CV-sida

Klara Fischer

Klara Fischer
Docent i landsbygdsutveckling

Presentation

Min forskning tar ett kritiskt perspektiv på hur olika aktörers intressen och försörjningsmöjligheter påverkas av samhällsdiskurser och utvecklingsprojekt i jord-och skogsbruket såsom klimatinvesteringar eller introduktion av genteknik. 
Jag doktorerade i ämnet landsbygdsutveckling 2013 med en avhandling om introduktionen av genmodifierad majs till Sydafrikanska småbrukare. Efter en period som postdoc inom plattformen Framtidens lantbruk är jag nu anställd som forskare i landsbygdsutveckling på institutionen för Stad och Land. sedan 2018 är jag Docent i ämnet. 

Undervisning

Just nu forskar jag på heltid. Jag handleder även doktorander och masterstudenter, och håller enstaka föreläsnignar på vårt agronomprogram i landsbygdsutveckling. Jag undervisar t ex. om perspektiv på genteknik i jordbruket, resiliens, livelihoods, hållbar utveckling och klimatinvesteringar i det globala Syd. Jag har tidigare haft kursansvar för kursen Introduktion till landsbygdsutveckling och varit biträdande kursansvarig för kursen Sustainable Natural Resource Management på vårt masterprogram.

Forskning

Min forskning rör sig kring frågor om relationen mellan heterogena lokala praktiker och jordbruksutvecklingsprojekt och diskurser. Min avhandling handlade t ex om jordbrukets roll för försörjningen på sydafrikanska landsbygden och hur detta påverkades och påverkade introduktionen av genmodifierad Bt majs genom ett statligt jordbruksutvecklingsprojekt. I ett nyligen avslutat projekt studerade jag hur interaktion mellan företag, stater och globala diskurser i en trädplantage i Uganda formas och omformas och hur de påverkade lokala försörjningsmöjligheter och ekologi. I pågående projekt studerar jag bland annat hur samhällsdebatten om genteknik i jordbruket har förändrats i Sverige sedan 90-talet, samt hur olika samhällsintressen förhandlas i och med det svenska jord- och skogsbrukets omställning till en biobaserad ekonomi. Jag samarbetar även med veterinärer i forskning kring hur rådgivning kring prevention och behandling av djursjukdomar kan förbättras genom förbättrad dialog och förståelse av lokal djurhållning, sjukdom och hälsa i Uganda.

Makt och rättviseperspektivet är centralt i min forskning. Jag förhåller mig i övrigt  fritt till teori och använder mig av det som hjälper mig att förstå min empiri. Jag använder mig bland annat av olika teorier om kunskap, lärande och makt, såsom diskursteori och analys, politisk ekologi och STS (science and technology studies).

Bakgrund

Jag har doktorerat i landsbygdsutveckling på SLU och har en MSc i biologi från Lunds universitet. Jag har tidigare arbetat bland annat på Cemus (Centrum för miljö och utvecklingsstudier) och Kollegiet för Utvecklingsstudier på Uppsala universitet, samt på SwedBio (the Swedish Biodiversity Programme).

Handledning

Jag är huvdhandledare åt Anna Arvidsson, doktorand i landsbygdsutveckling, institutionen för Stad och Land,  på SLU, och Sara Lysholm, doktorand på institutionen för Kliniska vetenskaper, SLU.

Jag var biträdande handledare åt Linda Engström, PhD. Du kan läsa hennes avhandling i ämnet landsbygdsutveckling här: https://pub.epsilon.slu.se/15590/
och biträdande handledare åt Suvi Kokko, doktorand på institutionen för Ekonomi, SLU, du kan läsa hennes avhandling här: https://pub.epsilon.slu.se/16111/

Publikationer i urval

Här finner du mina tio nyaste publikationer. för en mer komplett lista se tex Google Scholar: https://scholar.google.se/citations?user=ZoDyUlIAAAAJ&hl=sv&oi=ao

1)      Lysholm S., J. Johansson Wensman, M. Munyeme & K. Fischer (2020) “Perceptions and practices among Zambian sheep and goat traders concerning small ruminant health and disease.” PLoS ONE 15(6): e0233611. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233611

 

2)      Eriksson C., K. Fischer & E. Ulfbecker (2020). “Technovisions for food security as Sweden restores its civil defence.” Science, Technology and Society 25 (1):106-123. doi: 10.1177/0971721819889924.

 

3)      Fischer, K., K. Schulz & E. Chenais (2020)  “‘Can we agree on that?’ Plurality, power and language in participatory research.” Preventive Veterinary Medicine 180, 104991. doi: https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2020.104991.

 

4)      Fischer, K. T. Stenius & S. Holmgren (2020) “Swedish forests in the bioeconomy: Stories from the National Forest Program.” Society & Natural Resources: Published online Feb 18, 2020, 1-18. Doi: 10.1080/08941920.2020.1725202.

 

5)      Fischer, K. & E. Chenais. (2019) “What’s in a name: participatory epidemiology.”  Preventive Veterinary Medicine, 165: 34-35

 

6)      Fischer, K., K. Sjöström, A. Stiernström & U. Emanuelson (2019). “Dairy farmers’ perspectives on antibiotic use: A qualitative study.” Journal of Dairy Science 102(3):2724-2737 doi: 10.3168/jds.2018-15015

 

7)      Fischer, K., F. Giertta & F. Hajdu (2019) “Carbon-binding biomass or a diversity of useful trees? (Counter)topographies of carbon forestry in Uganda.” Environment and Planning E: Nature and Space 2(1), 178–199. doi: 10.1177/2514848618823598

 

8)      Röös, E., K. Fischer, P. Tidåker & H. Nordström Källström (2019) “How well is farmers’ social situation captured by sustainability assessment tools? A Swedish case study.”  International Journal of Sustainable Development & World Ecology 26 (3):268-281. doi: 10.1080/13504509.2018.1560371.

 

9)      Holmgren, S., M. Pever & K. Fischer (2019) “Constructing low-carbon futures? Competing storylines in the Estonian energy sector’s translation of EU energy goals.” Energy Policy 135:111063. doi: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.111063

 

10)   Chenais, E. & K. Fischer (2018) “Increasing the local relevance of epidemiological research: Situated knowledge of cattle disease among Basongora pastoralists in Uganda.” Frontiers in Veterinary Science 5:119.


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling
Telefon: +4618671771
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala