CV-sida

Kerstin Bergvall

Kerstin Bergvall
Dermatolog (hudspecialist), Institutionen för Kliniska Vetenskaper

Presentation

Arbetar med hudsjukdomar, alla djurslag, men framför allt hos sällskapsdjur (hund, katt och häst). Arbetet omfattar specialistmottagning, undervisning och forskning rörande hudsjukdomar.

 

Undervisning

Undervisar i ämnen som berör dermatologi smådjur och häst på veterinärprogrammet vid SLU samt på andra institutioner med kurser i ämnen som t. ex. klinisk mykologi.

 

Forskning

Aktuell forskning

Forskning rörande grundläggande sjukdomsmekanismer, genetisk bakgrund samt förbättrad diagnostik och behandling framför, med fokus på immunmedierade hudsjukdomar som allergier och autoimmuna/immunmedierade sjukdomar (blåsdermatoser, Pseudopelade, sebakös adenit, SLO, sarcoidos, mugg&rasp) och även tumörsjukdomar.

Forskningsanslag

Har erhållit forskningsmedel som huvud- eller medsökande av följande forskningsråd, stiftelser, organisationer och företag: Formas, Agria Djurförsäkringar, Stiftelsen Stor-stockholms Djursjukhus och Stiftelsen Hästforskning.

 

 

 

 

Bakgrund

Akademisk historia och utbildningar

2004 Europaspecialist (Diplomate) the European College of Veterinary Dermatology

2004 Specialist i dermatologi hund och katt

1995 Specialist i hundens och kattens sjukdomar

1981 Veterinärexamen, Veterinärmedicinska fakulteten, SLU

Akademiska milstenar

1997 till 2018, 36 publicerade artiklar som huvudförfattare eller medförfattare i internationellt spridda vetenskapliga tidskrifter med refereegranskning, samt 3 bokkapitel i internationellt spridda veterinärmedicinska textböcker och medförfattare till 2 svenska veterinärmedicinska textböcker.

Urval av diverse andra uppdrag

Ordförande i Swedish Veterinary Dermatology Study Group 1999-2005

Examination Committee, ARQE (Alternative Route Qualifying Exam), European College of Veterinary Dermatology, 2006-10

Examination Committee European College of Veterinary Dermatology 2008-13.  

Orförande ESK (Examinations- och Styrkommitté för specialistutbildning dermatologi) sedan 2008

Ordförande ÖSK (Övergripande Styrkommitté för specialistutbildning smådjur) 2008-13

Ledamot ÖSK (Övergripande Styrkommitté för specialistutbildning smådjur) 2008- pågående

Sakkunnighetsuppdrag samt utvärderingar

Sakkunnig i utarbetande av:

SVS Antibiotikapolicy för hund och kattsjukvård 2002

SVS Antibiotikapolicy för hud och kattsjukvård 2009

SVS Manual för Besiktning av häst 2012

SVS Riktlinjer för användning av antibiotika inom hästsjukvård 2013

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer vid ekto- och endoparasiter hos hund och katt

Läkemedelsverket Dosering av antibiotika till hund - Behandlingsrekommendation

                         

Granskare av vetenskapliga artiklar av följande tidskrifter:

Veterinary Dermatology, Veterinary Record, Acta Vet Scandinavica, Equine Veterinary Journal, Svensk Veterinärtidning.

Granskare av forskningsabstract World Congress Veterinary Dermatology

Interaktion med industri och samhälle

Industri 

Investigator i 4 internationella (multicenter) kliniska läkemedelsprövningar. Rådgivare till följandeorganisationer, företag och statliga verk:

Läkemedelsverket, Orion Pharma, Elanco, Virbac.

Samhälle

Intervjuad av media rörande allergier hos hund och katt och aktuell forskning i nationell TV, nationell radio och press. Presenterat forskningsresultat vid ett flertal tillfällen till allmänheten, hund och kattklubbar samt veterinärprofessionen. Arrangerat (och utfört) vidareutbildning av veterinärer i Sverige och i utlandet (>>50 kurser och workshops).

Key-note presentationer och inbjudna föreläsningar:

World Congress of Veterinary Dermatology, Bordeaux, France 2016

BSAVA World Congress, Birmingham, UK 2013

World Congress of Veterinary Dermatology Vancouver, Canada 2012

 

Presenterat Key-note (State of the Art) presentationer på Europeiska dermatologikongresser (ESVD/ECVD Congress) Orlando USA, Wien Österrike, Bled Slovenien, Bordeaux Frankrike

Key-note speaker ESVD/ECVD workshops Equine Dermatology Danmark, Belgien, Holland

Key-note speaker nationella veterinärkongresser Sverige, Norge, Finland, Danmark, Belgien, Ryssland, Polen

Abstracts i Conference Proceedings av Internationella konferenser USA och Europa med orala presentationer eller posters (>20ggr).

 

Handledning

Handledare till 3 residents, 1 som huvudhandledare och 2 som biträdande handledare.

Handledare till 3 postdoc (Specialist Steg II dermatologi).

 

Publikationer i urval

A novel non-azole topical treatment reduces Malassezia numbers and associated dermatitis: a short term prospective, randomized, blinded and placebo-controlled trial in naturally infected dogs. Sjöström Y, Mellor P, Bergvall K. Vet Dermatol. 2018 Feb;29(1):14-e7. doi: 10.1111/vde.12488. Epub 2017 Sep 14


Comparison of cellular location and expression of Plakophilin-2 in epidermal cells from nonlesional atopic skin and healthy skin in German shepherd dogs. Ardesjö-Lundgren B, Tengvall K, Bergvall K, Farias FHG, Wang L, Hedhammar Å, Lindblad-Toh K, Andersson G. Vet Dermatol. 2017 Aug;28(4):377-e88. doi: 10.1111/vde.12441. Epub 2017 Apr 6.


Multiple regulatory variants located in cell type-specific enhancers within the PKP2 locus form major risk and protective haplotypes for canine atopic dermatitis in German shepherd dogs. Tengvall K, Kozyrev S, Kierczak M, Bergvall K, Farias FH, Ardesjö-Lundgren B, Olsson M, Murén E, Hagman R, Leeb T, Pielberg G, Hedhammar Å, Andersson G, Lindblad-Toh K. BMC Genet. 2016 Jun 29;17(1):97. doi: 10.1186/s12863-016-0404-3.

 

Whole-Genome Sequencing of a Canine Family Trio Reveals a FAM83G Variant Associated with Hereditary Footpad Hyperkeratosis. Sayyab S, Viluma A, Bergvall K, Brunberg E, Jagannathan V, Leeb T, Andersson G, Bergström TF. G3 (Bethesda). 2016 Jan 8;6(3):521-7. doi: 10.1534/g3.115.025643.


Genome-Wide Analyses Suggest Mechanisms Involving Early B-Cell Development in Canine IgA Deficiency. Olsson M, Tengvall K, Frankowiack M, Kierczak M, Bergvall K, Axelsson E, Tintle L, Marti E, Roosje P, Leeb T, Hedhammar Å, Hammarström L, Lindblad-Toh K. PLoS One. 2015 Jul 30;10(7):e0133844. doi: 10.1371/journal.pone.0133844. eCollection 2015. Erratum in: PLoS One. 2015;10(9):e0138405.


The dog as a genetic model for immunoglobulin A (IgA) deficiency: identification of several breeds with low serum IgA concentrations. Olsson M, Frankowiack M, Tengvall K, Roosje P, Fall T, Ivansson E, Bergvall K, Hansson-Hamlin H, Sundberg K, Hedhammar A, Lindblad-Toh K, Hammarström L. Vet Immunol Immunopathol. 2014 Aug 15;160(3-4):255-9. doi: 10.1016/j.vetimm.2014.05.010. Epub 2014 May 27.


Clinical and histological characterization of multifocal, spontaneous, noninfectious alopecia in Norwegian puffin dogs (lundehunds). Bergvall KE, Shokrai A. Vet Dermatol. 2014 Apr;25(2):112-9, e31-2. doi: 10.1111/vde.12111.


Sarcoids. Bergvall KE. Vet Clin North Am Equine Pract. 2013 Dec;29(3):657-71. doi: 10.1016/j.cveq.2013.09.002.


A mutation in the SUV39H2 gene in Labrador Retrievers with hereditary nasal parakeratosis (HNPK) provides insights into the epigenetics of keratinocyte differentiation. Jagannathan V, Bannoehr J, Plattet P, Hauswirth R, Drögemüller C, Drögemüller M, Wiener DJ, Doherr M, Owczarek-Lipska M, Galichet A, Welle MM, Tengvall K, Bergvall K, Lohi H, Rüfenacht S, Linek M, Paradis M, Müller EJ, Roosje P, Leeb T. PLoS Genet. 2013;9(10):e1003848. doi: 10.1371/journal.pgen.1003848. Epub 2013 Oct 3.


Genome-wide analysis in German shepherd dogs reveals association of a locus on CFA 27 with atopic dermatitis. Tengvall K, Kierczak M, Bergvall K, Olsson M, Frankowiack M, Farias FH, Pielberg G, Carlborg Ö, Leeb T, Andersson G, Hammarström L, Hedhammar Å, Lindblad-Toh K. PLoS Genet. 2013 May;9(5):e1003475. doi: 10.1371/journal.pgen.1003475. Epub 2013 May 9. Erratum in: PLoS Genet. 2015 Dec;11(12):e1005740. PLoS Genet. 2013 May;9(5). doi:10.1371/annotation/fd6f4425-3d84-4017-a012-a5df6ddee13a.


Clinical efficacy and safety of a water-soluble micellar paclitaxel (Paccal Vet) in canine mastocytomas. Rivera P, Akerlund-Denneberg N, Bergvall K, Kessler M, Rowe A, Willmann M, Persson G, Kastengren Fröberg G, Westberg S, von Euler H. J Small Anim Pract. 2013 Jan;54(1):20-7. doi: 10.1111/j.1748-5827.2012.01304.x. Epub 2012 Nov 27.


Factors affecting allergen-specific IgE serum levels in cats. Belova S, Wilhelm S, Linek M, Beco L, Fontaine J, Bergvall K, Favrot C. Can J Vet Res. 2012 Jan;76(1):45-51.


Total IgE and allergen-specific IgE and IgG antibody levels in sera of atopic dermatitis affected and non-affected Labrador- and Golden retrievers. Lauber B, Molitor V, Meury S, Doherr MG, Favrot C, Tengvall K, Bergvall K, Leeb T, Roosje P, Marti E. Vet Immunol Immunopathol. 2012 Sep 15;149(1-2):112-8. doi: 10.1016/j.vetimm.2012.05.018. Epub 2012 May 29.


A review of topical therapy for skin infections with bacteria and yeast. Mueller RS, Bergvall K, Bensignor E, Bond R. Vet Dermatol. 2012 Aug;23(4):330-41, e62. doi: 10.1111/j.1365-3164.2012.01057.x. Epub 2012 Jun 25. Review.


Two loci on chromosome 5 are associated with serum IgE levels in Labrador retrievers. Owczarek-Lipska M, Lauber B, Molitor V, Meury S, Kierczak M, Tengvall K, Webster MT, Jagannathan V, Schlotter Y, Willemse T, Hendricks A, Bergvall K, Hedhammar A, Andersson G, Lindblad-Toh K, Favrot C, Roosje P, Marti E, Leeb T. PLoS One. 2012;7(6):e39176. doi: 10.1371/journal.pone.0039176. Epub 2012 Jun 15.


Establishment of diagnostic criteria for feline nonflea-induced hypersensitivity dermatitis. Favrot C, Steffan J, Seewald W, Hobi S, Linek M, Marignac G, Olivry T, Beco L, Nett C, Fontaine J, Roosje P, Bergvall K, Belova S, Koebrich S, Pin D, Kovalik M, Meury S, Wilhelm S. Vet Dermatol. 2012 Feb;23(1):45-50, e11. doi: 10.1111/j.1365-3164.2011.01006.x. Epub 2011 Sep 7.


Evaluation of LHP® (1% hydrogen peroxide) cream versus petrolatum and untreated controls in open wounds in healthy horses: a randomized, blinded control study. Tóth T, Broström H, Båverud V, Emanuelson U, Bagge E, Karlsson T, Bergvall K. Acta Vet Scand. 2011 Jun 30;53:45. doi: 10.1186/1751-0147-53-45.


Clinical characteristics and causes of pruritus in cats: a multicentre study on feline hypersensitivity-associated dermatoses. Hobi S, Linek M, Marignac G, Olivry T, Beco L, Nett C, Fontaine J, Roosje P, Bergvall K, Belova S, Koebrich S, Pin D, Kovalik M, Meury S, Wilhelm S, Favrot C. Vet Dermatol. 2011 Oct;22(5):406-13. doi: 10.1111/j.1365-3164.2011.00962.x. Epub 2011 Mar 15.


Allergen-specific IgE in Icelandic horses with insect bite hypersensitivity and healthy controls, assessed by FcepsilonR1alpha-based serology. Frey R, Bergvall K, Egenvall A. Vet Immunol Immunopathol. 2008 Nov 15;126(1-2):102-9. doi: 10.1016/j.vetimm.2008.06.010. Epub 2008 Jul 4.


Sebaceous adenitis in Swedish dogs, a retrospective study of 104 cases. Hernblad Tevell E, Bergvall K, Egenvall A. Acta Vet Scand. 2008 May 25;50:11. doi: 10.1186/1751-0147-50-11.


Treatment of rabbit cheyletiellosis with selamectin or ivermectin: a retrospective case study. Mellgren M, Bergvall K. Acta Vet Scand. 2008 Jan 2;50:1. doi: 10.1186/1751-0147-50-1.


A case-control study of risk factors for canine atopic dermatitis among boxer, bullterrier and West Highland white terrier dogs in Sweden. Nødtvedt A, Bergvall K, Sallander M, Egenvall A, Emanuelson U, Hedhammar A. Vet Dermatol. 2007 Oct;18(5):309-15.


Evaluation of kallikrein 7 as a disease-causing gene for canine atopic dermatitis using microsatellite-based association mapping. Stenshamn K, Bongcam-Rudloff E, Salmon Hillbertz N, Nødtvedt A, Bergvall K, Hedhammar A, Andersson G. Anim Genet. 2006 Dec;37(6):601-3.


Canine atopic dermatitis: validation of recorded diagnosis against practice records in 335 insured Swedish dogs. Nødtvedt A, Bergvall K, Emanuelson U, Egenvall A. Acta Vet Scand. 2006 Jun 15;48:8.


Incidence of and risk factors for atopic dermatitis in a Swedish population of insured dogs. Nødtvedt A, Egenvall A, Bergvall K, Hedhammar A. Vet Rec. 2006 Aug 19;159(8):241-6.


Generation of therapeutic antibody responses against IgE in dogs, an animal species with exceptionally high plasma IgE levels. Ledin A, Bergvall K, Hillbertz NS, Hansson H, Andersson G, Hedhammar A, Hellman L. Vaccine. 2006 Jan 9;24(1):66-74. Epub 2005 Aug 10.


Prolonged remission after immunosuppressive therapy in six dogs with pemphigus foliaceus. Olivry T, Bergvall KE, Atlee BA. Vet Dermatol. 2004 Aug;15(4):245-52.


Clinical pharmacology of clemastine in healthy dogs. Hansson H, Bergvall K, Bondesson U, Hedeland M, Törneke K. Vet Dermatol. 2004 Jun;15(3):152-8.


A randomized, controlled study to evaluate the steroid sparing effect of essential fatty acid supplementation in the treatment of canine atopic dermatitis. Saevik BK, Bergvall K, Holm BR, Saijonmaa-Koulumies LE, Hedhammar A, Larsen S, Kristensen F. Vet Dermatol. 2004 Jun;15(3):137-45.


Pharmacokinetics and pharmacodynamics of clemastine in healthy horses. Törneke K, Ingvast-Larsson C, Pettersson K, Bergvall K, Hedeland M, Bondesson U, Broström H. J Vet Pharmacol Ther. 2003 Apr;26(2):151-7.


Treatment of symmetrical onychomadesis and onychodystrophy in five dogs with omega-3 and omega-6 fatty acids. K. Bergvall; Veterinary Dermatology, 1998, 9, 263-268.


Clinical efficacy of milbemycin oxime in the treatment of canine scabies: a study of 56 cases. K. Bergvall; Veterinary Dermatology, 1998, 9, 231-233.


Klemastin (Tavegyl®) till häst – farmakokinetiska komplikationer, Törneke K, Ingvast Larsson C, Pettersson K, Bergvall K, Hedeland M, Bondesson U, Broström H. Svensk Veterinärtidning 2002; 54: 349-353


Utvärdering av Prime Test vid födoämnesöverkänslighet och allergi hos hund. (Evaluation of Prime Test for adverse food reactions in dogs.) K. Bergvall, I. Karlsson, A. Edman, B. Holm, E. Lindstedt; Svensk Veterinärtidning, 1997, 49, 417-421.


Kontaktinformation

Universitetsadjunkt vid Universitetsdjursjukhuset; Hästkliniken
Telefon: +4618671304
Postadress:
Hästkliniken, Box 7040
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ultuna Allén 3B, Uppsala