CV-sida

Kristofer Jupiter

Kristofer Jupiter
Forskningsassistent vid institutionen för stad och land; Avdelningen för Agrarhistoria

Kontaktinformation
Forskningsassistent vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för agrarhistoria
Telefon: +4618672655
Postadress:
Inst för stad och land
Box 7012
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala