anställning 50% på institutionen för kliniska vetenskaper, SLU, där jag ansvarar för undervisningen i dermatologi på smådjur och häst. Jag har även specialismottagningen i dermatologi för smådjur samt på hästkliniken.

Publikationer i urval

Clinical efficacy and safety of a water-soluble micellar paclitaxel (Paccal Vet) in canine mastocytomas. Rivera P, Akerlund-Denneberg N, Bergvall K, Kessler M, Rowe A, Willmann M, Persson G, Kastengren Fröberg G, Westberg S, von Euler H.J Small Anim Pract. 2012 Nov 27. doi: 10.1111/j.1748-5827.2012.01304.x. [Epub ahead of print]

Factors affecting allergen-specific IgE serum levels in cats. Belova S, Wilhelm S, Linek M, Beco L, Fontaine J, Bergvall K, Favrot C. Can J Vet Res. 2012 Jan;76(1):45-51.

Total IgE and allergen-specific IgE and IgG antibody levels in sera of atopic dermatitis affected and non-affected Labrador- and Golden retrievers. Lauber B, Molitor V, Meury S, Doherr MG, Favrot C, Tengvall K, Bergvall K, Leeb T, Roosje P, Marti E. Vet Immunol Immunopathol. 2012 Sep 15;149(1-2):112-8. doi: 10.1016/j.vetimm.2012.05.018. Epub 2012 May 29.

A review of topical therapy for skin infections with bacteria and yeast. Mueller RS, Bergvall K, Bensignor E, Bond R. Vet Dermatol. 2012 Aug;23(4):330-41, e62. doi: 10.1111/j.1365-3164.2012.01057.x. Epub 2012 Jun 25.

Two loci on chromosome 5 are associated with serum IgE levels in Labrador retrievers. Owczarek-Lipska M, Lauber B, Molitor V, Meury S, Kierczak M, Tengvall K, Webster MT, Jagannathan V, Schlotter Y, Willemse T, Hendricks A, Bergvall K, Hedhammar A, Andersson G, Lindblad-Toh K, Favrot C, Roosje P, Marti E, Leeb T. PLoS One. 2012;7(6):e39176. Epub 2012 Jun 15.

Establishment of diagnostic criteria for feline nonflea-induced hypersensitivity dermatitis. Favrot C, Steffan J, Seewald W, Hobi S, Linek M, Marignac G, Olivry T, Beco L, Nett C, Fontaine J, Roosje P, Bergvall K, Belova S, Koebrich S, Pin D, Kovalik M, Meury S, Wilhelm S. Vet Dermatol. 2012 Feb;23(1):45-50, e11. doi: 10.1111/j.1365-3164.2011.01006.x. Epub 2011 Sep 7

Evaluation of LHP® (1% hydrogen peroxide) cream versus petrolatum and untreated controls in open wounds in healthy horses: a randomized, blinded control study. Tóth T, Broström H, Båverud V, Emanuelson U, Bagge E, Karlsson T, Bergvall K. Acta Vet Scand. 2011 Jun 30;53:45.

Clinical characteristics and causes of pruritus in cats: a multicentre study on feline hypersensitivity-associated dermatoses. Hobi S, Linek M, Marignac G, Olivry T, Beco L, Nett C, Fontaine J, Roosje P, Bergvall K, Belova S, Koebrich S, Pin D, Kovalik M, Meury S, Wilhelm S, Favrot C. Vet Dermatol. 2011 Oct;22(5):406-13. doi: 10.1111/j.1365-3164.2011.00962.x. Epub 2011 Mar 15.

Allergen-specific IgE in Icelandic horses with insect bite hypersensitivity and healthy controls, assessed by FcepsilonR1alpha-based serology. Frey R, Bergvall K, Egenvall A. Vet Immunol Immunopathol. 2008 Nov 15;126(1-2):102-9. Epub 2008 Jul 4.

Sebaceous adenitis in Swedish dogs, a retrospective study of 104 cases. Hernblad Tevell E, Bergvall K, Egenvall A. Acta Vet Scand. 2008 May 25;50:11.

Treatment of rabbit cheyletiellosis with selamectin or ivermectin: a retrospective case study. Mellgren M, Bergvall K. Acta Vet Scand. 2008 Jan 2;50:1.

A case-control study of risk factors for canine atopic dermatitis among boxer, bullterrier and West Highland white terrier dogs in Sweden. Nødtvedt A, Bergvall K, Sallander M, Egenvall A, Emanuelson U, Hedhammar A. Vet Dermatol. 2007 Oct;18(5):309-15.

Evaluation of kallikrein 7 as a disease-causing gene for canine atopic dermatitis using microsatellite-based association mapping. Stenshamn K, Bongcam-Rudloff E, Salmon Hillbertz N, Nødtvedt A, Bergvall K, Hedhammar A, Andersson G. Anim Genet. 2006 Dec;37(6):601-3. No abstract available.

Canine atopic dermatitis: validation of recorded diagnosis against practice records in 335 insured Swedish dogs. Nødtvedt A, Bergvall K, Emanuelson U, Egenvall A. Acta Vet Scand. 2006 Jun 15;48:8.

Incidence of and risk factors for atopic dermatitis in a Swedish population of insured dogs. Nødtvedt A, Egenvall A, Bergvall K, Hedhammar A. Vet Rec. 2006 Aug 19;159(8):241-6.

Generation of therapeutic antibody responses against IgE in dogs, an animal species with exceptionally high plasma IgE levels. Ledin A, Bergvall K, Hillbertz NS, Hansson H, Andersson G, Hedhammar A, Hellman L. Vaccine. 2006 Jan 9;24(1):66-74. Epub 2005 Aug 10.

Prolonged remission after immunosuppressive therapy in six dogs with pemphigus foliaceus. Olivry T, Bergvall KE, Atlee BA. Vet Dermatol. 2004 Aug;15(4):245-52.

Clinical pharmacology of clemastine in healthy dogs. Hansson H, Bergvall K, Bondesson U, Hedeland M, Törneke K. Vet Dermatol. 2004 Jun;15(3):152-8.

A randomized, controlled study to evaluate the steroid sparing effect of essential fatty acid supplementation in the treatment of canine atopic dermatitis. Saevik BK, Bergvall K, Holm BR, Saijonmaa-Koulumies LE, Hedhammar A, Larsen S, Kristensen F. Vet Dermatol. 2004 Jun;15(3):137-45.

Pharmacokinetics and pharmacodynamics of clemastine in healthy horses. Törneke K, Ingvast-Larsson C, Pettersson K, Bergvall K, Hedeland M, Bondesson U, Broström H. J Vet Pharmacol Ther. 2003 Apr;26(2):151-7.


Kontaktinformation
Universitetsadjunkt vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för hund, katt och andra smådjur
Telefon: 018-671304
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala
Sidansvarig: susanne.pettersson@slu.se