CV-sida

Kjell Holtenius

Kjell Holtenius

Presentation

Forskningsintressen:

Idisslarnas fysiologi, särskilt med fokus på de högavkastande kornas ämnesomsättning

Mål med min forskning:

Att förstärka kunskapen om hur långsiktigt hållbara utfodrings- och skötselsystem kan användas inom mjölkproduktionen med bibehållen lönsamhet och förbättrad djurvälfärd

Forskningskompetens:

Planera djurförsök särskilt med nötkreatur och utvärdera försöksresultaten

Aktiviteter/uppdrag i akademiska omvärlden:

  • Editor: The Bioscience Journal Animal
  • Assisterande Editor /Editorial Adviser: BMC Veterinary Research
  • Medlem "Editorial board" : Acta Veterinaria Scandinavica

Undervisning

Kursledare, examinator samt lärare i ett flertal kursen på grundläggande och masternivå samt i doktorankurser. Regelbundet engagemang som lärare i fort och vidareutbildningskurser för veterinärer.

Forskning

Pågående forskningsprojekt:

Titel Projektansvariga
Kortare sintid – Inverkan på djurhälsa, avkastning och fertilitet samt på mjölkens sammansättning och kvalitet Kjell Holtenius, Kasper Hettinga, Toon van Hooijdonk, Helena Lindmark-Månsson, Monica Johansson, Renée Båge, Lisa Andrée & Ruben de Vries 
Mjölk på gräs och biprodukter  Kjell Holtenius, Rolf Spörndly, Bodil Frankow Lindberg, Pekka Huhtanen & Maria Berglund
Producera mjölk på bara vall och spannmål - en ekologisk modell som kan vara ekonomiskt lönsam, men passar alla kor?  Rolf Spörndly, Kjell Holtenius, Torsten Eriksson & Eva Spörndly 
Studier av hur jordnötsblast som foder påverkar tillväxten hos nötkreatur i Kambodja  Kjell Holtenius, Mikaela Patel, Keo Sath & Pok Samkol
Studier av hur plasminaktiviteten i mjölk påverkas av sinperiodens längd och mjölkningsfrekvens  Åse Lundh, Monika Johansson, Kerstin Svennersten Sjaunja &Kjell Holtenius
Råmjölkens antikroppskvalitet och kalvars upptag av antikroppar från råmjölken hos mjölkkor: betydelse för hälsa och produktion, samt möjligheter till genetisk selektion  Stefan Alenius, Jonas Wensman, Dirk Jan De Koning, Medeleine Tråvén, Mårten Hetta, Ulf Emanuelson & Kjell Holtenius

Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd (fd HUV); Näringslära idisslare
Telefon: +4618671629
Postadress:
Box 7024
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala