CV-sida

Kristofer Jupiter

Kristofer Jupiter
Doktorand i Agrarhistoria med inriktning på historisk geografi.

Presentation

Mitt doktorandprojekt handlar om tegskiftessystem (open fields) i 1600-talets jordbruk med särskilt fokus på sydvästra Sverige. Projektet undersöker tegskiftet funktionellt och rumsligt.


Kontaktinformation
Doktorand vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för agrarhistoria
Telefon: 672655
Postadress:
Inst för stad och land
Box 7012
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala