CV-sida

Kristina Osbjer

Jag är veterinär och har arbetat främst med kompetensutveckling och forskning i låg- och medelinkomstländer med infektionssjukdomar, zoonoser och antibiotikaresistens med syftet att bidra till bättre djurvälfärd, tryggad livsmedelstillgång och hälsa i resurssvaga länder.

Presentation

Jag fick min veterinärexamen från SLU 2006 och arbetade därefter som distriktsveterinär innan jag påbörjade en tjänst som Sida-finansierad Junior Professional Officer för FNs livsmedels- och jordbruksorganisation FAO med placering i Laos och Kenya. Tjänsten var fördelad på program- och fältverksamhet med syfte att förebygga och kontrollera de mest allvarliga epizootierna inklusive fältinsatser under utbrott av fågelinfluensa och andra smittsamma djursjukdomar. Utlandsarbetet följdes av doktorandstudier på SLU i ett multidisciplinärt forskningsprojekt där interaktionen mellan djur och människor och riskfaktorer för spridning av zoonotisk influensa och campylobacter-bakterier studerades i Kambodja. I ett sidoprojekt med Uppsala universitet analyserades också förekomsten av expanded-spectrum-beta-lactamas (ESBL) producerande bakterier hos djur och människor. Sydostasien kunskaperna tog mig vidare till en tjänst som FAO Team Leader i Kambodja med ansvar för FNs djurhälsoarbete och insatser för minskad antimikrobiell resistens inom mat- och jordbrukssektorn och sedan oktober 2019 är jag tillbaka på SLU där jag arbetar för SLU Global med att stärka interna och externa samarbeten kring antimikrobiell resistens och med ett forskningsprojekt i norra Thailand för minskad antibiotikaanvändning inom svinproduktionen.

Forskning

Jag forskar på antimikrobiell resistens inom djurhållning i Sydostasien bland annat genom ett JPIAMR finansierat multisektoriellt projekt i Thailand för minskad antibiotikaanvändning inom grishållningen. Inom forskningen sker samarbeten framförallt med Uppsala Universitet, ETH Zurich, The Norwegian Veterinary Institute, Khon kaen University, International Livestock Research Institute och National Animal Health and Production Research Institute i Kambodja.  

Publikationer i urval

Vijaykrishna, D., Deng, Y., Grau, M. L., Kay, M., Suttie, A., Horwood, P. F., Kalpravidh, W., Claes, F., Osbjer, K., Dussart, P., Barr, I. G., Karlsson, E. A. 2019. Emergence of Influenza A(H7N4) Virus, Cambodia. Emerging Infectious Diseases, 25(10), 1988-1991.

Atterby, C., Osbjer, K., Tepper, V., Lindahl Rajala, E., Hernandez, J., Seng, S., Davun, H., Bonnedahl, J., Börjesson, S., Magnusson, U., Jarhult, J. 2019. Carriage of carbapenemase- and extended spectrum cephalosporinase-producing Escherichia coli and Klebsiella pneumonia in humans and livestock in rural Cambodia; gender and age differences and detection of blaOXA-48 in humans. Zoonoses and Public Health, 66, 603–617

Reed, T., Krang, S., Miliyaa.T., Townell, N., Letchford, J., Bun, S., Sar, B., Osbjer, K., Seng, S., Chou, M., By, C., Vanchinsurenh, L., Nov, V., Darapheak, C., Phe, T., de Lauzanne, A., Sovann, L., Turner, P., on behalf of the Cambodia Technical Working Group on Antimicrobial Resistance. 2019. Antimicrobial resistance in Cambodia: a review. International Journal of Infectious Diseases, 85, 98-107

Erik A. Karlsson, Srey Viseth Horm, Songha Tok, Sothyra Tum, Wantanee Kalpravidh, Filip Claes, Kristina Osbjer, Philippe Dussart. 2019. Avian influenza virus detection, temporality and co-infection in poultry in Cambodian border provinces, 2017–2018. Emerging Microbes & Infections, 8:1, 637-639

Ström G., Albihn A, Jinnerot T, Boqvist S, Andersson-Djurfeldt A, Sokerya S, Osbjer K, San S, Davun H, Mangusson U, 2017. Manure management and public health: Sanitary and socio-economic aspects among urban livestock-keepers in Cambodia. Science of the Total Environment 24(621).

Osbjer K., Sokerya S, San S, Davun H, Chheng K, Magnusson U, Olsen B, Berg M, Zohari S, 2016. Influenza A in backyard pigs and poultry in rural Cambodia. Transboundary and Emerging diseases 64(5).

Osbjer K., Boqvist S, Sokerya S, Chheng K, San S, Davun H, Rautelin H, Magnusson U, 2016. Risk factors associated with Campylobacter detected by PCR in humans and animals in rural Cambodia. Epidemiology and Infection 144(14).

Osbjer K., S. Boqvist, S. Sokerya, C. Kannarath, S. San, H. Davun and U. Magnusson, 2015. Household practices related to disease transmission between animals and humans in rural Cambodia. BMC public health, 15, 476.


Kontaktinformation