CV-sida

Kristina Nordéus

Jag är veterinär och arbetar sedan april 2017 som postdoktor vid avdelningen för agrarhistoria med ett forskningsprojekt om antibiotikaanvändning inom djurhållningen.

Presentation

Min forskningsbakgrund är ff.a. inom veterinär reproduktion, men med tydliga tvärvetenskapliga inslag. Jag disputerade vid Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU, 2012. I min avhandling undersökte jag doftämnens (feromoners) påverkan på brunstcykeln hos nötkreatur och letade efter en biologisk detektor för att kunna identifiera dessa doftämnen. Efter disputationen har jag arbetat med djurskydds- och djurhälsfrågor vi Landsbygds- och Näringsdepartementet.

I mitt nu aktuella forskningsprojekt kombinarerar jag min erfarenheter från dessa olika miljöer och tittar närmare på det svenska förbudet mot antibiotika som tillväxtbefrämjare inom djurhållningen från 1986 och arbetet för att få igenom ett liknande förbud inom EU.


Kontaktinformation