CV-sida

Kristofer Jupiter

Kristofer Jupiter
Forskare vid institutionen för stad och land; Avdelningen för Agrarhistoria

Undervisning

Jag är kursledare och undervisar i ämner agrarhistoria på följande kurser

Jordbrukets och landsbygdens historia 7,5hp (LB0092)

Svenska historiska landskap (delkurs 5hp) som ingår i kursen Landskapets historia och växtkännedom 1 (LK0094/LK0365). 

Forskning

Min forskning handlar om det tidigmoderna jordbrukets rumsliga organisation och praktik. 


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för agrarhistoria
Telefon: +4618672655
Postadress:
Inst för stad och land
Box 7012
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala