CV-sida

Klara Fischer

Klara Fischer
Min forskning handlar om hur olika samhällsintressen, värderingar och praktiker förhandlas inom jordbruket och annan samhällsutveckling och naturresursförvaltning, såsom klimatinvesteringar eller introduktion av genteknik i jord- och skogsbruket.

Presentation

Jag doktorerade i ämnet landsbygdsutveckling 2013 med en avhandling om introduktionen av genmodifierad majs till Sydafrikanska småbrukare. Efter en period som postdoc inom plattformen Framtidens lantbruk är jag nu anställd som forskare i landsbygdsutveckling på institutionen för Stad och Land.

Undervisning

Just nu forskar jag på heltid och håller bara enstaka föreläsnignar på vårt agronomprogram i landsbygdsutveckling. Jag undervisar t ex. om perspektiv på genteknik i jordbruket, resiliens, livelihoods, hållbar utveckling och klimatinvesteringar i det globala Syd. Jag har tidigare haft kursansvar för kursen Introduktion till landsbygdsutveckling och varit biträdande kursansvarig för kursen Sustainable Natural Resource Management på vårt masterprogram.

Forskning

Min forskning rör sig kring frågor om lokala praktiker kontra policy diskurser kring jordbruksutveckling, ofta med ett fokus på (bio)teknikens roll i utvecklingen. Empiriskt har jag bland annat studerat introduktionen av genmodifierad (Bt) majs i småjordbruk i Sydafrika, svenska klimatinvesteringar i Uganda och perspektiv på hållbarhet i Svensk nötköttsproduktion. Under 2017 påbörjar jag två olika projekt där jag kommer studera hur olika samhällsintressen förhandlas i och med det svenska jord- och skogsbrukets omställning till en biobaserad ekonomi, med särskilt fokus på bioteknikens roll i omställningen. Teoretiskt använder jag mig bland annat av diskursteori och analys, politisk ekologi och SST (social shaping of technology).

Bakgrund

Jag har doktorerat i landsbygdsutveckling på SLU och har en MSc i biologi från Lunds universitet . Jag har tidigare arbetat bland annat på Cemus (Centrum för miljö och utvecklingsstudier) och Kollegiet för Utvecklingsstudier på Uppsala universitet, samt på SwedBio (the Swedish Biodiversity Programme).

Handledning

Jag är just nu handledare åt Anna Arvidson (masterstudent i Landsbygdsutveckling), Tove Stenius (masterstudent i Agroekologi i Alnarp) och biträdande handledare åt Linda Engström, doktorand i Landsbygdsutveckling, samt Suvi Kokko, doktorand på institutionen för Ekonomi.

Publikationer i urval

Slätmo, E., Fischer, K., Röös, E (accepted for publication) The framing of sustainability in sustainability assessment frameworks for agriculture, Sociologiga Ruralis

 

Hajdu, F., Penje, O and Fischer K (2016) Questioning the use of ‘degradation’ in climate mitigation: A case study of a forest carbon CDM project in Uganda, Land Use Policy, 59: 412–422.

 

Bøhn, T., Aheto, D. W., Mwangala, F. S., Fischer, K., Bones I. L., Simoloka, C. Mbeule, I., Schmidt, G., Breckling, B. (2016) Pollen-mediated gene flow and seed exchange in small-scale Zambian maize farming, implications for biosafety assessment, Scientific Reports 6 (34483). doi:10.1038/srep34483

 

Fischer, K., Hajdu, F.; Giertta, F.K. (2016) Commentary on the paper by Lyons and Westoby “Carbon colonialism and the new land grab: Plantation forestry in Uganda and its livelihood impacts”. Journal of Rural Studies, 47 (Part A): 267–268, http://dx.doi.org/10.1016/j.jrurstud.2016.06.014

 

Fischer, K., Eriksson, C. (2016) Social Science Studies on European and African Agriculture Compared: Bringing Together Different Strands of Academic Debate on GM Crops. Sustainability, 8(9), 865.

 

Fischer, K. Chenais, E.; Torsson, E.; Wensman, J.J. (2016) Where is the Participation in Participatory Epidemiology? How Engagement with Social Science could lead to Improved Understanding and Control of Peste des Petits Ruminants. British Journal of Virology 3, 105-114.

 

Hajdu, F and K. Fischer (2016) Problems, causes and solutions in the forest carbon discourse: a framework for analyzing degradation narratives, Climate and Development, http://dx.doi.org/10.1080/17565529.2016.1174663

 

Fischer, K. (2016) Why new crop technology is not scale-neutral—A critique of the expectations for a crop-based African Green Revolution. Research Policy, 45(6): 1185-1194.

 

Fischer, K.; Ekener-Petersen, E.; Rydhmer, L.; Björnberg, K.E. (2015) Social impacts of GM crops in agriculture: A systematic literature review. Sustainability 7, 8598-8620.

 

Fischer, K.; Hajdu, F. (2015) Does raising maize yields lead to poverty reduction? A case study of the massive food production programme in South Africa. Land Use Policy, 46, 304-313.

 

Fischer, K., Van Den Berg, J. and Mutengwa, C. (2015). "Is Bt maize effective in improving South African smallholder agriculture?" South African Journal of Science 111(1-2): 15-16.

 

Iversen, M., Grønsberg, I. M, Van Den Berg, J., Fischer, K., Aheto, D W., Bøhn, T.(2014). Detection of Transgenes in Local Maize Varieties of Small-Scale Farmers in Eastern Cape, South Africa. PloS one 9(12): 116-147.

 

Jacobson, K. (2013). The massive food production programme: A case study of agricultural policy continuities and changes. In: Hebinck, P. & Cousins, B. (Eds.) In the shadow of policy: Everyday practice in South Africa’s land and agrarian reform. Johannesburg/Leiden: Wits University Press/Brill Academic Publishers.

 

Jacobson, K. (2013). From Betterment to Bt maize: Agricultural Development and the Introduction of Genetically Modified Maize to South African Smallholders Diss. Uppsala: Swedish University of Agricultural Sciences.

 

Jacobson, K. & Myhr, A.I. (2013). GM Crops and Smallholders: Biosafety and Local Practice. The Journal of Environment & Development 22(1), 104 - 124.

 

Hajdu, F ., Jacobson, K., Salomonsson, L., Friman, E. (2012) ‘But Tractors can’t fly…’ A Transdisciplinary Analysis Of Neoliberal Agricultural Development Interventions, International Journal of Transdisciplinary Research, 6 ( 1), 24-64.

 

Jacobson K. (2009) ‘The mismatch between smallholder realities and agricultural development interventions: from ‘Betterment’ to the Massive Food Production Programme’ in: Guyot S. and J. Dellier Rethinking the Wild Coast, South Africa: Eco-frontiers vs livelihoods in Pondoland, Saarbrücken: VDM Verlag.

 

Alarcón, C., D. Bergquist, E. Bjureby, E. Friman, G. Gallardo, F. Hajdu, K. Jacobson, S. Johansson, C. Lagerberg Fogelberg, T. Rydberg (2008). “Understanding Global Patterns of Production and Consumption: Prospects of an Interdisciplinary Approach” in: B. 

Frostell, Å. Danielsson, L. Hagberg, B.-O. Linnér, E. Lisberg Jensen (eds). Science for Sustainable Development - The Social Challenge with emphasis on conditions for change, Proceedings from the 2nd VHU Conference Linköping 6-7 September 2007, Uppsala: VHU, p 15-21

 


 

 


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för stad och land; Institutionen för stad och land, landsbygdsutveckling
Telefon: 018-671771
Arbetsbeskrivning: Forskningen rör sig kring frågor om lokala praktiker kontra policy diskurser kring jordbruksutveckling, ofta med ett fokus på (bio)teknikens roll i utvecklingen.
Postadress:
Inst för stad och land, Landsbygdsutveckling, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala