CV-sida

Klara Fischer

Klara Fischer
Docent i landsbygdsutveckling

Presentation

Min forskning tar ett kritiskt perspektiv på hur olika aktörers intressen och försörjningsmöjligheter påverkas av samhällsdiskurser och utvecklingsprojekt i jord-och skogsbruket såsom klimatinvesteringar eller introduktion av genteknik. 
Jag doktorerade i ämnet landsbygdsutveckling 2013 med en avhandling om introduktionen av genmodifierad majs till Sydafrikanska småbrukare. Efter en period som postdoc inom plattformen Framtidens lantbruk är jag nu anställd som forskare i landsbygdsutveckling på institutionen för Stad och Land. sedan 2018 är jag Docent i ämnet. 

Undervisning

Just nu forskar jag på heltid. Jag handleder även doktorander och masterstudenter, och håller enstaka föreläsnignar på vårt agronomprogram i landsbygdsutveckling. Jag undervisar t ex. om perspektiv på genteknik i jordbruket, resiliens, livelihoods, hållbar utveckling och klimatinvesteringar i det globala Syd. Jag har tidigare haft kursansvar för kursen Introduktion till landsbygdsutveckling och varit biträdande kursansvarig för kursen Sustainable Natural Resource Management på vårt masterprogram.

Forskning

Min forskning rör sig kring frågor om relationen mellan heterogena lokala praktiker och jordbruksutvecklingsprojekt och diskurser. Min avhandling handlade t ex om jordbrukets roll för försörjningen på sydafrikanska landsbygden och hur detta påverkades och påverkade introduktionen av genmodifierad Bt majs genom ett statligt jordbruksutvecklingsprojekt. I ett nyligen avslutat projekt studerade jag hur interaktion mellan företag, stater och globala diskurser i en trädplantage i Uganda formas och omformas och hur de påverkade lokala försörjningsmöjligheter och ekologi. I pågående projekt studerar jag bland annat hur samhällsdebatten om genteknik i jordbruket har förändrats i Sverige sedan 90-talet, samt hur olika samhällsintressen förhandlas i och med det svenska jord- och skogsbrukets omställning till en biobaserad ekonomi. Jag samarbetar även med veterinärer i forskning kring hur rådgivning kring prevention och behandling av djursjukdomar kan förbättras genom förbättrad dialog och förståelse av lokal djurhållning, sjukdom och hälsa i Uganda.

Makt och rättviseperspektivet är centralt i min forskning. Jag förhåller mig i övrigt  fritt till teori och använder mig av det som hjälper mig att förstå min empiri. Jag använder mig bland annat av olika teorier om kunskap, lärande och makt, såsom diskursteori och analys, politisk ekologi och STS (science and technology studies).

Bakgrund

Jag har doktorerat i landsbygdsutveckling på SLU och har en MSc i biologi från Lunds universitet. Jag har tidigare arbetat bland annat på Cemus (Centrum för miljö och utvecklingsstudier) och Kollegiet för Utvecklingsstudier på Uppsala universitet, samt på SwedBio (the Swedish Biodiversity Programme).

Handledning

Jag är huvdhandledare åt Anna Arvidsson, doktorand i landsbygdsutveckling, institutionen för Stad och Land,  på SLU, biträdande handledare åt Suvi Kokko, doktorand på institutionen för Ekonomi, SLU och Sara Lysholm, doktorand på institutionen för Kliniska vetenskaper, SLU.

Jag var biträdande handledare åt Linda Engström, PhD. Du kan läsa hennes avhandling i ämnet landsbygdsutveckling här: https://pub.epsilon.slu.se/15590/

Publikationer i urval

Fischer, K. and F. Hajdu (2019) Carbon-binding biomass or a diversity of useful trees? (Counter)topographies of carbon forestry in Uganda. Environment and Planning E. doi: 10.1177/2514848618823598

Fischer, K., K. Sjöström, A. Stiernström, and U. Emanuelson. (2019) Dairy farmers' perspectives on antibiotic use: A qualitative study. Journal of Dairy Science. doi: 10.3168/jds.2018-15015

Röös, E, K Fischer, P Tidåker, and H Nordström Källström. (2019). How well is farmers’ social situation captured by sustainability assessment tools? A Swedish case study. International Journal of Sustainable Development & World Ecology:1-14.

Fischer, Klara, and Elin Röös. (2018) Controlling Sustainability in Swedish Beef Production: Outcomes for Farmers and the Environment. Food Ethics:1-17.

Chenais, Erika, and Klara Fischer. (2018.) Increasing the local relevance of epidemiological research: Situated knowledge of cattle disease among Basongora pastoralists in Uganda. Frontiers in Veterinary Science 5:119.

Fischer, K. and F. Hajdu (2017). The importance of the will to improve: how ‘sustainability’sidelined local livelihoods in a carbon-forestry investment in Uganda. Journal of Environmental Policy & Planning, 1-14. doi: 10.1080/1523908X.2017.1410429

Slätmo, E., Fischer, K. & Röös, E. (2017) The framing of sustainability in sustainability assessment frameworks for agriculture. Sociologica Ruralis 57: 3, 378–395, doi: 10.1111/soru.12156 

Hajdu, F., Penje, O and Fischer K (2016) Questioning the use of ‘degradation’ in climate mitigation: A case study of a forest carbon CDM project in Uganda, Land Use Policy, 59: 412–422.

 

Bøhn, T., Aheto, D. W., Mwangala, F. S., Fischer, K., Bones I. L., Simoloka, C. Mbeule, I., Schmidt, G., Breckling, B. (2016) Pollen-mediated gene flow and seed exchange in small-scale Zambian maize farming, implications for biosafety assessment, Scientific Reports 6 (34483). doi:10.1038/srep34483

 

Fischer, K., Hajdu, F.; Giertta, F.K. (2016) Commentary on the paper by Lyons and Westoby “Carbon colonialism and the new land grab: Plantation forestry in Uganda and its livelihood impacts”. Journal of Rural Studies, 47 (Part A): 267–268, http://dx.doi.org/10.1016/j.jrurstud.2016.06.014

 

Fischer, K., Eriksson, C. (2016) Social Science Studies on European and African Agriculture Compared: Bringing Together Different Strands of Academic Debate on GM Crops. Sustainability, 8(9), 865.

 

Fischer, K. Chenais, E.; Torsson, E.; Wensman, J.J. (2016) Where is the Participation in Participatory Epidemiology? How Engagement with Social Science could lead to Improved Understanding and Control of Peste des Petits Ruminants. British Journal of Virology 3, 105-114.

 

Hajdu, F and K. Fischer (2016) Problems, causes and solutions in the forest carbon discourse: a framework for analyzing degradation narratives, Climate and Development, http://dx.doi.org/10.1080/17565529.2016.1174663

 

Fischer, K. (2016) Why new crop technology is not scale-neutral—A critique of the expectations for a crop-based African Green Revolution. Research Policy, 45(6): 1185-1194.

 

Fischer, K.; Ekener-Petersen, E.; Rydhmer, L.; Björnberg, K.E. (2015) Social impacts of GM crops in agriculture: A systematic literature review. Sustainability 7, 8598-8620.

 

Fischer, K.; Hajdu, F. (2015) Does raising maize yields lead to poverty reduction? A case study of the massive food production programme in South Africa. Land Use Policy, 46, 304-313.

 

Fischer, K., Van Den Berg, J. and Mutengwa, C. (2015). "Is Bt maize effective in improving South African smallholder agriculture?" South African Journal of Science 111(1-2): 15-16.

 

Iversen, M., Grønsberg, I. M, Van Den Berg, J., Fischer, K., Aheto, D W., Bøhn, T.(2014). Detection of Transgenes in Local Maize Varieties of Small-Scale Farmers in Eastern Cape, South Africa. PloS one 9(12): 116-147.

 

Jacobson, K. (2013). The massive food production programme: A case study of agricultural policy continuities and changes. In: Hebinck, P. & Cousins, B. (Eds.) In the shadow of policy: Everyday practice in South Africa’s land and agrarian reform. Johannesburg/Leiden: Wits University Press/Brill Academic Publishers.

 

Jacobson, K. (2013). From Betterment to Bt maize: Agricultural Development and the Introduction of Genetically Modified Maize to South African Smallholders Diss. Uppsala: Swedish University of Agricultural Sciences.

 

Jacobson, K. & Myhr, A.I. (2013). GM Crops and Smallholders: Biosafety and Local Practice. The Journal of Environment & Development 22(1), 104 - 124.

 

Hajdu, F ., Jacobson, K., Salomonsson, L., Friman, E. (2012) ‘But Tractors can’t fly…’ A Transdisciplinary Analysis Of Neoliberal Agricultural Development Interventions, International Journal of Transdisciplinary Research, 6 ( 1), 24-64.

 

Jacobson K. (2009) ‘The mismatch between smallholder realities and agricultural development interventions: from ‘Betterment’ to the Massive Food Production Programme’ in: Guyot S. and J. Dellier Rethinking the Wild Coast, South Africa: Eco-frontiers vs livelihoods in Pondoland, Saarbrücken: VDM Verlag.

 

Alarcón, C., D. Bergquist, E. Bjureby, E. Friman, G. Gallardo, F. Hajdu, K. Jacobson, S. Johansson, C. Lagerberg Fogelberg, T. Rydberg (2008). “Understanding Global Patterns of Production and Consumption: Prospects of an Interdisciplinary Approach” in: B. 

Frostell, Å. Danielsson, L. Hagberg, B.-O. Linnér, E. Lisberg Jensen (eds). Science for Sustainable Development - The Social Challenge with emphasis on conditions for change, Proceedings from the 2nd VHU Conference Linköping 6-7 September 2007, Uppsala: VHU, p 15-21

 


 

 


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling
Telefon: +4618671771
Arbetsbeskrivning: Forskningen rör sig kring frågor om lokala praktiker kontra policy diskurser kring jordbruksutveckling, ofta med ett fokus på (bio)teknikens roll i utvecklingen.
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala